Vol 14, Supp. I (2020)
Case report
Published online: 2020-12-30

open access

Page views 495
Article views/downloads 390
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zastosowanie tabletki fentanylu podawanej drogą podjęzykową w leczeniu bólu przebijającego u chorej z rozpoznaniem miejscowo zaawansowanego nieresekcyjnego raka trzonu trzustki

Ewa Żurawińska-Grzelka
DOI: 10.5603/PMPI.2020.0034

Abstract

Rak trzustki jest nowotworem o skrytym, agresywnym przebiegu, najczęściej rozpoznawanym w stadium
zaawansowanym. Jednym z objawów zaawansowanego raka trzustki jest ból promieniujący do pleców,
wymagający wielolekowej farmakoterapii. U chorych na nowotwory ze względu na patomechanizm
wyróżniono ból przewlekły o charakterze receptorowym, neuropatycznym bądź mieszanym. Ponadto, ze
względu na czas trwania bólu, wyróżniono ból podstawowy i przebijający. W leczeniu każdego rodzaju
bólu stosowane są leki o różnym mechanizmie i czasie działania. W artykule opisano przypadek chorej na
miejscowo zaawansowanego raka trzustki, u której w leczeniu bólu przebijającego zastosowano fentanyl
w tabletkach podjęzykowych.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

  1. Malec-Milewska M, Sękowska A, Woroń J. Bóle przebijające. In: Malec-Milewska M, Krajnik M, Wordliczek J. ed. Chory na nowotwór – kompendium leczenia bólu. Medical Education, Warszawa 2014: 435–446.
  2. Zajączkowska R, Wordliczek J, Dobrogowski J. Opioidowe leki przeciwbólowe. In: Malec-Milewska M, Krajnik M, Wordliczek J. ed. Chory na nowotwór – kompendium leczenia bólu. Medical Education, Warszawa 2014: 77–93.
  3. http://leki.urpl.gov.pl/files/22_Vellofent.pdf (Dostęp:).
  4. Wordliczek J, Zajączkowska R. Mechanizmy powstawania bólu u chorego na nowotwór. In: Malec-Milewska M, Krajnik M, Wordliczek J. ed. Chory na nowotwór – kompendium leczenia bólu. Medical Education, Warszawa 2014: 17–30.
  5. Woroń J, Jakowicka-Wordliczek J, Filipczak-Bryniarska I, Dobrogowski J. Koanalgetyki w leczeniu bólu. In: Malec-Milewska M, Krajnik M, Wordliczek J. ed. Chory na nowotwór – kompendium leczenia bólu. Medical Education, Warszawa 2014: 95–109.
  6. Câmara CC, Araújo CV, de Sousa KK, et al. Gabapentin attenuates neuropathic pain and improves nerve myelination after chronic sciatic constriction in rats. Neurosci Lett. 2015; 607: 52–58.
  7. Chen DL, Li YH, Wang ZJ, et al. The research on long-term clinical effects and patients' satisfaction of gabapentin combined with oxycontin in treatment of severe cancer pain. Medicine (Baltimore). 2016; 95(42): e5144.
  8. Deandrea S, Corli O, Consonni D, et al. Prevalence of breakthrough cancer pain: a systematic review and a pooled analysis of published literature. J Pain Symptom Manage. 2014; 47(1): 57–76.
  9. Mercadante S, Portenoy RK. Breakthrough cancer pain: twenty-five years of study. Pain. 2016; 157(12): 2657–2663.
  10. Darwish M, Kirby M, Robertson P, et al. Absorption of fentanyl from fentanyl buccal tablet in cancer patients with or without oral mucositis: a pilot study. Clin Drug Investig. 2007; 27(9): 605–611.