open access

Vol 14, Supp. I (2020)
Case report
Get Citation

Leczenie bólu przebijającego u chorego na nowotwór żołądka z zastosowaniem fentanylu podjęzykowego przy nieskuteczności wcześniej stosowanego leczenia przeciwbólowego

Anna Sołtysik
DOI: 10.5603/PMPI.2020.0039

open access

Vol 14, Supp. I (2020)
Case report

Abstract

Ból podstawowy jest częstym objawem u chorych na nowotwory, niejednokrotnie z towarzyszącymi
napadami silnego, nagłego bólu, którego czas trwania zazwyczaj nie przekracza godziny. Analgetyki
opioidowe stanowią podstawę leczenia chorych na nowotwory z silnym bólem. Istotą leczenia jest wybór
odpowiedniego leku, postaci i drogi podania, która skutecznie zmniejszy dolegliwości bólowe, biorąc pod
uwagę preferencje pacjenta. W artykule przedstawiono chorego z zaawansowanym nowotworem złośliwym
żołądka z rozsiewem do jamy otrzewnej, u którego z powodu rozwijającej się podniedrożności i dysfagii
dotychczasowe leczenie stało się nieskuteczne. Zastosowano leczenie bólu podstawowego systemem
transdermalnym fentanylu i bólu epizodycznego fentanylem przezśluzówkowym. Dzięki rotacji opioidowej
i interwencji chirurgicznej uzyskano zadowalającą analgezję.

Abstract

Ból podstawowy jest częstym objawem u chorych na nowotwory, niejednokrotnie z towarzyszącymi
napadami silnego, nagłego bólu, którego czas trwania zazwyczaj nie przekracza godziny. Analgetyki
opioidowe stanowią podstawę leczenia chorych na nowotwory z silnym bólem. Istotą leczenia jest wybór
odpowiedniego leku, postaci i drogi podania, która skutecznie zmniejszy dolegliwości bólowe, biorąc pod
uwagę preferencje pacjenta. W artykule przedstawiono chorego z zaawansowanym nowotworem złośliwym
żołądka z rozsiewem do jamy otrzewnej, u którego z powodu rozwijającej się podniedrożności i dysfagii
dotychczasowe leczenie stało się nieskuteczne. Zastosowano leczenie bólu podstawowego systemem
transdermalnym fentanylu i bólu epizodycznego fentanylem przezśluzówkowym. Dzięki rotacji opioidowej
i interwencji chirurgicznej uzyskano zadowalającą analgezję.

Get Citation

Keywords

nowotwór, ból przebijający, fentanyl przezśluzówkowy

About this article
Title

Leczenie bólu przebijającego u chorego na nowotwór żołądka z zastosowaniem fentanylu podjęzykowego przy nieskuteczności wcześniej stosowanego leczenia przeciwbólowego

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 14, Supp. I (2020)

Article type

Case report

Pages

27-29

DOI

10.5603/PMPI.2020.0039

Keywords

nowotwór
ból przebijający
fentanyl przezśluzówkowy

Authors

Anna Sołtysik

References (8)
  1. Malec-Milewska M. Ból przebijający u chorego na nowotwór. Medycyna po Dyplomie. 2017; 26(251): 69–76.
  2. Wordliczek J, Dobrogowski J. Leczenie bólu. Ból u chorych na nowotwór. Wydanie III, PZWL, Warszawa 2017: 641–693.
  3. Malec-Milewska M, Woroń J. Kompendium leczenia bólu. Ból przebijający i epizodyczny u chorych na nowotwory. Wydanie III, Medical Education, Warszawa 2017: 577–588.
  4. Janecki M. Zastosowanie podjęzykowych tabletek fentanylu w leczeniu incydentalnego bólu przebijającego i chorej z zaawansowaną chorobą nowotworową - opis przypadku. Medycyna Paliatywna. 2017; 9(2): 110–114.
  5. Krajnik M, Malec-Milewska M, Wordliczek J. Chory na nowotwór. Kompendium leczenia somatycznych objawów towarzyszących. Zaparcie stolca. Wydanie I, Medical Education, Warszawa 2015: 57–74.
  6. Karwowska K, Kunecki M, Kunecki A. Domowe żywienie pozajelitowe. Powikłania żywienia pozajelitowego. Continuo, Warszawa 2015: 73–102.
  7. Komar-Czapski K, Dzierżanowski T. Management of episodic pain with multiple doses of transmucosal fentanyl – case report. Palliative Medicine. 2019; 11(2): 97–99.
  8. Ciałkowska-Rysz A, Dzierżanowski T. Medycyna Paliatywna. Bioetyczne aspekty opieki paliatywnej. Autonomia pacjenta. Wydanie I, Termedia, Poznań 2019: 25.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl