open access

Vol 12, No 4 (2019)
Kartki z historii
Get Citation

Poczet Członków Honorowych Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Część XXVIII — Profesor Franciszek Kokot

Janusz Ostrowski12, Jan Duława3, Andrzej Więcek4, Bolesław Rutkowski25
Forum Nefrologiczne 2019;12(4):279-285.
Affiliations
  1. Zakład Historii Medycyny, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
  2. Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
  3. Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  4. Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  5. Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny

open access

Vol 12, No 4 (2019)
Kartki z historii

Abstract

Obecne opracowanie kończy już siódmy rok publikacji dotyczących członków honorowych Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Zazwyczaj autorzy prezentują w nich naprzemiennie polskich i zagranicznych uczonych, którzy zostali uhonorowani przez Towarzystwo tym najwyższym wyróżnieniem pozostającym w jego dyspozycji. Jak czytelnicy „Forum Nefrologicznego” zapewne pamiętają, przed siedmiu laty naszą serię rozpoczęliśmy od przedstawienia sylwetki pierwszego Prezesa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Profesora Tadeusza Orłowskiego. W ostatnim numerze „Forum” zaprezentowano postać wybitnego amerykańskiego lekarza nefrologa i uczonego, Johna Francisa Mahera. Profesor Maher otrzymał dyplom członka honorowego z rąk Profesora Franciszka Kokota, byłego Prezesa naszego Towarzystwa. Kontynuując ten wątek, w obecnym numerze „Forum Nefrologicznego” autorzy stają przed niezwykle trudnym zadaniem zaprezentowania dorobku naukowego, dydaktycznego, organizatorskiego i klinicznego legendy polskiej interny, endokrynologii, a przede wszystkim nefrologii — Profesora Franciszka Kokota. Profesor Kokot w swoim niezwykle bogatym życiu pełnił funkcje kierownika kliniki i rektora uczelni, jako jedyny z Polski otrzymał tytuł członka honorowego Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego — Europejskiego Towarzystwa Dializy i Transplantacji. Jest znanym i niezwykle cenionym na całym świecie lekarzem i uczonym. Profesor wychował niezwykle liczną grupę specjalistów, którzy zajmowali bądź zajmują prestiżowe stanowiska w kraju i na arenie międzynarodowej.

Abstract

Obecne opracowanie kończy już siódmy rok publikacji dotyczących członków honorowych Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Zazwyczaj autorzy prezentują w nich naprzemiennie polskich i zagranicznych uczonych, którzy zostali uhonorowani przez Towarzystwo tym najwyższym wyróżnieniem pozostającym w jego dyspozycji. Jak czytelnicy „Forum Nefrologicznego” zapewne pamiętają, przed siedmiu laty naszą serię rozpoczęliśmy od przedstawienia sylwetki pierwszego Prezesa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Profesora Tadeusza Orłowskiego. W ostatnim numerze „Forum” zaprezentowano postać wybitnego amerykańskiego lekarza nefrologa i uczonego, Johna Francisa Mahera. Profesor Maher otrzymał dyplom członka honorowego z rąk Profesora Franciszka Kokota, byłego Prezesa naszego Towarzystwa. Kontynuując ten wątek, w obecnym numerze „Forum Nefrologicznego” autorzy stają przed niezwykle trudnym zadaniem zaprezentowania dorobku naukowego, dydaktycznego, organizatorskiego i klinicznego legendy polskiej interny, endokrynologii, a przede wszystkim nefrologii — Profesora Franciszka Kokota. Profesor Kokot w swoim niezwykle bogatym życiu pełnił funkcje kierownika kliniki i rektora uczelni, jako jedyny z Polski otrzymał tytuł członka honorowego Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego — Europejskiego Towarzystwa Dializy i Transplantacji. Jest znanym i niezwykle cenionym na całym świecie lekarzem i uczonym. Profesor wychował niezwykle liczną grupę specjalistów, którzy zajmowali bądź zajmują prestiżowe stanowiska w kraju i na arenie międzynarodowej.

Get Citation

Keywords

Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, członkowie honorowi, historia nefrologii

About this article
Title

Poczet Członków Honorowych Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Część XXVIII — Profesor Franciszek Kokot

Journal

Renal Disease and Transplantation Forum

Issue

Vol 12, No 4 (2019)

Pages

279-285

Page views

398

Article views/downloads

3126

Bibliographic record

Forum Nefrologiczne 2019;12(4):279-285.

Keywords

Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
członkowie honorowi
historia nefrologii

Authors

Janusz Ostrowski
Jan Duława
Andrzej Więcek
Bolesław Rutkowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.