open access

Vol 12, No 1 (2018)
Research paper
Published online: 2018-05-02
Get Citation

Hospitalization of palliative non-cancer patients in a stationary hospice — observational center study in Białystok

Urszula Kościuczuk, Piotr Jakubów, Andrzej Siemiątkowski, Agnieszka Mijalska, Dominik Andrzej Panasiuk, Grzegorz Juszczyk, Tomasz Hirnle
Palliat Med Pract 2018;12(1):1-7.

open access

Vol 12, No 1 (2018)
Original articles
Published online: 2018-05-02

Abstract

 Background. Current epidemiological observations indicate an increasing need for palliative care for patients with non-cancer diseases, including end-stage heart failure. One of the forms of palliative care are medical services provided in stationary hospice. The aim of the study was to present the characteristics of patients hospitalized in hospice stationary care, and in particular to determine the proportion of non-cancer patients.

Patients and methods. The study consisted in analyzing the annual medical records of patients hospitalized in the stationary hospice and recording information on referrals, diagnoses determining admission to the hospice and time of hospitalization. The obtained data was analyzed with non-parametric tests, assuming p < 0.05 as the level of statistical significance.

Results. During the study period, 708 patients were hospitalized in the stationary hospice, significantly more often patients with a diagnosis of a cancer (74%), p < 0.05. Patients diagnosed with cardiology accounted for 12% of the group of non-cancer patients and 2.5% of all hospitalized patients. In the group of cancer patients end-stage heart failure was noticed in 34% cases. In the diagnosis of chronic respiratory failure, 28% of patients had a potential end-stage heart failure cause as a co-morbid diagnosis. The age of patients and their hospitalization time in the stationary hospice did not differ significantly between patients with cancer and non-cancer diseases.

Conclusions. The dominant group in palliative care in the stationary hospice are still oncological patients. End-stage heart failure is the primary indication in palliative care and associated diagnosis in patients with cancer and chronic respiratory failure.

Abstract

 Background. Current epidemiological observations indicate an increasing need for palliative care for patients with non-cancer diseases, including end-stage heart failure. One of the forms of palliative care are medical services provided in stationary hospice. The aim of the study was to present the characteristics of patients hospitalized in hospice stationary care, and in particular to determine the proportion of non-cancer patients.

Patients and methods. The study consisted in analyzing the annual medical records of patients hospitalized in the stationary hospice and recording information on referrals, diagnoses determining admission to the hospice and time of hospitalization. The obtained data was analyzed with non-parametric tests, assuming p < 0.05 as the level of statistical significance.

Results. During the study period, 708 patients were hospitalized in the stationary hospice, significantly more often patients with a diagnosis of a cancer (74%), p < 0.05. Patients diagnosed with cardiology accounted for 12% of the group of non-cancer patients and 2.5% of all hospitalized patients. In the group of cancer patients end-stage heart failure was noticed in 34% cases. In the diagnosis of chronic respiratory failure, 28% of patients had a potential end-stage heart failure cause as a co-morbid diagnosis. The age of patients and their hospitalization time in the stationary hospice did not differ significantly between patients with cancer and non-cancer diseases.

Conclusions. The dominant group in palliative care in the stationary hospice are still oncological patients. End-stage heart failure is the primary indication in palliative care and associated diagnosis in patients with cancer and chronic respiratory failure.

Get Citation

Keywords

palliative medicine, end-stage heart failure, non-cancer disorders

About this article
Title

Hospitalization of palliative non-cancer patients in a stationary hospice — observational center study in Białystok

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 12, No 1 (2018)

Article type

Research paper

Pages

1-7

Published online

2018-05-02

Bibliographic record

Palliat Med Pract 2018;12(1):1-7.

Keywords

palliative medicine
end-stage heart failure
non-cancer disorders

Authors

Urszula Kościuczuk
Piotr Jakubów
Andrzej Siemiątkowski
Agnieszka Mijalska
Dominik Andrzej Panasiuk
Grzegorz Juszczyk
Tomasz Hirnle

References (30)
 1. Xie K, Gelfman L, Horton JR, et al. State of Research on Palliative Care in Heart Failure as Evidenced by Published Literature, Conference Proceedings, and NIH Funding. J Card Fail. 2017; 23(2): 197–200.
 2. Meyers DE, Goodlin SJ. End-of-Life Decisions and Palliative Care in Advanced Heart Failure. Can J Cardiol. 2016; 32(9): 1148–1156.
 3. Ghashghaei R, Yousefzai R, Adler E. Palliative Care in Heart Failure. Prog Cardiovasc Dis. 2016; 58(4): 455–460.
 4. Boulay S, Rankin M. Okno Nadziei. Cicely Saunders – założycielka ruchu hospicyjnego. Znak, Kraków 2009.
 5. Kavalieratos D, Gelfman LP, Tycon LE, et al. Palliative Care in Heart Failure: Rationale, Evidence, and Future Priorities. J Am Coll Cardiol. 2017; 70(15): 1919–1930.
 6. Shi R. Current trends in palliative heart care. Minerva Cardioangiol. 2016; 64(1): 92–96.
 7. Siouta N, van Beek K, Preston N, et al. Towards integration of palliative care in patients with chronic heart failure and chronic obstructive pulmonary disease: a systematic literature review of European guidelines and pathways. BMC Palliat Care. 2016; 15: 18.
 8. Dz. U. 2013 poz.1347.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29.10.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.
 9. www.hospicjum.bialystok.pl (11.12.2017).
 10. Łuczak J, Kotlińska–Lemieszek A. Opieka paliatywna, hospicyjna, medycyna paliatywna. Now Lek. 2011; 1: 3–15.
 11. Grupa Robocza ds. Problemów Etycznych Końca Życia. Definicja uporczywej terapii. Adv Palliat Med. 2008; 7: 77.
 12. Jassem J. Raport dotyczący standardów i norm dla opieki hospicyjnej i paliatywnej w Europie.cz. 1. Adv Palliat Med. 2010; 2: 41–53.
 13. Bakitas M, Macmartin M, Trzepkowski K, et al. Palliative care consultations for heart failure patients: how many, when, and why? J Card Fail. 2013; 19(3): 193–201.
 14. Bylińska H. Niepomocni pomocnicy. O hospicjum Św. Jana Kantego. Hospicjum Św. Jana Kantego, Poznań 2003.
 15. Bogusz H, Łuczak J. Historia opieki paliatywnej w Wielkopolsce. Cz.1. Dwa nurty poznańskiej opieki paliatywnej. Med Paliat. 2012; 2: 95–99.
 16. Bogusz HM, Kotlińska-Lemieszek A, Łuczak JJ. Historia opieki paliatywnej w Wielkopolsce. Cz.2. Med Paliat. 2013; 3: 129–135.
 17. www.nfz-bialystok.pl (11.12.2017).
 18. Kurczewska U, Jasińska M, Orszulak–Michalak D. Orszulak–Michalak D. Opieka paliatywna w Polsce – wybrane zagadnienia. Cz.1. Założenia, organizacja i funkcjonowanie opieki paliatywnej. Farm Pol. 2010; 2: 93–100.
 19. ww.stat.gov.pl (11.12.2017).
 20. Potrykowska A, Strzelecki Z, Szymborski J, Witkowski J. Zachorowalność i umieralność na nowotwory a sytuacja demograficzna Polski - raport 1974 – 2014. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2014.
 21. Bostwick D, Wolf S, Samsa G, et al. Comparing the Palliative Care Needs of Those With Cancer to Those With Common Non-Cancer Serious Illness. J Pain Symptom Manage. 2017; 53(6): 1079–1084.e1.
 22. Zasowska–Nowak A, Ciałkowska–Rysz A. Analiza przyczyn przyjęcia oraz przebiegu hospitalizacji w jednostce stacjonarnej opieki paliatywnej na podstawie hospitalizacji na Oddziale ycyny ywnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi w latach 2012–2013. Med Paliat. 2015; 7: 58–66.
 23. Ciałkowska–Rysz A. Sytuacja i wyzwania opieki paliatywnej w Polsce. Med Paliat. 2009; 1: 22–26.
 24. www.onkologia.org.pl (11.12.2017).
 25. Ward C. The need for palliative care in the management of heart failure. Heart. 2002; 87(3): 294–298.
 26. Chen-Scarabelli C, Saravolatz L, Hirsh B, et al. Dilemmas in end-stage heart failure. J Geriatr Cardiol. 2015; 12(1): 57–65.
 27. Lemond L, Allen LA. Palliative care and hospice in advanced heart failure. Prog Cardiovasc Dis. 2011; 54(2): 168–178.
 28. Siouta N, Van Beek K, Payne S, et al. Is the content of guidelines/pathways a barrier for the integration of palliative Care in Chronic Heart Failure (CHF) and chronic pulmonary obstructive disease (COPD)? A comparison with the case of cancer in Europe. BMC Palliat Care. 2017; 16(1): 62.
 29. Fendler TJ, Swetz KM, Allen LA. Team-based Palliative and End-of-life Care for Heart Failure. Heart Fail Clin. 2015; 11(3): 479–498.
 30. European Perspectives for Palliative Care for non–cancer patients. Winter Summit in Palliative Medicine, Heart and Spirit in Palliative Care, Bydgoszcz, Poland, www.eapcnet.eu (2017).

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl