Vol 14, Supp. I (2020)
Case report
Published online: 2020-12-30

open access

Page views 307
Article views/downloads 330
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Leczenie bólu przebijającego u pacjentki w podeszłym wieku z rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium rozsiewu

Kamil Kuć
DOI: 10.5603/PMPI.2020.0036

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 87-letniej chorej z bólem przewlekłym współistniejącym
z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium rozsiewu, u której uzyskanie skutecznego efektu
analgetycznego wymagało stosowania szybko działających opioidów przezśluzówkowych ze względu
na dynamiczne narastanie bólu przebijającego. Zakres modyfikacji dawki umożliwił uniknięcie działań
niepożądanych stosowanej terapii i wpłynął pozytywnie na właściwe stosowanie się chorej do zaleceń
dotyczących terapii bólu.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

  1. Helme RD, Gibson SJ. The epidemiology of pain in elderly people. Clin Geriatr Med. 2001; 17(3): 417–431, v.
  2. Cichowska-Cwalińska N, Zaucha R. Multidisciplinary treatment of pain caused by bone metastases in cancer patients: two case reports. Nowotwory. Journal of Oncology. 2017; 67(2): 142–145.
  3. Kocot-Kępska M, Przeklasa-Muszyńska A, Dobrogowski J. Leczenie bólu przewlekłego o dużym natężeniu u pacjentki w wieku podeszłym – opis przypadku klinicznego. Ból. 2014; 15(2): 45–50.