open access

Vol 14, Supp. I (2020)
Case report
Get Citation

Zastosowanie tabletki fentanylu podawanej drogą podjęzykową w leczeniu bólu przebijającego u chorej z rozpoznaniem miejscowo zaawansowanego nieresekcyjnego raka trzonu trzustki

Ewa Żurawińska-Grzelka
DOI: 10.5603/PMPI.2020.0034

open access

Vol 14, Supp. I (2020)
Case report

Abstract

Rak trzustki jest nowotworem o skrytym, agresywnym przebiegu, najczęściej rozpoznawanym w stadium
zaawansowanym. Jednym z objawów zaawansowanego raka trzustki jest ból promieniujący do pleców,
wymagający wielolekowej farmakoterapii. U chorych na nowotwory ze względu na patomechanizm
wyróżniono ból przewlekły o charakterze receptorowym, neuropatycznym bądź mieszanym. Ponadto, ze
względu na czas trwania bólu, wyróżniono ból podstawowy i przebijający. W leczeniu każdego rodzaju
bólu stosowane są leki o różnym mechanizmie i czasie działania. W artykule opisano przypadek chorej na
miejscowo zaawansowanego raka trzustki, u której w leczeniu bólu przebijającego zastosowano fentanyl
w tabletkach podjęzykowych.

Abstract

Rak trzustki jest nowotworem o skrytym, agresywnym przebiegu, najczęściej rozpoznawanym w stadium
zaawansowanym. Jednym z objawów zaawansowanego raka trzustki jest ból promieniujący do pleców,
wymagający wielolekowej farmakoterapii. U chorych na nowotwory ze względu na patomechanizm
wyróżniono ból przewlekły o charakterze receptorowym, neuropatycznym bądź mieszanym. Ponadto, ze
względu na czas trwania bólu, wyróżniono ból podstawowy i przebijający. W leczeniu każdego rodzaju
bólu stosowane są leki o różnym mechanizmie i czasie działania. W artykule opisano przypadek chorej na
miejscowo zaawansowanego raka trzustki, u której w leczeniu bólu przebijającego zastosowano fentanyl
w tabletkach podjęzykowych.

Get Citation

Keywords

fentanyl w tabletkach podjęzykowych, ból przebijający, rak trzustki

About this article
Title

Zastosowanie tabletki fentanylu podawanej drogą podjęzykową w leczeniu bólu przebijającego u chorej z rozpoznaniem miejscowo zaawansowanego nieresekcyjnego raka trzonu trzustki

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 14, Supp. I (2020)

Article type

Case report

Pages

11-15

DOI

10.5603/PMPI.2020.0034

Keywords

fentanyl w tabletkach podjęzykowych
ból przebijający
rak trzustki

Authors

Ewa Żurawińska-Grzelka

References (10)
  1. Malec-Milewska M, Sękowska A, Woroń J. Bóle przebijające. In: Malec-Milewska M, Krajnik M, Wordliczek J. ed. Chory na nowotwór – kompendium leczenia bólu. Medical Education, Warszawa 2014: 435–446.
  2. Zajączkowska R, Wordliczek J, Dobrogowski J. Opioidowe leki przeciwbólowe. In: Malec-Milewska M, Krajnik M, Wordliczek J. ed. Chory na nowotwór – kompendium leczenia bólu. Medical Education, Warszawa 2014: 77–93.
  3. http://leki.urpl.gov.pl/files/22_Vellofent.pdf (Dostęp:).
  4. Wordliczek J, Zajączkowska R. Mechanizmy powstawania bólu u chorego na nowotwór. In: Malec-Milewska M, Krajnik M, Wordliczek J. ed. Chory na nowotwór – kompendium leczenia bólu. Medical Education, Warszawa 2014: 17–30.
  5. Woroń J, Jakowicka-Wordliczek J, Filipczak-Bryniarska I, Dobrogowski J. Koanalgetyki w leczeniu bólu. In: Malec-Milewska M, Krajnik M, Wordliczek J. ed. Chory na nowotwór – kompendium leczenia bólu. Medical Education, Warszawa 2014: 95–109.
  6. Câmara CC, Araújo CV, de Sousa KK, et al. Gabapentin attenuates neuropathic pain and improves nerve myelination after chronic sciatic constriction in rats. Neurosci Lett. 2015; 607: 52–58.
  7. Chen DL, Li YH, Wang ZJ, et al. The research on long-term clinical effects and patients' satisfaction of gabapentin combined with oxycontin in treatment of severe cancer pain. Medicine (Baltimore). 2016; 95(42): e5144.
  8. Deandrea S, Corli O, Consonni D, et al. Prevalence of breakthrough cancer pain: a systematic review and a pooled analysis of published literature. J Pain Symptom Manage. 2014; 47(1): 57–76.
  9. Mercadante S, Portenoy RK. Breakthrough cancer pain: twenty-five years of study. Pain. 2016; 157(12): 2657–2663.
  10. Darwish M, Kirby M, Robertson P, et al. Absorption of fentanyl from fentanyl buccal tablet in cancer patients with or without oral mucositis: a pilot study. Clin Drug Investig. 2007; 27(9): 605–611.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl