Tom 11, Nr 4 (2015)
Farmakoterapia chorób układu nerwowego
Opublikowany online: 2016-01-26

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 789
Wyświetlenia/pobrania artykułu 3909
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Wpływ pochodnych sporyszu na powstawanie zwłóknień

Piotr Alster, Andrzej Friedman
Pol. Przegl. Neurol 2015;11(4):173-177.

Streszczenie

Pochodne sporyszu są grupą agonistów receptorów dopaminowych D2 wprowadzoną do leczenia choroby Parkinsona w Wielkiej Brytanii w 1976 roku. Jedną z przesłanek dla rozwoju leków z tej grupy było występowanie dyskinez jako powikłania stosowania lewodopy. W ciągu czterech dekad od wprowadzenia tej grupy leków znacząco poszerzyły się wskazania do ich stosowania. Poza neurologią wykorzystuje się je w takich specjalnościach, jak: gastroenterologia, endokrynologia, kardiologia, ginekologia i położnictwo. Celem pracy jest przedstawienie problemu występowania zwłóknień u pacjentów stosujących pochodne sporyszu.