open access

Vol 11, No 4 (2014)
Review paper
Get Citation

Cognitive test methods

Anna Mosiołek
Psychiatria 2014;11(4):215-221.

open access

Vol 11, No 4 (2014)
Prace poglądowe - nadesłane

Abstract

Funkcjonowanie poznawcze oznacza zdolność danej osoby do przetwarzania myśli. Określenie funkcje poznawcze odnosi się głównie do takich obszarów związanych z myśleniem jak pamięć, zdolność do uczenia się nowych informacji, mowy, czytania ze zrozumieniem i komunikacji. Szlak przetwarzania informacji obejmuje: percepcję bodźca, selektywną uwagę, pamięć operacyjną oraz funkcje wykonawcze. Starzenie się, urazy czy niektóre choroby, mogą spowodować utratę pamięci, niezdolność do przyswajania nowych pojęć i informacji, zmniejszenie zdolności komunikacyjnych z powodu zubożonej płynności słownej czy możliwości wykonania zaplanowanych działań. W naszej codziennej praktyce często spotykamy się z objawami z zakresu dysfunkcji poznawczych, które znacząco pogarszają funkcjonowanie chorego. Pomiarów deficytów poznawczych możemy dokonywać przy pomocy narzędzi testowych, metod neuroobrazowych czy badań dychotycznych. Artykuł ten miał w sposób skrótowy opisać najczęściej używane metody do oceny funkcji poznawczych.

Abstract

Funkcjonowanie poznawcze oznacza zdolność danej osoby do przetwarzania myśli. Określenie funkcje poznawcze odnosi się głównie do takich obszarów związanych z myśleniem jak pamięć, zdolność do uczenia się nowych informacji, mowy, czytania ze zrozumieniem i komunikacji. Szlak przetwarzania informacji obejmuje: percepcję bodźca, selektywną uwagę, pamięć operacyjną oraz funkcje wykonawcze. Starzenie się, urazy czy niektóre choroby, mogą spowodować utratę pamięci, niezdolność do przyswajania nowych pojęć i informacji, zmniejszenie zdolności komunikacyjnych z powodu zubożonej płynności słownej czy możliwości wykonania zaplanowanych działań. W naszej codziennej praktyce często spotykamy się z objawami z zakresu dysfunkcji poznawczych, które znacząco pogarszają funkcjonowanie chorego. Pomiarów deficytów poznawczych możemy dokonywać przy pomocy narzędzi testowych, metod neuroobrazowych czy badań dychotycznych. Artykuł ten miał w sposób skrótowy opisać najczęściej używane metody do oceny funkcji poznawczych.

Get Citation

Keywords

cognitive function, neuropsychological tests, neuroimaging

About this article
Title

Cognitive test methods

Journal

Psychiatria (Psychiatry)

Issue

Vol 11, No 4 (2014)

Article type

Review paper

Pages

215-221

Bibliographic record

Psychiatria 2014;11(4):215-221.

Keywords

cognitive function
neuropsychological tests
neuroimaging

Authors

Anna Mosiołek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl