Vol 14, Supp. I (2020)
Case report
Published online: 2020-12-30

open access

Page views 363
Article views/downloads 251
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zastosowanie fentanylu podawanego drogą podjęzykową u pacjenta z zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego i skrzywieniem przegrody nosa

Anna Patla, Elżbieta Pluta, Anna Mucha-Małecka
DOI: 10.5603/PMPI.2020.0038

Abstract

W pracy przedstawiono opis pacjenta z rozsiewem raka gruczołu krokowego do kości. U chorego zastosowano
leczenie hormonalne oraz paliatywne napromienianie nacieku żeber. Pomimo wskazań do leczenia
strontem radioaktywnym nie udało się przeprowadzić zabiegu z uwagi na sytuację epidemiologiczną
związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Ze względu na dolegliwości bólowe kośćca, spowodowane
zmianami przerzutowymi, włączono leczenie preparatami fentanylu. Skrzywienie przegrody nosa utrudniało
podawanie formy donosowej leku, zmieniono więc formę donosową fentanylu na tabletki podjęzykowe.
Uzyskano zadowalający efekt przeciwbólowy.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Wordliczek J, Zajączkowska R, Woroń J. Farmakoterapia bólu u chorych na nowotwory. In: Wordliczek J, Zajączkowska R, Woroń J. ed. Leczenie bólu u chorych na nowotwory. PZWL, Warszawa 2000: 28–47.
 2. Chapman EJ, Edwards Z, Boland JW, et al. Practice review: Evidence-based and effective management of pain in patients with advanced cancer. Palliat Med. 2020; 34(4): 444–453.
 3. Stelmach A, Potemski P. Nowotwory układu moczowo-płciowego. In: Krzakowski M, Warzocha K. ed. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych. Via Medica, Gdańsk 2013: 319–352.
 4. Woroń J. Leczenie bólu u pacjenta chorego na nowotwór. In: Stec R, Semeniuk-Wojtaś A. ed. Leczenie wspomagające w Onkologii . 2018: 161–222.
 5. Woroń J. Nieopioidowe leki przeciwbólowe w leczeniu bólu. In: Malec-Milewska M, Woroń J. ed. Kompendium leczenia bólu. Medical education, Warszawa 2017: 23–41.
 6. Kowalczyk A, Jassem J. Onkologiczne metody leczenia bólu u chorych na nowotwory. In: Wordliczek J, Zajączkowska R, Woroń J. ed. Leczenie bólu u chorych na nowotwory. PZWL, Warszawa 2020: 120–130.
 7. Lutz S, Balboni T, Jones J, et al. Palliative radiation therapy for bone metastases: Update of an ASTRO Evidence-Based Guideline. Pract Radiat Oncol. 2017; 7(1): 4–12.
 8. Steenland E, Leer J, Houwelingen Hv, et al. The effect of a single fraction compared to multiple fractions on painful bone metastases: a global analysis of the Dutch Bone Metastasis Study. Radiotherapy and Oncology. 1999; 52(2): 101–109.
 9. Chow E, Meyer RM, Ding KI, et al. Ding K. , Dexamethasone in the prophylaxis of radiation-induced pain flare after palliative radiotherapy for bone metastases: a double-blind, randomised placebo-controlled, phase 3 trial, Lancet Oncol. 2015; 16: 1463–1479.
 10. Dobrogowski J, Przeklasa-Muszyńska A. Kliniczna ocena bólu u chorych na nowotwory. In: Wordliczek J, Zajączkowska R, Woroń J. ed. Leczenie bólu u chorych na nowotwory. PZWL, Warszawa 2020: 24–27.
 11. Leppert W, Forycka M, Nosek K. Ból przebijający i epizodyczny u chorych na nowotwory – nowe spojrzenie, Med. Paliat. 2016; 8: 9–16.