open access

Vol 12, No 3 (2018)
Case report
Published online: 2018-10-25
Get Citation

Should patient decide about the place and method of the treatment

Renata Ćwiek
DOI: 10.5603/PMPI.2018.0006
·
Palliat Med Pract 2018;12(3):165-171.

open access

Vol 12, No 3 (2018)
Case report
Published online: 2018-10-25

Abstract

W artykule przedstawiono przypadek 84-letniego chorego z uogólnioną chorobą nowotworową przebywającego
od dwudziestu dwóch miesięcy pod opieką Hospicjum Domowego. Podstawowym rozpoznaniem jest rak
gruczołu krokowego z mnogimi przerzutami do kości, ponadto stwierdzono u niego cukrzycę typu 2 (pacjent
leczony jest doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi), nadciśnienie tętnicze i chorobę niedokrwienną
serca. Podczas sprawowania nad nim opieki hospicyjnej, pojawiła się konieczność ambulatoryjnego
leczenia z powodu ropowicy stopy cukrzycowej i półpaśca I gałęzi nerwu trójdzielnego lewego z zajęciem gałki
ocznej. Mężczyzna w obu sytuacjach kategorycznie odmówił hospitalizacji, amputacji podudzia oraz blokady
nerwu nadoczodołowego, ponadto nie przyjął propozycji transportu na zalecane przez onkologa wlewy
bisfosfonianów drogą dożylną. Chory otrzymuje według zaleceń urologa triptorelinę i deksametazon.
Po blisko dwóch latach przewlekłego cewnikowania, pacjent od sześciu miesięcy oddaje mocz samoistnie.
Skuteczną terapię bólu zapewniają leki opioidowe, przeciwdrgawkowe, przeciwdepresyjne, bisfosfoniany
podawane drogą doustną, doraźnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i metamizol. Chory natężenie
bólu według skali NRS określa na 1–2. Pacjent jest wydolny oddechowo i krążeniowo, systematycznie
poddawany rehabilitacji w obrębie łóżka, siada samodzielnie do posiłków, jego stopa całkowicie
się wygoiła a gałka oczna pozostała nieuszkodzona. Jest pogodny i spokojny.
Uszanowanie woli i przestrzeganie praw pacjenta, rozwaga oraz wspólne podejmowanie decyzji dotyczących
licznych aspektów wielokierunkowego leczenia prawdopodobnie korzystnie wpłynęły na jego wyniki.

Palliat Med Pract 2018; 12, 3: 165–171

Abstract

W artykule przedstawiono przypadek 84-letniego chorego z uogólnioną chorobą nowotworową przebywającego
od dwudziestu dwóch miesięcy pod opieką Hospicjum Domowego. Podstawowym rozpoznaniem jest rak
gruczołu krokowego z mnogimi przerzutami do kości, ponadto stwierdzono u niego cukrzycę typu 2 (pacjent
leczony jest doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi), nadciśnienie tętnicze i chorobę niedokrwienną
serca. Podczas sprawowania nad nim opieki hospicyjnej, pojawiła się konieczność ambulatoryjnego
leczenia z powodu ropowicy stopy cukrzycowej i półpaśca I gałęzi nerwu trójdzielnego lewego z zajęciem gałki
ocznej. Mężczyzna w obu sytuacjach kategorycznie odmówił hospitalizacji, amputacji podudzia oraz blokady
nerwu nadoczodołowego, ponadto nie przyjął propozycji transportu na zalecane przez onkologa wlewy
bisfosfonianów drogą dożylną. Chory otrzymuje według zaleceń urologa triptorelinę i deksametazon.
Po blisko dwóch latach przewlekłego cewnikowania, pacjent od sześciu miesięcy oddaje mocz samoistnie.
Skuteczną terapię bólu zapewniają leki opioidowe, przeciwdrgawkowe, przeciwdepresyjne, bisfosfoniany
podawane drogą doustną, doraźnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i metamizol. Chory natężenie
bólu według skali NRS określa na 1–2. Pacjent jest wydolny oddechowo i krążeniowo, systematycznie
poddawany rehabilitacji w obrębie łóżka, siada samodzielnie do posiłków, jego stopa całkowicie
się wygoiła a gałka oczna pozostała nieuszkodzona. Jest pogodny i spokojny.
Uszanowanie woli i przestrzeganie praw pacjenta, rozwaga oraz wspólne podejmowanie decyzji dotyczących
licznych aspektów wielokierunkowego leczenia prawdopodobnie korzystnie wpłynęły na jego wyniki.

Palliat Med Pract 2018; 12, 3: 165–171

Get Citation

Keywords

disseminated malignancy, coexisting diseases, patient’s rights, treatment of emergencies

About this article
Title

Should patient decide about the place and method of the treatment

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 12, No 3 (2018)

Article type

Case report

Pages

165-171

Published online

2018-10-25

DOI

10.5603/PMPI.2018.0006

Bibliographic record

Palliat Med Pract 2018;12(3):165-171.

Keywords

disseminated malignancy
coexisting diseases
patient’s rights
treatment of emergencies

Authors

Renata Ćwiek

References (18)
 1. Ozimek M, Prawa pacjenta - definicja i podstawy prawne. https://prezi.com/j5zoifbccq_8/prawa-pacjenta-definicja-i-podstawy-prawne/ (2017).
 2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późń, zm.
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. (Dz. U. z 2018 r. poz. 617 z późn zm.).
 4. Czech A, Cypryk K, Czupryniak L, et al. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę. Diagnostyka i leczenie zespołu stopy cukrzycowej. Diabetologia Praktyczna. Via Medica 2009; tom. ; 10(supl. A): A 23.
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz U z 1997 r nr 78 poz 483 z późn zm.).
 6. Prawa pacjenta w Polsce. http://www.kpk.nfz.gov.pl/pl/leczenie-w-polsce-wynikajace-z-dyrektywy-transgranicznej-3/prawa-pacjenta-w-polsce.html NFZ. (2018).
 7. Chojnacka–Szawłowska G, de Warden – Gałuszko K, Majkowicz M. Jakość życia w chorobie nowotworowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ; 1994: 13–22.
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. (Dz. U z 2018 r poz 742 z późn zm.).
 9. Leppert W, Nosek K, Tomaszewski A. Stany nagłe u chorych na nowotwory w opiece paliatywnej. Piel. Zdr. Publ. 2015; 5. ; 1: 81–85.
 10. Ossowski R, Sienkiewicz A. Dział specjalny: wybrane problemy opieki paliatywnej. Koncepcja wsparcia w opiece paliatywnej. Polskie Forum Psychologiczne 2007; tom 12: numer. ; 1: 5–21.
 11. Świderska M. Prawo pacjenta do informacji, wyrażenia lub odmowy zgody na interwencję medyczną w świetle nowej ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta znowelizowanej ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Część II Materiały z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Prawo do wyrażania zgody na zabieg medyczny i inne prawa pacjenta. ; 2009.
 12. Korzon-Burakowska A, Tęcza S. Infekcje w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej. Diabetologia Praktyczna. Via Medica 2005; tom 6. ; 2: 92–96.
 13. Malec-Milewska M. Neuralgia popółpaścowa. Medycyna Paliatywna w Praktyce 2012; 6. ; 1: 28–37.
 14. Przeklasa-Muszyńska A. Neuralgia popółpaścowa. Medycyna Bólu MCKPUJ Kraków. ; 2008: 1–6.
 15. Mrukwa-Kominek E, Kawalec-Herbut E. Półpasiec oczny- aspekty kliniczne, objawy i leczenie. Magazyn lekarza Okulisty. 2011; 5(3): 156.
 16. Mayzner-Zawadzka E. Leczenie przeciwbólowe chorych na raka stercza. Przegląd Urologiczny 2004; 2. ; 24: 19–22.
 17. Elwyn G, Frosch D, Thomson R, et al. Shared decision making: a model for clinical practice. J Gen Intern Med. 2012; 27(10): 1361–1367.
 18. Heisler M, Bouknight RR, Hayward RA, et al. The relative importance of physician communication, participatory decision making, and patient understanding in diabetes self-management. J Gen Intern Med. 2002; 17(4): 243–252.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl