open access

Vol 14, No 4 (2017)
Research paper
Get Citation

Attitudes towards intimate relationships of heterosexual, homosexual and bisexual men

Barbara Jankowiak, Katarzyna Waszyńska
Psychiatria 2017;14(4):232-241.

open access

Vol 14, No 4 (2017)
Prace oryginalne - nadesłane

Abstract

Introduction: The aim of this paper is to analyse the findings of the study on attitudes towards intimate relationships
of heterosexual, homosexual and bisexual men.
Material and methods: In the study participated 90 men aged 18–58 (61 heterosexual, 20 homosexual and 9 bisexual).
Results: Sexual orientation is connected with selected aspects of attitudes towards relationships in affective, cognitive
and behavioural component. It does not differentiate for statistical significance the parameters like: the length of the
relationship, undertaking sexual intercourse in the relationship or cheating on a partner.
Conclusions: Sexual orientation is related to some facets of attitudes towards intimate relationships but it does not
differentiate groups as much and in as many aspects to be regarded as the only or the basic one to shape the attitudes
towards love relationship.

Abstract

Introduction: The aim of this paper is to analyse the findings of the study on attitudes towards intimate relationships
of heterosexual, homosexual and bisexual men.
Material and methods: In the study participated 90 men aged 18–58 (61 heterosexual, 20 homosexual and 9 bisexual).
Results: Sexual orientation is connected with selected aspects of attitudes towards relationships in affective, cognitive
and behavioural component. It does not differentiate for statistical significance the parameters like: the length of the
relationship, undertaking sexual intercourse in the relationship or cheating on a partner.
Conclusions: Sexual orientation is related to some facets of attitudes towards intimate relationships but it does not
differentiate groups as much and in as many aspects to be regarded as the only or the basic one to shape the attitudes
towards love relationship.

Get Citation

Keywords

attitudes towards intimate relationships, sexual orientation, heterosexual men, homosexual men, bisexual men, functioning in relationships

About this article
Title

Attitudes towards intimate relationships of heterosexual, homosexual and bisexual men

Journal

Psychiatria (Psychiatry)

Issue

Vol 14, No 4 (2017)

Article type

Research paper

Pages

232-241

Bibliographic record

Psychiatria 2017;14(4):232-241.

Keywords

attitudes towards intimate relationships
sexual orientation
heterosexual men
homosexual men
bisexual men
functioning in relationships

Authors

Barbara Jankowiak
Katarzyna Waszyńska

References (25)
 1. Bohner G, Wanke M. Postawy i zmiany postaw. GWP, Gdańsk 2004: 15.
 2. Wszeborowski, T.K . Postawy studentów uczelni wyższych Gdańska wobec małżeństwa. Studia Gdańskie, t. IV: 35. http://www.studiagdanskie.gwsh.gda.pl/pdfy/studia4-3.pdf.
 3. Aronson EW, Wilson TD, Akert RM. Psychologia społeczna. Serce i umysł. Zysk i Sp. Poznań. 1997.
 4. Lee JA. Colours of Love. An Exploration of the Ways of Loving, 1973. https://en.wikipedia.org/wiki/Color_wheel_theory_of_love#cite_ref-1.
 5. Hendrick C, Hendrick S. A theory and method of love. Journal of Personality and Social Psychology. 1986; 50(2): 392–402.
 6. Rostowski J. Zarys psychologii małżeństwa. PWN, Warszawa 1987.
 7. Collins NL, Read SJ. Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. J Pers Soc Psychol. 1990; 58(4): 644–663.
 8. Butzer B, Campbell L. Adult attachment, sexual satisfaction, and relationship satisfaction: A study of married couples. Personal Relationships. 2008; 15(1): 141–154.
 9. Jankowiak B. Aktywność seksualna nauczycieli a jakość i trwałość ich związków partnerskich. Wydawnictwo Naukowe UAM, Warszawa 2010.
 10. Skowroński D, Othman A, Siang D, et al. The Outline of Selected Marital Satisfaction Factors in the Intercultural Couples based on the Westerner and non-Westerner relationships. Polish Psychological Bulletin. 2014; 45(3).
 11. Simpson J. Influence of attachment styles on romantic relationships. Journal of Personality and Social Psychology. 1990; 59(5): 971–980.
 12. Taraban C, Hendrick C. Personality Perceptions Associated with Six Styles of Love. Journal of Social and Personal Relationships. 2016; 12(3): 453–461.
 13. White J, Hendrick S, Hendrick C. Big five personality variables and relationship constructs. Personality and Individual Differences. 2004; 37(7): 1519–1530.
 14. Hendrick S, Hendrick C. Love and Sex Attitudes and Religious Beliefs. Journal of Social and Clinical Psychology. 1987; 5(3): 391–398.
 15. Ossana SM, Pereza RM, DeBord KA, Bieschke KJ. Podręcznik poradnictwa i psychoterapii osób homoseksualnych i biseksualnych. Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2014.
 16. Kowalczyk R, Nowosielski K, Waszyńska K, Ślusarczyk J. Psychologiczne uwarunkowania męskiej atrakcyjności w diadach męskich homoseksualnych. In: Lew-Starowicz Z, Waszyńska K. ed. Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym. UAM, Poznań 2012.
 17. Fricker J, Moore S. Relationship Satisfaction: The role of Love Styles and Attachment Styles. Current Research in Social Psychology. 2002; 11(7).
 18. Skowroński D, Tay P, Fong DJ, et al. The Comparison of Marital and Family Factors Between Singaporean Monocultural and Intercultural Couples. Studia Edukacyjne. 2014; 31: 249–266.
 19. Skowroński D, Cherie TY, Fernandez T, et al. Introductory Analysis of Factors Affecting Intercultural Couples in the Context of Singapore. Studia Edukacyjne. 2014: 263–268.
 20. Sukiennik. P, Terebus. M, Włodarska. K, Zyskowska. E. Orientacja temporalna jako predyktor postaw wobec miłości i jakości relacji w bliskich związkach. http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/08-2015Sukiennik.pdf.
 21. Izdebski Z. Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 22. Kentrick DT, Neuberg SL, Cialdini RB. Psychologia społeczna. GWP, Gdańsk 2006.
 23. Monfort S, Kaczmarek L, Kashdan T, et al. Capitalizing on the success of romantic partners: A laboratory investigation on subjective, facial, and physiological emotional processing. Personality and Individual Differences. 2014; 68: 149–153.
 24. Boczkowski K. Homoseksualizm. Inter esse, Kraków 2003.
 25. Mathews J, Lease CR. Rodziny homoseksualnych i biseksualnych kobiet i mężczyzn. In: Pereza RM, DeBord KA, Bieschke KJ. ed. Podręcznik poradnictwa i psychoterapii osób homoseksualnych i biseksualnych. Kampania Przeciw Homofobii 2014.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl