Vol 1, No 1 (2015)

Date published: 2015-09-16

Table of Contents

open access

Słowo od Redakcji

Słowo od Redakcji

Włodzimierz Samborski

Editorial

Rheumatology Forum 2015;1(1).
Editorial

„Forum Reumatologiczne” a wyzwania współczesnej reumatologii

Eugeniusz J. Kucharz

Editorial

Rheumatology Forum 2015;1(1):1-4.
Review

Diagnostyka i leczenie osteoporozy — zalecenia Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego 2015

Piotr Leszczyński, Mariusz Korkosz, Katarzyna Pawlak-Buś, Małgorzata Bykowska, Katarzyna Gruszecka, Anna Górska, Piotr Ignaczak, Tomasz Jankowski, Grażyna Kot, Maria Rell-Bakalarska

Review paper

Rheumatology Forum 2015;1(1):12-24.

Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów biologicznymi lekami modyfikującymi

Marcin Milchert, Marek Brzosko

Review paper

Rheumatology Forum 2015;1(1):25-29.

Pierwotne niedobory odpornościowe — wstęp do chorób autoimmunizacyjnych

Przemysław J. Kotyla

Review paper

Rheumatology Forum 2015;1(1):30-37.

Znaczenie kapilaroskopii w autoimmunizacyjnych chorobach tkanki łącznej

Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, Adriana Polańska, Ryszard Żaba, Zygmunt Adamski

Review paper

Rheumatology Forum 2015;1(1):38-42.
Case report

Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego i serca skutecznie leczona rytuksymabem

Dorota Sikorska, Agata Wytyk-Nowak, Ewa Mojs, Anna Szynka, Włodzimierz Samborski

Case report

Rheumatology Forum 2015;1(1):43-46.

Normotensyjny przełom nerkowy indukowany glikokortykosteroidami we wczesnej twardzinie układowej

Zenobia Czuszyńska, Marta Grono-Burakowska, Zbigniew Zdrojewski

Case report

Rheumatology Forum 2015;1(1):47-52.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl