open access

Vol 14, Supp. I (2020)
Case report
Get Citation

Skuteczność leczenia przeciwbólowego a wielowymiarowy charakter bólu

Izabela Bronikowska
DOI: 10.5603/PMPI.2020.0040

open access

Vol 14, Supp. I (2020)
Case report

Abstract

Ból jako subiektywne wrażenie czuciowe i emocjonalne jest złożonym procesem, na którego odczuwanie
wpływa wiele czynników. Zrozumienie mechanizmu powstawania i klasyfikacja bólu jest równie istotna jak
rozpoznanie czynników psychologicznych i społecznych modulujących reakcję na przewlekłe dolegliwości
związane z nieuleczalną chorobą. W artykule przedstawiono przypadek pacjentki z nowotworem złośliwym
ślinianki podżuchwowej, u której ból przebijający miał charakter neuropatyczny, a psychiczne nieprzystosowanie
do bólu powodowało złą współpracę w leczeniu i uzależnienie od fentanylu podawanego drogą
donosową. Zastosowane leczenie przeciwbólowe uwzględniające adjuwanty analgetyczne pozwoliło na
zmniejszenie natężenia bólu, natomiast fentanyl podawany drogą podjęzykową ograniczył eskalację dawek
leku stosowanego drogą donosową.

Abstract

Ból jako subiektywne wrażenie czuciowe i emocjonalne jest złożonym procesem, na którego odczuwanie
wpływa wiele czynników. Zrozumienie mechanizmu powstawania i klasyfikacja bólu jest równie istotna jak
rozpoznanie czynników psychologicznych i społecznych modulujących reakcję na przewlekłe dolegliwości
związane z nieuleczalną chorobą. W artykule przedstawiono przypadek pacjentki z nowotworem złośliwym
ślinianki podżuchwowej, u której ból przebijający miał charakter neuropatyczny, a psychiczne nieprzystosowanie
do bólu powodowało złą współpracę w leczeniu i uzależnienie od fentanylu podawanego drogą
donosową. Zastosowane leczenie przeciwbólowe uwzględniające adjuwanty analgetyczne pozwoliło na
zmniejszenie natężenia bólu, natomiast fentanyl podawany drogą podjęzykową ograniczył eskalację dawek
leku stosowanego drogą donosową.

Get Citation

Keywords

ból w chorobie nowotworowej, ból przebijający, fentanyl przezśluzówkowy

About this article
Title

Skuteczność leczenia przeciwbólowego a wielowymiarowy charakter bólu

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 14, Supp. I (2020)

Article type

Case report

Pages

30-33

DOI

10.5603/PMPI.2020.0040

Keywords

ból w chorobie nowotworowej
ból przebijający
fentanyl przezśluzówkowy

Authors

Izabela Bronikowska

References (9)
  1. De Walden-Gałuszko K. U kresu. Wydawnictwo MAKMed, Gdańsk 2000.
  2. Murawiec S. Diagnosis and treatment of depression in primary care setting – practical aspects. Lekarz POZ. 2017; 3: 338–343.
  3. Szczudlik A, et al. Rozpoznanie i leczenie bólu neuropatycznego: przegląd piśmiennictwa i zalecenia Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i Towarzystwa Neurologicznego – część druga. Neurol Neurochir Pol. 2014; 48: 423–435.
  4. Szczudlik A, Dobrogowski J, Wordliczek J, et al. Rozpoznanie i leczenie bólu neuropatycznego: przegląd piśmiennictwa i zalecenia Polskiego Towarzystwa Badania u i Towarzystwa Neurologicznego – część pierwsza. Diagnosis and Management of Neuropathic Pain: Review of Literature and Recommendations of the Polish Association for the Study of Pain and the Polish Neurological Society – Part One. Ból. 2014; 15: 8–18.
  5. Bochenek A, Reicher M. Anatomia człowieka. Tom V. Układ nerwowy obwodowy. Układ nerwowy autonomiczny. Powłoka wspólna. Narządy zmysłów. Wydanie VI, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa. 2018: 181–185.
  6. Wordliczek J, Zajaczkowska R. Pain mechanisms. In: Cancer Pain. Springer, London, New York. 2013: 47–70.
  7. Sokół-Szawłowska M, Poleszczyk A. Generalised anxiety disorder – modern treatment options. Will technological advances replace classic psychotherapy? Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2018; 27(2): 160–171.
  8. De Walden–Gałuszko K. Psychologiczne aspekty bólu i jego leczenia. Med Paliat Prakt. 2007; 1(2): 66–70.
  9. Charakterystyka produktu leczniczego – Instanyl.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl