Vol 14, Supp. I (2020)
Case report
Published online: 2020-12-30

open access

Page views 396
Article views/downloads 528
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Leczenie bólu przebijającego u chorego na nowotwór żołądka z zastosowaniem fentanylu podjęzykowego przy nieskuteczności wcześniej stosowanego leczenia przeciwbólowego

Anna Sołtysik
DOI: 10.5603/PMPI.2020.0039

Abstract

Ból podstawowy jest częstym objawem u chorych na nowotwory, niejednokrotnie z towarzyszącymi
napadami silnego, nagłego bólu, którego czas trwania zazwyczaj nie przekracza godziny. Analgetyki
opioidowe stanowią podstawę leczenia chorych na nowotwory z silnym bólem. Istotą leczenia jest wybór
odpowiedniego leku, postaci i drogi podania, która skutecznie zmniejszy dolegliwości bólowe, biorąc
pod uwagę preferencje pacjenta. W artykule przedstawiono chorego z zaawansowanym nowotworem
złośliwym żołądka z rozsiewem do jamy otrzewnej, u którego z powodu rozwijającej się podniedrożności
i dysfagii dotychczasowe leczenie stało się nieskuteczne. Zastosowano leczenie bólu podstawowego systemem
transdermalnym buprenorfiny i bólu epizodycznego fentanylem przezśluzówkowym. Dzięki rotacji
opioidowej i interwencji chirurgicznej uzyskano zadowalającą analgezję.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

  1. Malec-Milewska M. Ból przebijający u chorego na nowotwór. Medycyna po Dyplomie. 2017; 26(251): 69–76.
  2. Wordliczek J, Dobrogowski J. Leczenie bólu. Ból u chorych na nowotwór. Wydanie III, PZWL, Warszawa 2017: 641–693.
  3. Malec-Milewska M, Woroń J. Kompendium leczenia bólu. Ból przebijający i epizodyczny u chorych na nowotwory. Wydanie III, Medical Education, Warszawa 2017: 577–588.
  4. Janecki M. Zastosowanie podjęzykowych tabletek fentanylu w leczeniu incydentalnego bólu przebijającego i chorej z zaawansowaną chorobą nowotworową - opis przypadku. Medycyna Paliatywna. 2017; 9(2): 110–114.
  5. Krajnik M, Malec-Milewska M, Wordliczek J. Chory na nowotwór. Kompendium leczenia somatycznych objawów towarzyszących. Zaparcie stolca. Wydanie I, Medical Education, Warszawa 2015: 57–74.
  6. Karwowska K, Kunecki M, Kunecki A. Domowe żywienie pozajelitowe. Powikłania żywienia pozajelitowego. Continuo, Warszawa 2015: 73–102.
  7. Komar-Czapski K, Dzierżanowski T. Management of episodic pain with multiple doses of transmucosal fentanyl – case report. Palliative Medicine. 2019; 11(2): 97–99.
  8. Ciałkowska-Rysz A, Dzierżanowski T. Medycyna Paliatywna. Bioetyczne aspekty opieki paliatywnej. Autonomia pacjenta. Wydanie I, Termedia, Poznań 2019: 25.