open access

Vol 14, Supp. I (2020)
Case report
Get Citation

Leczenie bólu przebijającego z zastosowaniem preparatów fentanylu przezśluzówkowego u pacjentki z rozpoznaniem raka dróg wewnątrzwątrobowych

Anna Sugajska
DOI: 10.5603/PMPI.2020.0042

open access

Vol 14, Supp. I (2020)
Case report

Abstract

W pracy przedstawiono opis przypadku 39-letniej chorej z rozpoznaniem raka wewnątrzwątrobowych
dróg żółciowych w trakcie chemioterapii paliatywnej z niekontrolowanymi napadowymi dolegliwościami
bólowymi o charakterze mieszanym. W trakcie opieki paliatywnej pacjentka leczona była optymalnymi,
akceptowanymi przez chorą dawkami leków przeciwbólowych. W terminalnej fazie choroby stosowano
preparaty przezśluzówkowe fentanylu. Ostatecznie ustalono dla chorej dawkę fentanylu podjęzykowego
400 μg do podania na krótkotrwałe dolegliwości bólowe. Chora uzyskała akceptowalny poziom kontroli
dolegliwości bólowych przy podawaniu do 4 razy dziennie.

Abstract

W pracy przedstawiono opis przypadku 39-letniej chorej z rozpoznaniem raka wewnątrzwątrobowych
dróg żółciowych w trakcie chemioterapii paliatywnej z niekontrolowanymi napadowymi dolegliwościami
bólowymi o charakterze mieszanym. W trakcie opieki paliatywnej pacjentka leczona była optymalnymi,
akceptowanymi przez chorą dawkami leków przeciwbólowych. W terminalnej fazie choroby stosowano
preparaty przezśluzówkowe fentanylu. Ostatecznie ustalono dla chorej dawkę fentanylu podjęzykowego
400 μg do podania na krótkotrwałe dolegliwości bólowe. Chora uzyskała akceptowalny poziom kontroli
dolegliwości bólowych przy podawaniu do 4 razy dziennie.

Get Citation

Keywords

choroba nowotworowa, ból przebijający, leczenie przeciwbólowe, fentanyl przezśluzówkowy, opieka paliatywna

About this article
Title

Leczenie bólu przebijającego z zastosowaniem preparatów fentanylu przezśluzówkowego u pacjentki z rozpoznaniem raka dróg wewnątrzwątrobowych

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 14, Supp. I (2020)

Article type

Case report

Pages

39-42

DOI

10.5603/PMPI.2020.0042

Keywords

choroba nowotworowa
ból przebijający
leczenie przeciwbólowe
fentanyl przezśluzówkowy
opieka paliatywna

Authors

Anna Sugajska

References (6)
  1. Davis M, Walsh D. Epidemiology of cancer pain and factors influencing poor pain control. American Journal of Hospice and Palliative Medicine®. 2016; 21(2): 137–142.
  2. Everdingen Mvv, Rijke JMde, Kessels AG, et al. Prevalence of pain in patients with cancer: a systematic review of the past 40 years. Annals of Oncology. 2007; 18(9): 1437–1449.
  3. Mercadante S, Portenoy RK. Breakthrough cancer pain: twenty-five years of study. Pain. 2016; 157(12): 2657–2663.
  4. Malec-Milewska M, Woroń J. Kompendium leczenia bólu. Medical Education, Warszawa 2017.
  5. Coluzzi P, Schwartzberg L, Conroy J, et al. Breakthrough cancer pain: a randomized trial comparing oral transmucosal fentanyl citrate (OTFC®) and morphine sulfate immediate release (MSIR®). Pain. 2001; 91(1): 123–130.
  6. Woroń J. Drug selection in the treatment of breakthrough pain: how the pharmacokinetic profile of drugsis to be translated into clinical practice. Palliative Medicine in Practice. 2020; 13(4): 211–215.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl