Vol 13, No 3 (2020)
Kartki z historii
Published online: 2020-10-02

open access

Page views 310
Article views/downloads 598
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Poczet Członków Honorowych Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Część XXXI — Profesor Andrzej Wojtczak

Janusz Ostrowski, Andrzej Oko, Bolesław Rutkowski
Forum Nefrologiczne 2020;13(3):170-175.

Abstract

Niniejsza publikacja jest kontynuacją serii prac, w których autorzy przedstawiają sylwetki członków honorowych Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Dotychczas zaprezentowano 30 postaci, które otrzymały ten zaszczytny tytuł. W ostatnim numerze „Forum Nefrologicznego” bohaterem był profesor Krzysztof Marczewski, znany i ceniony lubelski nefrolog, posiadający dodatkowo wiele innych specjalizacji medycznych. Kolejną, 31. postacią w tym cyklu jest Profesor Andrzej Wojtczak, ostatnio niezwiązany z nefrologią, mający jednak ogromny wkład w rozwój tej dyscypliny medycznej w Polsce. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w II Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Poznaniu, kierowanej przez prof. Jana Roguskiego, gdzie w 1958 roku przeprowadzona została pierwsza hemodializa w Polsce, a jego praca doktorska i habilitacja dotyczyły nefrologii. Drugą część swojego bogatego życia zawodowego poświęcił zdrowiu publicznemu. Był Wiceministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, Dyrektorem Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, działał też aktywnie w organizacjach o zasięgu ogólnoświatowym, w tym w Światowej Organizacji Zdrowia. Profesor Andrzej Wojtczak tytuł i dyplom członka honorowego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego otrzymał 30 maja 2019 roku w Poznaniu, podczas 13. Zjazdu Towarzystwa, na rok przed swoją śmiercią w maju 2020 roku.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileRenal Disease and Transplantation Forum