English Polski
Vol 17, No 2 (2020)
Review paper
Published online: 2020-05-30

open access

Page views 1531
Article views/downloads 757
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Biological foundation of psychotherapy. In search of an evolutionary paradigm

Jakub Przybyła1
Psychiatria 2020;17(2):80-86.

Abstract

In the article, the author discusses the results of research in modern biology, ethology and brain sciences that are related
to phenomena observed in psychotherapy. From the proposed combination emerges a common search area for these
various fields of knowledge, which is research on the affective and social life of people and other animals. Taking this
into account, the author proposes that the theory of evolution may be the common point of reference and cooperation
for these fields of knowledge. At the same time, he draws attention to the fact, that the psychodynamic approach,
probably mainly the concept proposed by O.F. Kernberg and his team, most fully refers to the discussed phenomena.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Przybyła J Neurobiologiczne podstawy psychoterapii Psychoterapia. 2016; 2(177): 29–42.
 2. Satel S, Lilienfeld SO. Pranie mózgu. Uwodzicielska moc (bezmyślnych) neuronauk. CiS, Stare Groszki 2017.
 3. Chessick R. Psychoanalytic Practice, 2: Clinical Studies. American Journal of Psychiatry. 1994; 151(10): 1510–1511.
 4. Dall’Aglio J. Of brains and Borromean knots: A Lacanian meta-neuropsychology. Neuropsychoanalysis. 2019; 21(1): 23–38.
 5. Neckar J. Ewolucyjna psychologia osobowości. O psychologicznej naturze człowieka w ujęciu darwinowskim. SEDNO Wyd. Akademickie, Warszawa 2018.
 6. Fromm E. Anatomia ludzkiej destrukcyjności. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2016.
 7. Cortina M. The Greatness and Limitations of Erich Fromm’s Humanism. Contemporary Psychoanalysis. 2015; 51(3): 388–422.
 8. Spitz RAA. psychoanalytic study of normal and deviant development of object relations. Iternational Universities Press, Inc., New York 1965.
 9. Bekoff M. Manifest zwierząt. Sześć powodów, żeby okazywać więcej współczucia. Marginesy, Warszawa 2019.
 10. Singer P. Wyzwolenie zwierząt. Marginesy, Warszawa 2018.
 11. Łukasik A. Ewolucja – mózg - zachowania społeczne . Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015.
 12. King BJ. Jak zwierzęta przeżywają żałobę. PURANA, Lutynia 2018.
 13. Safina C. Poza słowami. Co myślą i czują zwierzęta. KP, Warszawa 2018.
 14. De Wall F. Ostatni uścisk mamy. Emocje zwierząt i co one mówią o nas samych. Copernicus Center PRESS, Kraków 2019.
 15. De Wall F. Wiek empatii. Jak natura uczy nas życzliwości. Copernicus Center PRESS, Kraków 2019.
 16. Dröscher VB. Ludzkie oblicze zwierząt . Prószyński i S-ka, Warszawa .
 17. Brensing K. Rozmowa ze zwierzętami. Czy uda się zrealizować ludzkie marzenie o rozmowie ze zwierzętami? AMBER, Warszawa 2018.
 18. Donaldson S, Kymlicka W. Zoopolis. Teoria polityczna praw zwierząt. Oficyna 21. Warszawa; 2018.
 19. Braidotti R. Po człowieku. PWN, Warszawa 2014.
 20. Bekoff M, Pierce J. Dzika sprawiedliwość. Moralne życie zwierząt. Copernicus Center PRESS, Kraków .
 21. Everett DL. Jak powstał język. Historia największego wynalazku ludzkości. Pruszyński i S-ka, Warszawa 2019.
 22. Von Pe. Pierwsze znaki. Najstarsze symbole świata. Wyd UJ, Kraków 2018.
 23. Reich D. Kim jesteśmy, skąd przyszliśmy... Kopalny DNA i nowa nauka o przeszłości człowieka. CiS, Stare Groszki 2019.
 24. Rutherford A. Księga ludzi. Opowieść o tym jak staliśmy się nami . Pruszyński i S-ka, Warszawa 2019.
 25. Begun DR. Prawdziwa planeta małp. Nowa historia człowieka. Prószyński i S-ka, Warszawa 2017.
 26. Mancia M. Introduction: how the neurosciences can contribute to psychoanalysis. In: Mancia M. ed. Psychoanalysis and neuroscience. Springer, Milan, Berlin, Heidelberg, New York 2006: 1–30.
 27. Przybyła J. Pomiędzy psychoanalizą a neuronauką – kontrowersje wokół neuropsychoanalizy. Psychiatria. 2017; 14(1): 55–60.
 28. Przybyła J. Psychodynamiczne spojrzenie na neuropsychoanalizę: niebezpieczna moda czy twórcza perspektywa? Psychoterapia psychodynamiczna w Polsce. 2017; 4: 32–41.
 29. Kandel ER. A new intellectual framework for psychiatry. Am J Psychiatry. 1998; 155(4): 457–469.
 30. Kandel ER. Biology and the future of psychoanalysis: a new intellectual framework for psychiatry revisited. Am J Psychiatry. 1999; 156(4): 505–524.
 31. Janik B. Program Erica Kandela a materializm nieredukcjonistyczny. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, LI. 2012: 76–95.
 32. Glasnović A, Babić G, Demarin V. Psychoanalysis has its place in modern medicine, and neuropsychoanalysis is here to support it. Croat Med J. 2015; 56(5): 503–505.
 33. Ramus F. What's the point of neuropsychoanalysis? Br J Psychiatry. 2013; 203(3): 170–171.
 34. Panksepp J, Biven L. The archaeology of mind: Neuroevolutionary origins of human emotions. Norton Series on Interpersonal Neurobiology. W.W.Norton and Company, New York 2012.
 35. Żechowski C. Theory of drives and emotions – from Sigmund Freud to Jaak Panksepp. Psychiatria Polska. 2017; 51(6): 1181–1189.
 36. Cosmides L, Tooby J. Evolutionary psychology: new perspectives on cognition and motivation. Annu Rev Psychol. 2013; 64: 201–229.
 37. Cosmides L, Tooby J, Barkow JH. Introduction: ewolutionary psychology and conceptual integration . In: Barko JW, Cosmides L, Tooby J. ed. The adapted mind. Evolutionary psychology and the generation of culture. Oxford University Press, New York, Oxford 1992: 3–15.
 38. Buss DM. Ewolucja pożądania. Jak ludzie dobierają się w pary. GWP, Gdańsk 2000.
 39. Miller G. Umysł w zalotach. Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka. REBIS, Poznań 2004.
 40. Buss DM. How Can Evolutionary Psychology Successfully Explain Personality and Individual Differences? Perspect Psychol Sci. 2009; 4(4): 359–366.
 41. Panksepp J. Emotional endophenotypes in evolutionary psychiatry. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2006; 30(5): 774–784.
 42. Liotti G, Gilbert P. Mentalizing, motivation, and social mentalities: theoretical considerations and implications for psychotherapy. Psychol Psychother. 2011; 84(1): 9–25; discussion 98.
 43. Liotti G, Farina B. Traumatyczny rozwój. Etiologia, klinika i terapia wymiaru dysocjacyjnego. Fundacja Przyjaciele Martynki 2016.
 44. Millon T, Davis R, Millon C, Escovar L, Meagher S. Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. IPZ PTP, Warszawa 2005.
 45. Nesse R, Lloyd A. The evolution of psychodynamic mechanisms . In: Barkow JW, Cosmides J, Tooby J. ed. The adapted mind. Evolutionary psychology and the generation of culture. Oxford University Press, New York, Oxford 1992: 601.
 46. Arden JB. Neuronauka w psychoterapeutycznym procesie zmiany. UJ, Kraków 2017.
 47. Lévi-Strauss C. Spojrzenie z oddali. PIW. Warszawa; 1993.
 48. Grecucci A, Theuninck A, Frederickson J, Job R. Mechanisms of social emotion regulation: from neuroscience to psychotherapy. In: Bryant ML. ed. Handbook on emotion regulation: processes, cognitive effects and social consequences. Nova Science Publishers 2015: 57–84.
 49. Salas C, Palmer-Cancel S. Neuropsychoanalysis 20 years later: An interview with Oliver Turnbull. Neuropsychoanalysis. 2019; 21(1): 39–45.
 50. Cortina M. The future of psychodynamic psychotherapy. Psychiatry. 2010; 73(1): 43–56.
 51. Kernberg OF. Aggressivity, narcissism, and self-destructiveness in the psychoterapeutic relationship. New developments in the psychopathology and psychotherapy of severe personality disorders. Yale University Press, Nev Haven, London 2004.
 52. Confer JC, Easton JA, Fleischman DS, et al. Evolutionary psychology. Controversies, questions, prospects, and limitations. Am Psychol. 2010; 65(2): 110–126.
 53. Buss D. Evolutionary social psychology: Prospects and pitfalls. Motivation and Emotion. 1990; 14(4): 265–286.
 54. Caligor E, Kernberg OF, Clarkin JF, Yeomans FE. Psychoterapia psychodynamiczna patologii osobowości. Leczenie self i funkcjonowania interpersonalnego. PTPPd, Kraków 2019.