Online first
Review paper
Published online: 2024-01-25

open access

Page views 262
Article views/downloads 418
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Death, burial and mourning in Judaism

Jolanta Iwanowska1, Monika Rucińska2

Abstract

Death is a universal experience for every human being. Followers of Judaism believe that God, who is the giver of life, gives and takes life at the appropriate time. Everything that man receives from His hand is good; it is part of the divine plan, including death. Judaism, however, advises its followers to prepare themselves adequately for the coming death and accompanying, helping and supporting the dying is treated in Judaism not so much as a duty but as an honour. Also after death, the body should never be left alone. The preparation of the body for burial, funeral and mourning involves specific rituals described in this article. Knowing and understanding dying and bereavement-related customs of followers of Judaism should contribute to appropriately respecting their cultural beliefs, customs and spiritual needs when providing palliative care.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file

References

 1. Andersz K. Święta praca. Bractwa pogrzebowe w Polsce. Chidusz. Magazyn Żydowski. 2018; 52(9).
 2. Gładyś B, Górecki J. Pielgrzymki chasydów do grobów cadyków we współczesnej Polsce. Peregrinus cracoviensis. 2005; 16: 235–248.
 3. Głuszek-Szafraniec D. Chasydyzm w Polsce. Poglądy Elimeleha z Leżajska na istotę przywództwa chasydzkiego. In: Głuszyńska I, Mach Z. ed. Szkice o dziedzictwie kulturowym Żydów. Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko–Biała 2011: 75–84.
 4. Hońdo L. Dom przedpogrzebowy przy Żydowskim Nowym Cmentarzu w Krakowie. Universitas, Kraków 2011.
 5. Kameraz-Kos N. Święta i obyczaje żydowskie. Cyklady, Warszawa 1997.
 6. Kerrigan M. Historia śmierci. Zwyczaje i rytuały pogrzebowe od starożytności do czasów współczesnych. Bellona, Warszawa 2009.
 7. Kramer KP. Śmierć w różnych religiach świata. WAM, Warszawa 2007.
 8. Marcinkowski R. Dusza a wiara w życie po śmierci w judaizmie rabinicznym ze szczególnym uwzględnieniem Miszny. Studia Gdańskie. 2021; 49: 147–160.
 9. Di Nola AM. Tryumf śmierci. Antropologia żałoby. Universitas, Kraków 2006.
 10. Parkes CM. Przemijanie w kulturach : obyczaje żałobne, pocieszenie i wsparcie. Astrum, Wrocław 2001.
 11. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia tysiąclecia. Pallottinum, 2014 .
 12. Tora. Pięcioksiąg Mojżesza. Austeria, 2021 .
 13. Wozikowski K. Zwyczaje pogrzebowe Żydów. Adihibebda. 2019; 6: 131–145.
 14. https://www.cmentarze-zydowskie.pl (??.??.2023).
 15. https//www.jhi.pl (??.??.2023).Palliative Medicine in Practice