Vol 14, Supp. I (2020)
Case report
Published online: 2020-12-30

open access

Page views 494
Article views/downloads 311
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Leczenie bólu przebijającego z zastosowaniem preparatów fentanylu przezśluzówkowego u pacjentki z rozpoznaniem raka dróg wewnątrzwątrobowych

Anna Sugajska
DOI: 10.5603/PMPI.2020.0042

Abstract

W pracy przedstawiono opis przypadku 39-letniej chorej z rozpoznaniem raka wewnątrzwątrobowych
dróg żółciowych w trakcie chemioterapii paliatywnej z niekontrolowanymi napadowymi dolegliwościami
bólowymi o charakterze mieszanym. W trakcie opieki paliatywnej pacjentka leczona była optymalnymi,
akceptowanymi przez chorą dawkami leków przeciwbólowych. W terminalnej fazie choroby stosowano
preparaty przezśluzówkowe fentanylu. Ostatecznie ustalono dla chorej dawkę fentanylu podjęzykowego
400 μg do podania na krótkotrwałe dolegliwości bólowe. Chora uzyskała akceptowalny poziom kontroli
dolegliwości bólowych przy podawaniu do 4 razy dziennie.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

  1. Davis M, Walsh D. Epidemiology of cancer pain and factors influencing poor pain control. American Journal of Hospice and Palliative Medicine®. 2016; 21(2): 137–142.
  2. Everdingen Mvv, Rijke JMde, Kessels AG, et al. Prevalence of pain in patients with cancer: a systematic review of the past 40 years. Annals of Oncology. 2007; 18(9): 1437–1449.
  3. Mercadante S, Portenoy RK. Breakthrough cancer pain: twenty-five years of study. Pain. 2016; 157(12): 2657–2663.
  4. Malec-Milewska M, Woroń J. Kompendium leczenia bólu. Medical Education, Warszawa 2017.
  5. Coluzzi P, Schwartzberg L, Conroy J, et al. Breakthrough cancer pain: a randomized trial comparing oral transmucosal fentanyl citrate (OTFC®) and morphine sulfate immediate release (MSIR®). Pain. 2001; 91(1): 123–130.
  6. Woroń J. Drug selection in the treatment of breakthrough pain: how the pharmacokinetic profile of drugsis to be translated into clinical practice. Palliative Medicine in Practice. 2020; 13(4): 211–215.