Vol 14, Supp. I (2020)
Case report
Published online: 2020-12-30

open access

Page views 297
Article views/downloads 1287
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Leczenie bólu przebijającego u pacjenta z rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuca w IV stadium zaawansowania choroby

Andrzej Brymora
DOI: 10.5603/PMPI.2020.0043

Abstract

U około 40% pacjentów w chwili rozpoznania niedrobnokomórkowego raka płuca stwierdzane jest uogólnienie
choroby (IV stopień zaawansowania klinicznego), wówczas integralną częścią postępowania jest leczenie
objawowe. W artykule przedstawiono opis przypadku pacjenta skierowanego do hospicjum domowego
z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z licznymi przerzutami do kości. Dominującym objawem były napady
bólu epizodycznego lewego podudzia, pojawiające się o różnych porach dnia, najczęściej nocą, nie były
poprzedzone innymi objawami prodromalnymi i wymagały podania opioidu o szybkim początku działania
przeciwbólowego. Wobec nietolerancji morfiny skuteczny efekt analgetyczny uzyskano, stosując produkt
fentanylu w postaci tabletek podjęzykowych, co zapewniło choremu poprawę jakości życia, umożliwiło
częściowy powrót do codziennych czynności i przywróciło wiarę w skuteczność leczenia farmakologicznego.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

  1. van den Beuken-van Everdingen MHJ, de Rijke JM, Kessels AG, et al. Prevalence of pain in patients with cancer: a systematic review of the past 40 years. Ann Oncol. 2007; 18(9): 1437–1449.
  2. Haugen DF, Hjermstad MJ, Hagen N, et al. European Palliative Care Research Collaborative (EPCRC). Assessment and classification of cancer breakthrough pain: a systematic literature review. Pain. 2010; 149(3): 476–482.
  3. Caraceni A, Davies A, Poulain P, et al. Guidelines for the management of breakthrough pain in patients with cancer. J Natl Compr Canc Netw. 2013; 11 Suppl 1: S29–S36.
  4. Woroń J. Kliniczne znaczenie farmakokinetyki preparatów fentanylu stosowanych w leczeniu bólu przebijającego. Ból. 2015; 16(3): 31–34.
  5. Leppert W, Krajnik M, Wordliczek J. Delivery systems of opioid analgesics for pain relief: a review. Curr Pharm Des. 2013; 19(41): 7271–7293.
  6. Mercadante S, Marchetti P, Cuomo A, et al. IOPS MS study Group. Breakthrough pain and its treatment: critical review and recommendations of IOPS (Italian Oncologic Pain Survey) expert group. Support Care Cancer. 2016; 24(2): 961–968.