Vol 16, No 4 (2022)
Review paper
Published online: 2022-09-19

open access

Page views 3390
Article views/downloads 691
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

The use of opioid receptor agonists and antagonists in the treatment of patients with advanced chronic kidney disease and undergoing renal replacement therapy

Anna Sołtysik12, Michał Graczyk3, Jarosław Woroń45
Palliat Med Pract 2022;16(4):233-241.

Abstract

Patients suffering from chronic kidney disease (CKD) are a special group of patients, especially those
with advanced renal failure/end-stage renal disease (ESRD) before dialysis and renal replacement therapy (RRT). CKD causes many therapeutic problems. The pharmacokinetics of drugs used, including opioid analgesics, is influenced by the degree of kidney damage and, ultimately, by RRT. The choice of opioid analgesic is crucial to ensure an optimal analgesic effect in relation to possible side effects. For dialysis patients, several important factors must additionally be taken into account, such as molecular weight of a drug, water solubility and volume of distribution. In the management of chronic pain in ESRD patients and dialysis patients, there are in practice limitations in terms of the use of lipophilic drugs. The drugs of choice seem to be opioids administered via transdermal route, such as buprenorphine and fentanyl, and in the next line of treatment — methadone for opioid rotation. On the other hand, opioid antagonists that were previously used only in the case of opioid overdose are currently being used in the treatment of opioid-induced bowel dysfunction, especially in opioid-induced constipation.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file

