open access

Vol 12, No 2 (2018)
Research paper
Published online: 2018-06-06
Get Citation

Daily life fatigue and coping strategies in family caregivers of home mechanically-ventilated individuals

Karolina Szatkowska, Zbigniew Szkulmowski
Palliat Med Pract 2018;12(2):86-96.

open access

Vol 12, No 2 (2018)
Original articles
Published online: 2018-06-06

Abstract

Background. Home mechanical ventilation is a form of long-term nursing intervention over people with chronic respiratory failure. The aim of this research was to determine the connections between daily life fatigue and coping strategies in caregivers of people supported by home mechanical ventilation, consid­ering the role of objective medical factors of the ill (ventilation method and time).

Material and methods. The study included 61 caregivers aged 29–74. The variables were measured with Daily Life Fatigue Questionnaire, Inventory to Measure Coping Strategies with Stress Mini-COPE and survey.

Results. Higher level of: general, physical, psychological and social fatigue contributes to increased avoid­ance behaviour and manifestation of helplessness among the caregivers of home mechanically-ventilated individuals. The method and time of mechanical ventilation application significantly differentiate the relation between daily life fatigue and coping strategies.

Conclusions. The results acquired showed that the caregivers were significantly differentiate in measured variables. Diagnosing the fatigue and coping strategies is very important matter in creation of psychological support programmes for caregivers of home mechanically-ventilated individuals.

Abstract

Background. Home mechanical ventilation is a form of long-term nursing intervention over people with chronic respiratory failure. The aim of this research was to determine the connections between daily life fatigue and coping strategies in caregivers of people supported by home mechanical ventilation, consid­ering the role of objective medical factors of the ill (ventilation method and time).

Material and methods. The study included 61 caregivers aged 29–74. The variables were measured with Daily Life Fatigue Questionnaire, Inventory to Measure Coping Strategies with Stress Mini-COPE and survey.

Results. Higher level of: general, physical, psychological and social fatigue contributes to increased avoid­ance behaviour and manifestation of helplessness among the caregivers of home mechanically-ventilated individuals. The method and time of mechanical ventilation application significantly differentiate the relation between daily life fatigue and coping strategies.

Conclusions. The results acquired showed that the caregivers were significantly differentiate in measured variables. Diagnosing the fatigue and coping strategies is very important matter in creation of psychological support programmes for caregivers of home mechanically-ventilated individuals.

Get Citation

Keywords

fatigue, coping, caregiver, home mechanical ventilation

About this article
Title

Daily life fatigue and coping strategies in family caregivers of home mechanically-ventilated individuals

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 12, No 2 (2018)

Article type

Research paper

Pages

86-96

Published online

2018-06-06

Bibliographic record

Palliat Med Pract 2018;12(2):86-96.

Keywords

fatigue
coping
caregiver
home mechanical ventilation

Authors

Karolina Szatkowska
Zbigniew Szkulmowski

References (47)
 1. Kawczyńska–Butrym Z. Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008.
 2. Główny Urząd Statystyczny (2015). Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 Warszawa, 2015.
 3. Kędziora-Kornatowska K, Muszalik M, Skolmowska E. Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. PZWL, Warszawa 2010.
 4. Schulz R, Sherwood PR. Physical and mental effects of family caregiving. Journal of Social Work Education. 2008; 44: 105–113.
 5. Szkulmowski Z. Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna. Polska Medycyna Paliatywna. 2004; 3: 39–43.
 6. Mędrzycka-Dąbrowska W, Bąkowska G, Dąbrowski S, et al. Opieka nad dzieckiem wentylowanym mechanicznie w domu. Anestezjologia i Ratownictwo. 2009; 3: 206–219.
 7. Huang TT, Peng JM. Role adaptation of family caregivers for ventilator-dependent patients: transition from respiratory care ward to home. J Clin Nurs. 2010; 19(11-12): 1686–1694.
 8. Szkulmowski Z. Szczególne problemy wentylacji w domu chorego. In: Maciejewski D, Wojnar–Gruszka K. ed. Wentylacja mechaniczna- teoria i praktyka. Alfa medica, Bielsko–Biała 2016: 533–583.
 9. Simonds AK. Home ventilation. Eur Respir J. 2003; 22(Supplement 47).
 10. Kózka, M., Wojtan, S., Woźniok, E. . Funkcjonowanie psychospołeczne opiekunów osób wentylowanych mechanicznie w domu. Problemy Pielęgniarstwa. 2011; 19(2): 185–193.
 11. Stodulska M, Biłogan L. Wybrane aspekty jakości życia chorych wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych oraz ich opiekunów. Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece. 2016; 2(2): 33–40.
 12. Fernández-Alvarez R, Rubinos-Cuadrado G, Cabrera-Lacalzada C, et al. [Home mechanical ventilation: dependency and burden of care in the home]. Arch Bronconeumol. 2009; 45(8): 383–386.
 13. Evans R, Catapano MA, Brooks D, et al. Family caregiver perspectives on caring for ventilator-assisted individuals at home. Can Respir J. 2012; 19(6): 373–379.
 14. Urbańska J. Środowiskowe i zdrowotne uwarunkowania zmęczeniem życiem codziennym i możliwości jego redukcji w trakcie pobytu w sanatorium. Wydawnictwo UAM, Poznań 2010: Wydawnictwo.
 15. Chojnacka–Szawłowska G. Zmęczenie a zdrowie i choroba. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków .
 16. Juszkiewicz A, Dębska U. Coping styles and empathy in professional burnout: A study of physical therapists. Polish Journal of Applied Psychology. 2016; 13(3).
 17. Jaracz K, Mielcarek L, Kozubski W. Clinical and psychological correlates of poststroke fatigue. Preliminary results. Neurol Neurochir Pol. 2007; 41(1): 36–43.
 18. Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal and coping. Springer Publishing, New York 1984: Springer.
 19. Heszen I. Psychologia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 20. Carver C, Scheier M, Weintraub J. Assessing coping strategies: A theoretically based approach. J Pers Soc Psychol. 1989; 56(2): 267–283.
 21. Juczyński Z, Ogińska–Bulik N. Zdrowie najważniejszym zasobem człowieka. In: Juczyński Z, Ogińska–Bulik N. ed. Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003: 9–16.
 22. Endler NS, Parker JD. Multidimensional assessment of coping: a critical evaluation. J Pers Soc Psychol. 1990; 58(5): 844–854.
 23. Ogińska-Bulik N, Juczyński Z. Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. . Osobowość stres a zdrowie. Difin, Warszawa 2008: Difin.
 24. Basińska MA. Coping flexibility with stress in health and in disease. Elastyczne radzenie sobie ze stresem w zdrowiu i w chorobie. Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2015: Wydawnictwo.
 25. Tsara V, Serasli E, Voutsas V, et al. Burden and coping strategies in families of patients under noninvasive home mechanical ventilation. Respiration. 2006; 73(1): 61–67.
 26. Tramonti F, Barsanti I, Bongioanni P, et al. A permanent emergency: a longitudinal study on families coping with amyotrophic lateral sclerosis. Fam Syst Health. 2014; 32(3): 271–279.
 27. Siciliano M, Santangelo G, Trojsi F, et al. Coping strategies and psychological distress in caregivers of patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS). Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2017; 18(5-6): 367–377.
 28. Suls J, Fletcher B. The relative efficacy of avoidant and nonavoidant coping strategies: a meta-analysis. Health Psychol. 1985; 4(3): 249–288.
 29. Haan N. Coping and defending. Academic Press, New York, San Francisco, London 1977.
 30. Woźniewicz A, Kalinowska J, Basińska M, et al. Personal resources and daily life fatigue in caregivers of persons with paraplegia. Polish Journal of Applied Psychology. 2014; 12(4).
 31. Basińska, M.A., Lewandowska, P.N., Kasprzak, A. . Wsparcie społeczne a zmęczenie życiem codziennym u opiekunów osób chorych na Alzheimera. Psychogeriatria Polska. 2013; 10(2): 1–10.
 32. Basińska M, Kielnik J, Grzankowska I. Wybrane wyznaczniki zmęczenia chronicznego u matek dzieci chorych na ADHD. Pediatria Polska. 2014; 89(1): 21–26.
 33. American Thoracic Society, American Thoracic Society. Statement on home care for patients with respiratory disorders. Am J Respir Crit Care Med. 2005; 171(12): 1443–1464.
 34. Lanken PN, Terry PB, Delisser HM, et al. ATS End-of-Life Care Task Force, ATS End-of-Life Care Task Force. An official American Thoracic Society clinical policy statement: palliative care for patients with respiratory diseases and critical illnesses. Am J Respir Crit Care Med. 2008; 177(8): 912–927.
 35. Śliwiński P, Górecka D, Jassem E, et al. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące rozpoznawania i leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Pneumonologia i Alergologia Polska. 2014; 82(3): 227–263.
 36. Windisch W, Walterspacher S, Siemon K, et al. Guidelines for Non-Invasive and Invasive Mechanical Ventilation for Treatment of Chronic Respiratory Failure. Pneumologie. 2010; 64(10): 640–652.
 37. Yotani N, Ishiguro A, Sakai H, et al. Factor-associated caregiver burden in medically complex patients with special health-care needs. Pediatr Int. 2014; 56(5): 742–747.
 38. Rossi Ferrario S, Zotti AM, Zaccaria S, et al. Caregiver strain associated with tracheostomy in chronic respiratory failure. Chest. 2001; 119(5): 1498–1502.
 39. Kaub-Wittemer D, Steinbüchel Nv, Wasner M, et al. Quality of life and psychosocial issues in ventilated patients with amyotrophic lateral sclerosis and their caregivers. J Pain Symptom Manage. 2003; 26(4): 890–896.
 40. Sundling IM, Ekman SL, Weinberg J, et al. Patients’ with ALS and caregivers’ experiences of non-invasive home ventilation. Advances in Physiotherapy. 2009; 11(3): 114–120.
 41. Hecht MJ, Graesel E, Tigges S, et al. Burden of care in amyotrophic lateral sclerosis. Palliat Med. 2003; 17(4): 327–333.
 42. Trail M, Nelson N, Van JN, et al. Major stressors facing patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS): a survey to identify their concerns and to compare with those of their caregivers. Amyotroph Lateral Scler Other Motor Neuron Disord. 2004; 5(1): 40–45.
 43. Chiò A, Gauthier A, Calvo A, et al. Caregiver burden and patients' perception of being a burden in ALS. Neurology. 2005; 64(10): 1780–1782.
 44. Pagnini F, Rossi G, Lunetta C, et al. Burden, depression, and anxiety in caregivers of people with amyotrophic lateral sclerosis. Psychol Health Med. 2010; 15(6): 685–693.
 45. Aoun SM, Bentley B, Funk L, et al. A 10-year literature review of family caregiving for motor neurone disease: moving from caregiver burden studies to palliative care interventions. Palliat Med. 2013; 27(5): 437–446.
 46. Rozpowszechnienie wentylacji mechanicznej w warunkach domowych w Polsce. Pneumonol Alergol Pol. 2010; 78(6): 392–398.
 47. Uren SA, Grahamm TM. Subjective experiences of coping among caregivers in palliative care. Online J Issues Nurs. 2013; 18(2): 1.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl