open access

Vol 14, Supp. I (2020)
Case report
Get Citation

Leczenie bólu przebijającego u pacjenta z rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuca w IV stadium zaawansowania choroby

Andrzej Brymora
DOI: 10.5603/PMPI.2020.0043

open access

Vol 14, Supp. I (2020)
Case report

Abstract

U około 40% pacjentów w chwili rozpoznania niedrobnokomórkowego raka płuca stwierdzane jest uogólnienie
choroby (IV stopień zaawansowania klinicznego), wówczas integralną częścią postępowania jest leczenie
objawowe. W artykule przedstawiono opis przypadku pacjenta skierowanego do hospicjum domowego
z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z licznymi przerzutami do kości. Dominującym objawem były napady
bólu epizodycznego lewego podudzia, pojawiające się o różnych porach dnia, najczęściej nocą, nie były
poprzedzone innymi objawami prodromalnymi i wymagały podania opioidu o szybkim początku działania
przeciwbólowego. Wobec nietolerancji morfiny skuteczny efekt analgetyczny uzyskano, stosując produkt
fentanylu w postaci tabletek podjęzykowych, co zapewniło choremu poprawę jakości życia, umożliwiło
częściowy powrót do codziennych czynności i przywróciło wiarę w skuteczność leczenia farmakologicznego.

Abstract

U około 40% pacjentów w chwili rozpoznania niedrobnokomórkowego raka płuca stwierdzane jest uogólnienie
choroby (IV stopień zaawansowania klinicznego), wówczas integralną częścią postępowania jest leczenie
objawowe. W artykule przedstawiono opis przypadku pacjenta skierowanego do hospicjum domowego
z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z licznymi przerzutami do kości. Dominującym objawem były napady
bólu epizodycznego lewego podudzia, pojawiające się o różnych porach dnia, najczęściej nocą, nie były
poprzedzone innymi objawami prodromalnymi i wymagały podania opioidu o szybkim początku działania
przeciwbólowego. Wobec nietolerancji morfiny skuteczny efekt analgetyczny uzyskano, stosując produkt
fentanylu w postaci tabletek podjęzykowych, co zapewniło choremu poprawę jakości życia, umożliwiło
częściowy powrót do codziennych czynności i przywróciło wiarę w skuteczność leczenia farmakologicznego.

Get Citation

Keywords

rak płuca, ból przebijający, fentanyl, leczenie, opioidy

About this article
Title

Leczenie bólu przebijającego u pacjenta z rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuca w IV stadium zaawansowania choroby

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 14, Supp. I (2020)

Article type

Case report

Pages

43-45

DOI

10.5603/PMPI.2020.0043

Keywords

rak płuca
ból przebijający
fentanyl
leczenie
opioidy

Authors

Andrzej Brymora

References (6)
  1. van den Beuken-van Everdingen MHJ, de Rijke JM, Kessels AG, et al. Prevalence of pain in patients with cancer: a systematic review of the past 40 years. Ann Oncol. 2007; 18(9): 1437–1449.
  2. Haugen DF, Hjermstad MJ, Hagen N, et al. European Palliative Care Research Collaborative (EPCRC). Assessment and classification of cancer breakthrough pain: a systematic literature review. Pain. 2010; 149(3): 476–482.
  3. Caraceni A, Davies A, Poulain P, et al. Guidelines for the management of breakthrough pain in patients with cancer. J Natl Compr Canc Netw. 2013; 11 Suppl 1: S29–S36.
  4. Woroń J. Kliniczne znaczenie farmakokinetyki preparatów fentanylu stosowanych w leczeniu bólu przebijającego. Ból. 2015; 16(3): 31–34.
  5. Leppert W, Krajnik M, Wordliczek J. Delivery systems of opioid analgesics for pain relief: a review. Curr Pharm Des. 2013; 19(41): 7271–7293.
  6. Mercadante S, Marchetti P, Cuomo A, et al. IOPS MS study Group. Breakthrough pain and its treatment: critical review and recommendations of IOPS (Italian Oncologic Pain Survey) expert group. Support Care Cancer. 2016; 24(2): 961–968.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl