open access

Vol 12, No 1 (2018)
Review paper
Published online: 2018-05-02
Get Citation

Patient’s right to pain treatment

Agnieszka Zimmermann, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Miłosława Zagłoba
Palliat Med Pract 2018;12(1):21-29.

open access

Vol 12, No 1 (2018)
Review articles
Published online: 2018-05-02

Abstract

The article describes a new (in force since May 2017) right of Polish patients — the right to pain treat­ment. It is an analysis referring to regulations to do with access to pain treatment in inpatient, outpatient and home care. The deliberations on the problem of the right to pain treatment are based on Polish and international regulations as well as the available case law. The authors focus on the access to medicinal products containing drugs since the fear of the possible development of addiction during the use of opioid analgesia is one of the barriers to proper pain treatment.

Abstract

The article describes a new (in force since May 2017) right of Polish patients — the right to pain treat­ment. It is an analysis referring to regulations to do with access to pain treatment in inpatient, outpatient and home care. The deliberations on the problem of the right to pain treatment are based on Polish and international regulations as well as the available case law. The authors focus on the access to medicinal products containing drugs since the fear of the possible development of addiction during the use of opioid analgesia is one of the barriers to proper pain treatment.

Get Citation

Keywords

opioid analgesia, medical jurisprudence, patient’s rights

About this article
Title

Patient’s right to pain treatment

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 12, No 1 (2018)

Article type

Review paper

Pages

21-29

Published online

2018-05-02

Bibliographic record

Palliat Med Pract 2018;12(1):21-29.

Keywords

opioid analgesia
medical jurisprudence
patient’s rights

Authors

Agnieszka Zimmermann
Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska
Miłosława Zagłoba

References (30)
 1. http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/zwiekszamy-dostep-do-leczenia-bolu/ (data wejścia 05.01.2018).
 2. McDonnell A, Nicholl J, Read SM. Acute Pain Teams in England: current provision and their role in postoperative pain management. J Clin Nurs. 2003; 12(3): 387–393.
 3. Brennan F, Carr DB, Cousins M. Pain management: a fundamental human right. Anesth Analg. 2007; 105(1): 205–221.
 4. Swieboda P, Filip R, Prystupa A, et al. Assessment of pain: types, mechanism and treatment. Ann Agric Environ Med. 2013; Spec no. 1: 2–7.
 5. Przybyłko K. Psychologiczne aspekty leczenia bólu. Summarium. 2016; 65: 71–88.
 6. Lamont LA, Tranquilli WJ, Grimm KA. Physiology of pain. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2000; 30(4): 703–728.
 7. Ortiz MM, Carr E, Dikareva A. An Integrative Review of the Literature on Pain Management Barriers: Implications for the Canadian Clinical Context. Can J Nurs Res. 2014; 46(3): 65–93.
 8. Prandi C, Garrino L, Mastromarino P, et al. Rosaria Alvaro R. Barriers in the management of cancer–related pain and strategies to overcome them: findings of a qualitative research involving physicians and nurses in Italy. Ann Ist Super Sanità. 2015; 51(1): 71–78.
 9. De Walden-Gałuszko K. Psychologiczne aspekty bólu i jego leczenia. Med Paliat. 2007; 1: 66–70.
 10. Kaczmarek Z. Znaczenie leczenia bólu w chorobie nowotworowej. Nowa Medycyna 5/2002. http://www.czytelniamedyczna.pl/1619,znaczenie-leczenia-bolu-w-chorobie nowotworowej.html (data wejścia 27.02.2018).
 11. Chmara E, Cieślewicz A. Niefarmakologiczne metody leczenia bólu. Farmacja Współczesna. 2010; 3: 15–19.
 12. Furlan AD, Sandoval JA, Mailis-Gagnon A, et al. Opioids for chronic noncancer pain: a meta-analysis of effectiveness and side effects. CMAJ. 2006; 174(11): 1589–1594.
 13. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2011 r., sygn. K 35/08 (Dz. U. z 2011 r. nr 64 poz. 342).
 14. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 września 2006 r., sygn. SK 14/05 (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1166).
 15. Granat M. Godność człowieka z art. 30 Konstytucji RP jako wartość i jako norma prawna. Państ Prawo. 2014; 8: 3–22.
 16. Fleszer D. Godność i prywatność osoby w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Roczniki Administracji Prawa. 2015; 15: 19–30.
 17. Filipczak–Bryniarska I, Wordliczek J. Lekarz wobec bólu i cierpienia człowieka. Anest Ratow. 2008; 2: 101–108.
 18. Karkowska D. Prawo do łagodzenia bólu w chorobie. Nie kłaniaj się bólowi i nie ból się. https://www.bpp.gov.pl/gfx/bpp/userfiles/_public/aktualnosci/aktualnosci_pliki/poradnik_nie_klaniaj_sie_bolowi.pdf (05.01.2018).
 19. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. K 14/03, OTK ZU nr 1/A/2004, poz. 1.
 20. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 1999 r., sygn. K 2/98 (Dz. U. z 1999 r. nr 26 poz. 242).
 21. Jarosz–Żukowska S. Prawo do ochrony zdrowia i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, s. 659, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/53682/36_Sylwia_Jarosz_Zukowska.pdf (22.01.0218).
 22. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r., sygn. P 1/11, OTK-A 2011, nr 10, poz. 115.
 23. Ostrzyżek A. Prawo do ochrony zdrowia w świetle artykułu 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Prawo Med. 2005; 4: 65–75.
 24. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/wystapienie-do-ministra-zdrowia-ws-leczenia-bolu-oraz-dostepu-pacjentow-do-marihuany-medycznej (22.01.2018).
 25. Pismo Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2016 r. http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/12/HFPC-list-MZ-leczenie-bolu.pdf (22.01.2018).
 26. https://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/aktualnosci/news, 2987, wyroki-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka-w.html (22.01.2018).
 27. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nieleczenie-bolu.html (05.01.2018).
 28. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6D267EC4 (05.01.2018).
 29. Dobrogowski J, Wordliczek J, Szczudlik A, et al. Zasady stosowania silnie działających opioidów u pacjentów z bólem przewlekłym pochodzenia nienowotworowego – przegląd piśmiennictwa i zalecenia Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Ból. 2015; 16(3): 9–30.
 30. Opracowanie Ministerstwa Zdrowia „Stosowanie opioidowych terapii przeciwbólowych w Polsce”. http://www.mz.gov.pl/ http://www.painpolicy.wisc.edu/country/profile/poland (05.01.2018).

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl