Tom 11, Nr 4 (2015)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2016-01-26

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 2957
Wyświetlenia/pobrania artykułu 36288
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zespół demielinizacji osmotycznej

Agnieszka Więckiewicz, Mateusz Pleśniak, Adam Perenc, Halina Bartosik-Psujek
Pol. Przegl. Neurol 2015;11(4):183-189.

Streszczenie

Centralna mielinoliza mostu jest niezapalną, demielinizacyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego. To najczęstsza manifestacja zespołu demielinizacji osmotycznej, będącego zazwyczaj jatrogennym powikłaniem zbyt szybko wyrównywanej, ciężkiej, zagrażającej życiu hiponatremii. Wiąże się z wystąpieniem poważnych objawów neurologicznych, często prowadzących do niesprawności lub zgonu. Poniżej przedstawiono przypadek chorej z hiponatremią, nadużywającej alkoholu, u której na podstawie objawów klinicznych i wyniku badania rezonansu magnetycznego rozpoznano zespół demielinizacji osmotycznej z centralną mielinolizą mostu. Omówiono także etiopatogenezę oraz obraz kliniczny centralnej mielinolizy mostu.