References

 1. Porażka J, Karbownik A, Szałek E, et al. Zmiany w farmakokinetyce analgetyków u pacjentów z niewydolnością nerek. Farm Współcz. 2015; 8: 1–9.
 2. Dean M. Opioids in renal failure and dialysis patients. J Pain Symptom Manage. 2004; 28(5): 497–504.
 3. Smith T, Pinnock C, Lin T. Podstawy anestezjologii. Wydanie III. DB Publishing, Warszawa 2012: 584–608.
 4. Sołtysik A, Graczyk M, Woroń J. Use of opioid analgesics in chronic kidney disease. Palliat Med Pract. 2022; 16(3): 156–166.
 5. Russon L, Mooney A. Palliative and end-of-life care in advanced renal failure. Clin Med (Lond). 2010; 10(3): 279–281.
 6. Larsen R. Anestezjologia. Tom 1. Edra Urban & Partner, Wrocław 2020: 9-16, 65-82.
 7. Miller RD. Miller’s Anesthesia. Seventh Edition, Vol. 1. Churchill Livingstone, Philadelphia 2010: 769–824.
 8. Ashley C, Currie A. The Renal Drug Handbook. Third Edition. Radcliffe Publishing Ltd, Abingdon 2009.
 9. Coluzzi F, Caputi FF, Billeci D, et al. Safe use of opioids in chronic kidney disease and hemodialysis patients: tips and tricks for non-pain specialists. Ther Clin Risk Manag. 2020; 16: 821–837.
 10. Drug Bank Online. https://go.drugbank.com/drugs (7.04.2022).
 11. Woroń J. Farmakoterapia u kresu życia. Onkologia po Dyplomie. 2019(4).
 12. Ciałkowska-Rysz A, Dzierżanowski T. Medycyna paliatywna. Termedia, Poznań 2019: 06–120, 253–261, 420–430.
 13. Smyth B, Jones C, Saunders J. Prescribing for patients on dialysis. Aust Prescr. 2016; 39(1): 21–24.
 14. Graczyk M, Zylicz Z. Co powinniśmy wiedzieć o stosowaniu leków opioidowych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek? Med Paliat Prakt. 2007; 1(2): 54–60.
 15. Szkutnik-Fiedler D, Kazanowska P, Szałek E, et al. Stosowanie leków opioidowych u pacjentów z niewydolnością nerek i wątroby. Farm Współcz. 2010; 3: 117–123.
 16. Wordliczek J, Dobrogowski J. Leczenie bólu. Wydanie III. PZWL, Warszawa 2017: 54–83, 629–633, 641–693.
 17. Lötsch J, Dudziak R, Freynhagen R, et al. Fatal respiratory depression after multiple intravenous morphine injections. Clin Pharmacokinet. 2006; 45(11): 1051–1060.
 18. Filitz J, Griessinger N, Sittl R, et al. Effects of intermittent hemodialysis on buprenorphine and norbuprenorphine plasma concentrations in chronic pain patients treated with transdermal buprenorphine. Eur J Pain. 2006; 10(8): 743–748.
 19. Böger RH. Renal impairment: a challenge for opioid treatment? The role of buprenorphine. Palliat Med. 2006; 20 Suppl 1: s17–s23.
 20. Lizakowski S. Leki w przewlekłej chorobie nerek. Serwis Edukacyjny Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.
 21. Webster LR, Hale ME, Yamada T, et al. A renal impairment subgroup analysis of the safety and efficacy of naldemedine for the treatment of opioid-induced constipation in patients with chronic non-cancer pain receiving opioid therapy. J Pain Res. 2020; 13: 605–612.
 22. Coluzzi F, Scerpa MS, Pergolizzi J. Naldemedine: a new option for OPID. J Pain Res. 2020; 13: 1209–1222.
 23. Woroń J, Wordliczek J. Opioid-induced gastrointestinal side effects, the roleof naldemedine in their therapy. BÓL. 2020; 21(2): 54–58.
 24. Galligan JJ, Sternini C. Insights into the role of opioid receptors in the GI tract: experimental evidence and therapeutic relevance. Handb Exp Pharmacol. 2017; 239: 363–378.
 25. Dzierżanowski T. The role of peripherally acting mu-opioid receptor antagonists (PAMORA) in the treatment of constipation in palliative care. Palliative Medicine. 2019; 11(2): 51–57.
 26. Dzierżanowski T. The role of naldemedine in the treatment of opioid-induced constipation. Palliative Medicine. 2020; 12(4): 167–173.
 27. Leppert W. Rola naldemedyny w leczeniu zaparcia stolca wywołanego opioidami. Palliat Med Pract. 2019; 13(4): 237–247.
 28. Naloxonum Hydrochloricum WZF 400 µ/ml. Roztwór do wstrzykiwań. Charakterystyka Produktu Leczniczego.
 29. Malec–Milewska M, Woroń J. Kompendium leczenia bólu. Wydanie III. Medical Education, Warszawa 2017: 43–66, 577–588.
 30. Meissner W, Schmidt U, Hartmann M, et al. Oral naloxone reverses opioid-associated constipation. Pain. 2000; 84(1): 105–109.
 31. Smith K, Hopp M, Mundin G, et al. Single- and multiple-dose pharmacokinetic evaluation of oxycodone and naloxone in an opioid agonist/antagonist prolonged-release combination in healthy adult volunteers. Clin Ther. 2008; 30(11): 2051–2068.
 32. Skrzypacz M. Niskie dawki naltreksonu jako lek przeciwbólowy w terapii zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) – opis przypadku. Ból. 2018; 29(2): 47–50.
 33. Adepend 50 mg. Tabletki powlekane. Charakterystyka produktu leczniczego.
 34. Mundzik-Janczarska E, Stańczak A. Terapia naltreksonem w niskiej dawce – skuteczność i bezpieczeństwo terapii stosowanej poza wskazaniami. Farm Klin. 2019; 75(12): 676–686.
 35. Relistor 12 mg/0,6ml. Roztwór do infuzji. Charakterystyka produktu leczniczego.
 36. Moventig 12,5 mg. Tabletki powlekane. Charakterystyka produktu leczniczego.
 37. Rizmoic 200 µg. Tabletki powlekane. Charakterystyka produktu leczniczego.
 38. Gonzalez J, Brogden R. Naltrexone. A review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties and therapeutic efficacy in the management of opioid dependence. Drugs. 1988; 35(3): 192–213.
 39. Garnock-Jones KP. Naloxegol: a review of its use in patients with opioid-induced constipation. Drugs. 2015; 75(4): 419–425.
 40. Broadbent A, Khor K, Heaney A. Palliation and chronic renal failure: opioid and other palliative medications — dosage guidelines. Progress in Palliative Care. 2013; 11(4): 183–190.
 41. Woroń J, Kutaj–Wąsikowska H, Drygalski T, et al. Bezpieczeństwo farmakoterapii w Oddziale Intensywnej Terapii, jak to realizować w praktyce. Anestezjologia i Ratownictwo. 2001; 15: 199–203.