Vol 14, No 3 (2020)
Research paper
Published online: 2020-05-22

open access

Page views 691
Article views/downloads 589
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

The need for social support and the health condition of parents of children with cancer

Magdalena Pietnoczko1, Stanisława Steuden1
Palliat Med Pract 2020;14(3):157-165.

Abstract

Introduction. Parents of children with cancer are exposed to severe stress which is caused by the process
of medical treatment of their child. Mental stress and physical exhaustion are related to the level of support
received, provided by different social groups. Health problems are mainly visible in the incidence of somatic
symptoms, anxiety and insomnia, functional disorders or symptoms of depression.

Objective. Searching for the relationship between the level of support experienced and the health condition
in parents of children with cancer.

Patients and methods. The surveyed group consisted of N = 86 parents of children with cancer aged
from 21 to 53 years (M = 38.70, SD = 6.48). Women constituted 75.6% of the respondents, whereas
men 24.4%. Social Support Scale by K. Kmiecik-Baran and General Health Questionnaire (GHQ-28) by D.
Goldberg were used in the survey.

Results and conclusions. The analyses conducted allowed to detect a link between support and health
condition. It transpired that instrumental, valuing and emotional support from family and friends as well
as informational and valuing support from professionals are of great importance for well-being.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file

References

 1. Zuberek-Moskal U. Rodzina w sytuacji wyznaczonej chorobą nowotworową dziecka. In: Kubacka-Jasiecka D, Łosiak W. ed. Zmagając Się z Chorobą Nowotworową. Psychologia Wobec Pacjentów Onkologicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999: 261–263.
 2. Muscara F, McCarthy MC, Woolf C, et al. Early psychological reactions in parents of children with a life threatening illness within a pediatric hospital setting. Eur Psychiatry. 2015; 30(5): 555–561.
 3. Deręgowska J. Dziecko z Chorobą Nowotworową w Rodzinie. Diagnoza-Wsparcie. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2010.
 4. Sęk H, Cieślak R. Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. In: Sęk H, Cieślak R. ed. Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2006: 11–28.
 5. Kacperczyk A. Wsparcie Społeczne w Instytucjach Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 6. Pelentsov LJ, Laws TA, Esterman AJ. The supportive care needs of parents caring for a child with a rare disease: A scoping review. Disabil Health J. 2015; 8(4): 475–491.
 7. Ziółkowska B. Dziecko chore w domu, w szkole i u lekarza. Jak wspomagać rozwój dzieci przewlekle chorych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.
 8. Wyszomirska J, Gajda M, Janas J, et al. Ocena wpływu wsparcia społecznego na psychiczne przystosowanie do choroby nowotworowej pacjentów w trakcie leczenia paliatywnego lub radykalnego. Psychoonkologia. 2014; 3: 89–96.
 9. Burkiewicz A, Samardakiewicz M, Karczmarczyk T. The level of depression and perceived social support in parents of children treated for cancer. Psychoonkologia. 2017; 21(1): 17–21.
 10. Kędzierska B, Rol P, Wiktorowicz J. Indicators of posttraumatic stress in parents of children finishing cancer treatment – the role of medical care, social support and resiliency. Psychoonkologia. 2016; 20(1): 9–16.
 11. Mazur A, Aftyka A, Sipta A, et al. Expected and received support from the medical personnel in the perception of parents of children treated in hospital. Psychoonkologia. 2016; 20(4): 183–190.
 12. Ogińska-Bulik N. Personal resources and posttraumatic growth of parents struggling with cancer disease of their child. Psychoonkologia. 2017; 21(1): 9–16.
 13. Ogińska-Bulik N, Socha I. Emotional processing and negative and positive effects of trauma among parents struggling with cancer of their child. Psychoonkologia. 2017; 21(1): 1–8.
 14. Kazak AE, Boeving CA, Alderfer MA, et al. Posttraumatic stress symptoms during treatment in parents of children with cancer. J Clin Oncol. 2005; 23(30): 7405–7410.
 15. Hamner T, Latzman RD, Latzman NE, et al. Quality of life among pediatric patients with cancer: Contributions of time since diagnosis and parental chronic stress. Pediatr Blood Cancer. 2015; 62(7): 1232–1236.
 16. Pöder U, Ljungman G, von Essen L. Posttraumatic stress disorder among parents of children on cancer treatment: a longitudinal study. Psychooncology. 2008; 17(5): 430–437.
 17. Sloper P. Predictors of distress in parents of children with cancer: a prospective study. J Pediatr Psychol. 2000; 25(2): 79–91.
 18. Yang X, Wang L, He J, et al. Factors related to depressive symptoms among Chinese caregivers of cancer patients. Psycho-Oncology. 2011; 21(10): 1063–1070.
 19. Tardy C. Social suport measurment. American Journal of Community Psychology. 1985; 13(2): 187–202.
 20. Makowska Z, Merecz D. Polska adaptacja kwestionariuszy ogólnego stanu zdrowia Davida Goldberga GHQ-12 i GHQ-28. In: Dudek B. ed. Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszami Davida Goldberga. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2001: 191–264.
 21. Kmiecik-Baran K. Skala Wsparcia Społecznego. Teoria i wartości psychometryczne. Przegląd Psychologiczny. 1995; 38(1/2): 201–214.
 22. Goldberg D, Williams P. Podręcznik dla użytkowników Kwestionariusza Ogólnego Stanu Zdrowia (translation: D. Merecz). In: Dudek B. ed. Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszami Davida Goldberga. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2001: 13–189.
 23. Frydecka D, Małyszczak K, Chachaj A, et al. Struktura czynnikowa Kwestionariusza Ogólnego Zdrowia (GHQ-30). Psychiatria Polska 2010; XLIV. ; 3: 341–359.
 24. Moczydłowska A, Krajewska-Kułak E, Kózka M, et al. Oczekiwania chorych wobec personelu lekarskiego. Hygeia Public Health. 2014; 49(1): 142–151.
 25. Mykowska A. Satysfakcja pacjenta a jakość obsługi medycznej. Zdrowie i Zarządzanie. 2002; 6: 69–73.
 26. Grzegorczyk A, Szewczyk L. Ocena wsparcia społecznego rodziców dzieci z chorobami neurologicznymi. Aspekty zdrowia i Chor. 2016; 1(4): 55–65.
 27. Maree JE, Parker S, Kaplan L, et al. The Information Needs of South African Parents of Children With Cancer. J Pediatr Oncol Nurs. 2016; 33(1): 9–17.
 28. Kamihara J, Nyborn JA, Olcese ME, et al. Parental hope for children with advanced cancer. Pediatrics. 2015; 135(5): 868–874.
 29. Masa'deh R, Jarrah S. Post Traumatic Stress Disorder in Parents of Children With Cancer in Jordan. Arch Psychiatr Nurs. 2017; 31(1): 8–12.