open access

Vol 14, Supp. I (2020)
Case report
Get Citation

Zastosowanie fentanylu podawanego drogą podjęzykową u pacjenta z zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego i skrzywieniem przegrody nosa

Anna Patla, Elżbieta Pluta, Anna Mucha-Małecka
DOI: 10.5603/PMPI.2020.0038

open access

Vol 14, Supp. I (2020)
Case report

Abstract

W pracy przedstawiono opis pacjenta z rozsiewem raka gruczołu krokowego do kości. U chorego zastosowano
leczenie hormonalne oraz paliatywne napromienianie nacieku żeber. Pomimo wskazań do leczenia
strontem radioaktywnym nie udało się przeprowadzić zabiegu z uwagi na sytuację epidemiologiczną
związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Ze względu na dolegliwości bólowe kośćca, spowodowane
zmianami przerzutowymi, włączono leczenie preparatami fentanylu. Skrzywienie przegrody nosa utrudniało
podawanie formy donosowej leku, zmieniono więc formę donosową fentanylu na tabletki podjęzykowe.
Uzyskano zadowalający efekt przeciwbólowy.

Abstract

W pracy przedstawiono opis pacjenta z rozsiewem raka gruczołu krokowego do kości. U chorego zastosowano
leczenie hormonalne oraz paliatywne napromienianie nacieku żeber. Pomimo wskazań do leczenia
strontem radioaktywnym nie udało się przeprowadzić zabiegu z uwagi na sytuację epidemiologiczną
związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Ze względu na dolegliwości bólowe kośćca, spowodowane
zmianami przerzutowymi, włączono leczenie preparatami fentanylu. Skrzywienie przegrody nosa utrudniało
podawanie formy donosowej leku, zmieniono więc formę donosową fentanylu na tabletki podjęzykowe.
Uzyskano zadowalający efekt przeciwbólowy.

Get Citation

Keywords

rak gruczołu krokowego, rozsiew do kości, leczenie przeciwbólowe, forma podjęzykowa i donosowa fentanylu

About this article
Title

Zastosowanie fentanylu podawanego drogą podjęzykową u pacjenta z zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego i skrzywieniem przegrody nosa

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 14, Supp. I (2020)

Article type

Case report

Pages

24-26

DOI

10.5603/PMPI.2020.0038

Keywords

rak gruczołu krokowego
rozsiew do kości
leczenie przeciwbólowe
forma podjęzykowa i donosowa fentanylu

Authors

Anna Patla
Elżbieta Pluta
Anna Mucha-Małecka

References (11)
 1. Wordliczek J, Zajączkowska R, Woroń J. Farmakoterapia bólu u chorych na nowotwory. In: Wordliczek J, Zajączkowska R, Woroń J. ed. Leczenie bólu u chorych na nowotwory. PZWL, Warszawa 2000: 28–47.
 2. Chapman EJ, Edwards Z, Boland JW, et al. Practice review: Evidence-based and effective management of pain in patients with advanced cancer. Palliat Med. 2020; 34(4): 444–453.
 3. Stelmach A, Potemski P. Nowotwory układu moczowo-płciowego. In: Krzakowski M, Warzocha K. ed. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych. Via Medica, Gdańsk 2013: 319–352.
 4. Woroń J. Leczenie bólu u pacjenta chorego na nowotwór. In: Stec R, Semeniuk-Wojtaś A. ed. Leczenie wspomagające w Onkologii . 2018: 161–222.
 5. Woroń J. Nieopioidowe leki przeciwbólowe w leczeniu bólu. In: Malec-Milewska M, Woroń J. ed. Kompendium leczenia bólu. Medical education, Warszawa 2017: 23–41.
 6. Kowalczyk A, Jassem J. Onkologiczne metody leczenia bólu u chorych na nowotwory. In: Wordliczek J, Zajączkowska R, Woroń J. ed. Leczenie bólu u chorych na nowotwory. PZWL, Warszawa 2020: 120–130.
 7. Lutz S, Balboni T, Jones J, et al. Palliative radiation therapy for bone metastases: Update of an ASTRO Evidence-Based Guideline. Pract Radiat Oncol. 2017; 7(1): 4–12.
 8. Steenland E, Leer J, Houwelingen Hv, et al. The effect of a single fraction compared to multiple fractions on painful bone metastases: a global analysis of the Dutch Bone Metastasis Study. Radiotherapy and Oncology. 1999; 52(2): 101–109.
 9. Chow E, Meyer RM, Ding KI, et al. Ding K. , Dexamethasone in the prophylaxis of radiation-induced pain flare after palliative radiotherapy for bone metastases: a double-blind, randomised placebo-controlled, phase 3 trial, Lancet Oncol. 2015; 16: 1463–1479.
 10. Dobrogowski J, Przeklasa-Muszyńska A. Kliniczna ocena bólu u chorych na nowotwory. In: Wordliczek J, Zajączkowska R, Woroń J. ed. Leczenie bólu u chorych na nowotwory. PZWL, Warszawa 2020: 24–27.
 11. Leppert W, Forycka M, Nosek K. Ból przebijający i epizodyczny u chorych na nowotwory – nowe spojrzenie, Med. Paliat. 2016; 8: 9–16.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl