open access

Vol 12, No 2 (2018)
Research paper
Published online: 2018-06-06
Get Citation

Assessment of the quality of life of women with breast cancer depending on the surgical treatment method used

Aneta Gałka, Natalia Alicja Świątoniowska, Jolanta Kolasińska, Piotr Hańczyc, Beata Jankowska-Polańska
Palliat Med Pract 2018;12(2):76-85.

open access

Vol 12, No 2 (2018)
Original articles
Published online: 2018-06-06

Abstract

Background. Women treated for breast cancer undergo traumatic experiences that significantly reduce their quality of life. Modern medicine is constantly looking for the best solutions in the field of surgical treatment. The choice of surgery has a significant impact on the woman’s life, her acceptance of the self-image and sense of femininity.

The aim of the study was to assess the quality of life of women operated on for breast cancer, depending on the treatment method.

Material and methods. 150 women divided into 3 groups (each n = 50) were quali­fied for the work depending on the treatment method used: sparing treatment (BCT), mas­tectomy (MTX), mastectomy with simultaneous breast reconstruction (MTX + R). The study used a self-developed questionnaire and standardized questionnaires (EORTC QLQ-C30 - to the general quality of life with cancer and EORTC QLQ-BR23 a questionnaire specific to the assessment of quality of life with breast cancer.

Results. The analysis of the quality of life of the EORTC QLQ-C30 questionnaire showed that despite dif­ferences in the clinical characteristics of the surveyed women, there were no differences in the assessment of quality of life by the general questionnaire except the fatigue domain (p = 0.007) and loss of appetite (p = 0.032), where patients from the BCT group, they felt significantly greater severity of the discomfort than the patients from the MTX + R group. In contrast, patients from the MTX group experienced signifi­cantly greater financial problems than patients from the remaining groups (p = 0.013). In terms of the quality of life assessment, specific differences were observed in the quality of life only in the domains: body image, sexual functioning, satisfaction with intercourse: women from the MTX group were least satisfied with their body image than the patients from other groups (p = 0.001), while patients from the MTX + R group had significantly better sexual functioning and were more satisfied with intercourse than patients from other groups (p < 0.001).

Conclusions: Patients treated surgically with the use of simultaneous breast reconstruction assessed the quality of life better in the domains: sexual functioning and satisfaction with intercourse with a partner, while women treated with the saving method complained about the limitation of the quality of life in the domain feeling tired. In terms of quality assessment in other domains of quality of life, no differences were found depending on the treatment method used.

Abstract

Background. Women treated for breast cancer undergo traumatic experiences that significantly reduce their quality of life. Modern medicine is constantly looking for the best solutions in the field of surgical treatment. The choice of surgery has a significant impact on the woman’s life, her acceptance of the self-image and sense of femininity.

The aim of the study was to assess the quality of life of women operated on for breast cancer, depending on the treatment method.

Material and methods. 150 women divided into 3 groups (each n = 50) were quali­fied for the work depending on the treatment method used: sparing treatment (BCT), mas­tectomy (MTX), mastectomy with simultaneous breast reconstruction (MTX + R). The study used a self-developed questionnaire and standardized questionnaires (EORTC QLQ-C30 - to the general quality of life with cancer and EORTC QLQ-BR23 a questionnaire specific to the assessment of quality of life with breast cancer.

Results. The analysis of the quality of life of the EORTC QLQ-C30 questionnaire showed that despite dif­ferences in the clinical characteristics of the surveyed women, there were no differences in the assessment of quality of life by the general questionnaire except the fatigue domain (p = 0.007) and loss of appetite (p = 0.032), where patients from the BCT group, they felt significantly greater severity of the discomfort than the patients from the MTX + R group. In contrast, patients from the MTX group experienced signifi­cantly greater financial problems than patients from the remaining groups (p = 0.013). In terms of the quality of life assessment, specific differences were observed in the quality of life only in the domains: body image, sexual functioning, satisfaction with intercourse: women from the MTX group were least satisfied with their body image than the patients from other groups (p = 0.001), while patients from the MTX + R group had significantly better sexual functioning and were more satisfied with intercourse than patients from other groups (p < 0.001).

Conclusions: Patients treated surgically with the use of simultaneous breast reconstruction assessed the quality of life better in the domains: sexual functioning and satisfaction with intercourse with a partner, while women treated with the saving method complained about the limitation of the quality of life in the domain feeling tired. In terms of quality assessment in other domains of quality of life, no differences were found depending on the treatment method used.

Get Citation

Keywords

quality of life, breast cancer, sparing treatment, mastectomy, breast reconstruction

About this article
Title

Assessment of the quality of life of women with breast cancer depending on the surgical treatment method used

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 12, No 2 (2018)

Article type

Research paper

Pages

76-85

Published online

2018-06-06

Bibliographic record

Palliat Med Pract 2018;12(2):76-85.

