open access

Vol 13, No 4 (2019)
Review paper
Published online: 2020-01-03
Get Citation

The role of naldemedine in the treatment of patients with opioid-induced constipation

Wojciech Leppert
Palliat Med Pract 2019;13(4):237-247.

open access

Vol 13, No 4 (2019)
Review articles
Published online: 2020-01-03

Abstract

Poopioidowe zaburzenia jelitowe (OIBD, opioid-induced bowel dysfunction) i zaparcie stolca wywołane opioidami (OIC, opioid-induced constipation) istotnie pogarszają jakość życia chorych, wywołując powikłania i nieprzestrzeganie przez chorych zaleceń stosowania opioidów, co powoduje zaostrzenie bólu. Tradycyjne leki przeczyszczające stanowią pierwszą linię w zakresie profilaktyki i leczenia, chociaż wykazują ograniczoną skuteczność i liczne działania niepożądane. Środki niefarmakologiczne, prokinetyki, zmiana opioidu stanowią metody postępowania o ograniczonych dowodach naukowych i nie uwzględniają patomechanizmu OIBD i OIC związanego z aktywacją, głównie receptorów opioidowych μ zlokalizowanych obwodowo w przewodzie pokarmowym. Dostępne jest połączenie oksykodonu z naloksonem w jednej tabletce o przedłużonym uwalnianiu, w proporcji 2:1, chociaż ograniczenia obejmują maksymalną dawkę dobową, odpowiednio 160 mg/80 mg, i prawidłową czynność wątroby. Antagoniści obwodowi receptorów opioidowych μ (PAMORA, peripherally acting μ-opioid receptor antagonists) blokują receptory opioidowe μ w przewodzie pokarmowym bez osłabienia analgezji, ponieważ nie przekraczają bariery krew–mózg. Obecnie dostępne są 3 leki: metylnaltrekson, naloksegol i naldemedyna. Naldemedyna posiada udowodnioną, większą skuteczność w porównaniu z placebo, w leczeniu OIC u chorych na nowotwory i z innymi rozpoznaniami, zmniejszając natężenie objawów związanych z zaparciem i poprawiając jakość życia chorych. Lek jest dobrze tolerowany, działania niepożądane, najczęściej o niewielkim i umiarkowanym natężeniu, dotyczą głównie przewodu pokarmowego i obejmują bóle w jamie brzusznej, nudności i biegunkę, bez pogorszenia analgezji. Dawkowanie naldemedyny jest wygodne, ponieważ lek podawany jest raz na dobę drogą doustną. Ponadto, naldemedyna może być bezpiecznie stosowana u chorych z niewydolnością nerek i niewielkich do umiarkowanych zaburzeniach czynności wątroby. Skuteczne zapobieganie i leczenie OIC odgrywa kluczową rolę u chorych długotrwale leczonych opioidami.

Abstract

Poopioidowe zaburzenia jelitowe (OIBD, opioid-induced bowel dysfunction) i zaparcie stolca wywołane opioidami (OIC, opioid-induced constipation) istotnie pogarszają jakość życia chorych, wywołując powikłania i nieprzestrzeganie przez chorych zaleceń stosowania opioidów, co powoduje zaostrzenie bólu. Tradycyjne leki przeczyszczające stanowią pierwszą linię w zakresie profilaktyki i leczenia, chociaż wykazują ograniczoną skuteczność i liczne działania niepożądane. Środki niefarmakologiczne, prokinetyki, zmiana opioidu stanowią metody postępowania o ograniczonych dowodach naukowych i nie uwzględniają patomechanizmu OIBD i OIC związanego z aktywacją, głównie receptorów opioidowych μ zlokalizowanych obwodowo w przewodzie pokarmowym. Dostępne jest połączenie oksykodonu z naloksonem w jednej tabletce o przedłużonym uwalnianiu, w proporcji 2:1, chociaż ograniczenia obejmują maksymalną dawkę dobową, odpowiednio 160 mg/80 mg, i prawidłową czynność wątroby. Antagoniści obwodowi receptorów opioidowych μ (PAMORA, peripherally acting μ-opioid receptor antagonists) blokują receptory opioidowe μ w przewodzie pokarmowym bez osłabienia analgezji, ponieważ nie przekraczają bariery krew–mózg. Obecnie dostępne są 3 leki: metylnaltrekson, naloksegol i naldemedyna. Naldemedyna posiada udowodnioną, większą skuteczność w porównaniu z placebo, w leczeniu OIC u chorych na nowotwory i z innymi rozpoznaniami, zmniejszając natężenie objawów związanych z zaparciem i poprawiając jakość życia chorych. Lek jest dobrze tolerowany, działania niepożądane, najczęściej o niewielkim i umiarkowanym natężeniu, dotyczą głównie przewodu pokarmowego i obejmują bóle w jamie brzusznej, nudności i biegunkę, bez pogorszenia analgezji. Dawkowanie naldemedyny jest wygodne, ponieważ lek podawany jest raz na dobę drogą doustną. Ponadto, naldemedyna może być bezpiecznie stosowana u chorych z niewydolnością nerek i niewielkich do umiarkowanych zaburzeniach czynności wątroby. Skuteczne zapobieganie i leczenie OIC odgrywa kluczową rolę u chorych długotrwale leczonych opioidami.

Get Citation

Keywords

działania niepożądane, naldemedyna, poopioidowe zaburzenia jelitowe; zaparcie wywołane opioidami, PAMORA

About this article
Title

The role of naldemedine in the treatment of patients with opioid-induced constipation

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 13, No 4 (2019)

Article type

Review paper

Pages

237-247

Published online

2020-01-03

Bibliographic record

Palliat Med Pract 2019;13(4):237-247.

Keywords

działania niepożądane
naldemedyna
poopioidowe zaburzenia jelitowe
zaparcie wywołane opioidami
PAMORA

Authors

Wojciech Leppert

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl