Vol 14, Supp. I (2020)
Case report
Published online: 2020-12-30

open access

Page views 371
Article views/downloads 507
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Skuteczność leczenia przeciwbólowego a wielowymiarowy charakter bólu

Izabela Bronikowska
DOI: 10.5603/PMPI.2020.0040

Abstract

Ból jako subiektywne wrażenie czuciowe i emocjonalne jest złożonym procesem, na którego odczuwanie
wpływa wiele czynników. Zrozumienie mechanizmu powstawania i klasyfikacja bólu jest równie istotna jak
rozpoznanie czynników psychologicznych i społecznych modulujących reakcję na przewlekłe dolegliwości
związane z nieuleczalną chorobą. W artykule przedstawiono przypadek pacjentki z nowotworem złośliwym
ślinianki podżuchwowej, u której ból przebijający miał charakter neuropatyczny, a psychiczne nieprzystosowanie
do bólu powodowało złą współpracę w leczeniu i uzależnienie od fentanylu podawanego drogą
donosową. Zastosowane leczenie przeciwbólowe uwzględniające adjuwanty analgetyczne pozwoliło na
zmniejszenie natężenia bólu, natomiast fentanyl podawany drogą podjęzykową ograniczył eskalację dawek
leku stosowanego drogą donosową.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

  1. De Walden-Gałuszko K. U kresu. Wydawnictwo MAKMed, Gdańsk 2000.
  2. Murawiec S. Diagnosis and treatment of depression in primary care setting – practical aspects. Lekarz POZ. 2017; 3: 338–343.
  3. Szczudlik A, et al. Rozpoznanie i leczenie bólu neuropatycznego: przegląd piśmiennictwa i zalecenia Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i Towarzystwa Neurologicznego – część druga. Neurol Neurochir Pol. 2014; 48: 423–435.
  4. Szczudlik A, Dobrogowski J, Wordliczek J, et al. Rozpoznanie i leczenie bólu neuropatycznego: przegląd piśmiennictwa i zalecenia Polskiego Towarzystwa Badania u i Towarzystwa Neurologicznego – część pierwsza. Diagnosis and Management of Neuropathic Pain: Review of Literature and Recommendations of the Polish Association for the Study of Pain and the Polish Neurological Society – Part One. Ból. 2014; 15: 8–18.
  5. Bochenek A, Reicher M. Anatomia człowieka. Tom V. Układ nerwowy obwodowy. Układ nerwowy autonomiczny. Powłoka wspólna. Narządy zmysłów. Wydanie VI, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa. 2018: 181–185.
  6. Wordliczek J, Zajaczkowska R. Pain mechanisms. In: Cancer Pain. Springer, London, New York. 2013: 47–70.
  7. Sokół-Szawłowska M, Poleszczyk A. Generalised anxiety disorder – modern treatment options. Will technological advances replace classic psychotherapy? Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2018; 27(2): 160–171.
  8. De Walden–Gałuszko K. Psychologiczne aspekty bólu i jego leczenia. Med Paliat Prakt. 2007; 1(2): 66–70.
  9. Charakterystyka produktu leczniczego – Instanyl.