Keywords

quality of life
breast cancer
sparing treatment
mastectomy
breast reconstruction

Authors

Aneta Gałka
Natalia Alicja Świątoniowska
Jolanta Kolasińska
Piotr Hańczyc
Beata Jankowska-Polańska

References (20)
 1. Jassem J, Krzakowski M. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych na rok 2013. Tom I. Rak piersi. http://onkologia.zalecenia.med.pl/pdf/PTOK_2013_05_Rak%20piersi_internet2014.pdf (14.01.2018).
 2. Ostrzyżek A. Jakość życia w chorobach przewlekłych. Probl Hig Epidemiol. 2008; 89: 467–470.
 3. Winczura P. Senkus–Konefka E, Jassem J. Polskie i Międzynarodowe zalecenia dotyczące leczenia raka piersi. Rekomendacje. Nowotwory Journal of Oncology. 2013; 63: 58–65.
 4. Słowik AJ, Jabłoński MJ, Michałowska–Kaczmarczyk AM, et al. Badanie jakości życia kobiet z piersi, ze szczególnym uwzględnieniem satysfakcji seksualnej i perspektyw na przyszłość oraz obrazu ciała w zależności od zastosowanej metody leczenia operacyjnego. Psychiatria Polska. 2016; 56: 1–18.
 5. Zielińska–Więczkowska H, Kędziora–Kornatowska K. Determinanty satysfakcji życiowej w późnej dorosłości – w świetle rodzimych doniesień badawczych. Psychogeriatria Polska. 2010; 7: 11–16.
 6. Zdończyk SA. Wpływ wybranych czynników socjomedycznych na jakość życia i funkcjonowanie psychoseksualne kobiet po leczeniu operacyjnym raka gruczołu piersiowego. Pomeranian Journal of Life Sciences. 2015; 61(2): 199–206.
 7. Musiał Z, Sendecka W, Zalewska–Puchała J. Jakość życia kobiet po mastektomii. Problemy Pielęgniarstwa. 2013; 21: 38–46.
 8. Mazurek E. Obraz siebie kobiet po rekonstrukcji piersi. Nowiny Lekarskie. 2012; 81: 281–287.
 9. Nowicki A, Krajewski E, Maruszak M. Wczesne wyniki leczenia raka gruczołu piersiowego metodą oszczędzająca. Zakład Pielęgniarstwa. Współczesna Onkologia. 2006; 10: 85–91.
 10. Pawlik M, Karczmarek-Borowska B. Akceptacja choroby nowotworowej u kobiet po mastektomii. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. 2013(2): 203–211.
 11. Brandt A, Przybyła-Basista H. Decision on breast reconstruction in women after mastectomy – motivation, concerns, effects’ perception. Psychoonkologia. 2016; 20(1): 17–26.
 12. Potter S, Thomson HJ, Greenwood RJ, et al. Health-related quality of life assessment after breast reconstruction. Br J Surg. 2009; 96(6): 613–620.
 13. Jankau J. Trus–Urbańska M, Renkielska A. Zmiana jakości życia po zabiegu rekonstrukcji piersi. Klinika Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Forum Medycyny Rodzinnej. 2011; 5: 414–419.
 14. Roth RS, Lowery JC, Davis J, et al. Quality of life and affective distress in women seeking immediate versus delayed breast reconstruction after mastectomy for breast cancer. Plast Reconstr Surg. 2005; 116(4): 993–1002; discussion 1003.
 15. Nowicki A, Nikiel M. Operacje odtwórcze piersi, ocena satysfakcji pacjentek Współczesna Onkologia. 2006; 28: 264–267.
 16. Goldberg P, Stolzman M, Goldberg HM. Psychological considerations in breast reconstruction. Ann Plast Surg. 1984; 13(1): 38–43.
 17. Stadnicka G, et al. Pawłowska–Muc A, Bańkowska B Jakość życia kobiet po amputacji piersi. Technologie w optymalizacji opieki medycznej. EJMT. 2014; 4: 8–14.
 18. Poorkiani M, Abbaszadeh A, Hazrati M, et al. The effect of rehabilitation on quality of life in female breast cancer survivors in Iran. Indian J Med Paediatr Oncol. 2010; 31(4): 105–109.
 19. Zdończyk SA, Rynkiewicz M. Jakość życia kobiet po leczeniu operacyjnym raka gruczołu piersiowego. Piel Pol. 2015; 2: 153–158.
 20. Kulesza–Brończyk B, Terlikowski R, Dobrzycka B, et al. Jakość życia kobiet po leczeniu operacyjnym raka sutka. Zdrowie Publiczne. 2009; 119: 293–297.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl