open access

Vol 14, Supp. I (2020)
Case report
Get Citation

Leczenie bólu przebijającego u pacjentki w podeszłym wieku z rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium rozsiewu

Kamil Kuć
DOI: 10.5603/PMPI.2020.0036

open access

Vol 14, Supp. I (2020)
Case report

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 87-letniej chorej z bólem przewlekłym współistniejącym
z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium rozsiewu, u której uzyskanie skutecznego efektu
analgetycznego wymagało stosowania szybko działających opioidów przezśluzówkowych ze względu
na dynamiczne narastanie bólu przebijającego. Zakres modyfikacji dawki umożliwił uniknięcie działań
niepożądanych stosowanej terapii i wpłynął pozytywnie na właściwe stosowanie się chorej do zaleceń
dotyczących terapii bólu.

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 87-letniej chorej z bólem przewlekłym współistniejącym
z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium rozsiewu, u której uzyskanie skutecznego efektu
analgetycznego wymagało stosowania szybko działających opioidów przezśluzówkowych ze względu
na dynamiczne narastanie bólu przebijającego. Zakres modyfikacji dawki umożliwił uniknięcie działań
niepożądanych stosowanej terapii i wpłynął pozytywnie na właściwe stosowanie się chorej do zaleceń
dotyczących terapii bólu.

Get Citation

Keywords

ból przebijający, fentanyl, leczenie

About this article
Title

Leczenie bólu przebijającego u pacjentki w podeszłym wieku z rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium rozsiewu

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 14, Supp. I (2020)

Article type

Case report

Pages

19-21

DOI

10.5603/PMPI.2020.0036

Keywords

ból przebijający
fentanyl
leczenie

Authors

Kamil Kuć

References (3)
  1. Helme RD, Gibson SJ. The epidemiology of pain in elderly people. Clin Geriatr Med. 2001; 17(3): 417–431, v.
  2. Cichowska-Cwalińska N, Zaucha R. Multidisciplinary treatment of pain caused by bone metastases in cancer patients: two case reports. Nowotwory. Journal of Oncology. 2017; 67(2): 142–145.
  3. Kocot-Kępska M, Przeklasa-Muszyńska A, Dobrogowski J. Leczenie bólu przewlekłego o dużym natężeniu u pacjentki w wieku podeszłym – opis przypadku klinicznego. Ból. 2014; 15(2): 45–50.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl