open access

Vol 11, No 3 (2017)
Conference report / Report
Published online: 2017-12-21
Get Citation

Report on the 10th Anniversary Conference of journal “Palliative Medicine in Practice”

Leszek Pawłowski, Wojciech Leppert
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2017;11(3):126-131.

open access

Vol 11, No 3 (2017)
Sprawozdanie
Published online: 2017-12-21

Abstract

The 10th Anniversary Conference of “Palliative Medicine in Practice” journal organized by Via Medica publishing was held between 13–14 October, 2017 in Gdańsk. The Conference had jubilee nature and it was combined with the 10th Anniversary of “Palliative Medicine in Practice”, which has been published since 2007. During the opening ceremony prof. Wojciech Leppert expressed his gratitude to prof. Małgorzata Krajnik from Nicolaus Copernicus University in Toruń, for creation and development of the journal as well as long-lasting work as the Editor-in-Chief. Professor greeted special guests: Wiesława Pokropska, MD, National Consultant in the field of Palliative Medicine, prof. Sam Ahmedzai from the University of Sheffield and prof. David Olivier from the University of Kent, who is Vice Editor-in-Chief of “Palliative Medicine in Practice”.

Abstract

The 10th Anniversary Conference of “Palliative Medicine in Practice” journal organized by Via Medica publishing was held between 13–14 October, 2017 in Gdańsk. The Conference had jubilee nature and it was combined with the 10th Anniversary of “Palliative Medicine in Practice”, which has been published since 2007. During the opening ceremony prof. Wojciech Leppert expressed his gratitude to prof. Małgorzata Krajnik from Nicolaus Copernicus University in Toruń, for creation and development of the journal as well as long-lasting work as the Editor-in-Chief. Professor greeted special guests: Wiesława Pokropska, MD, National Consultant in the field of Palliative Medicine, prof. Sam Ahmedzai from the University of Sheffield and prof. David Olivier from the University of Kent, who is Vice Editor-in-Chief of “Palliative Medicine in Practice”.
Get Citation
About this article
Title

Report on the 10th Anniversary Conference of journal “Palliative Medicine in Practice”

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 11, No 3 (2017)

Article type

Conference report / Report

Pages

126-131

Published online

2017-12-21

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2017;11(3):126-131.

Authors

Leszek Pawłowski
Wojciech Leppert

References (7)
  1. Oliver D. Palliative care for people with neurological disease. Medycyna Paliatywna w Praktyce. 2017; 11(2): 41–47.
  2. Przewłocka B. Podstawowe mechanizmy działania przeciwbólowego opioidów. Medycyna Paliatywna w Praktyce. 2017; 11(2): 48–54.
  3. Przewłocki R. Mechanizmy uzależnienia od analgetyków opioidowych. Medycyna Paliatywna w Praktyce. 2017; 11(2): 55–60.
  4. Wordliczek J, Zajączkowska R, Leppert W. Farmakoterapia bólu neuropatycznego. Medycyna Paliatywna w Praktyce. 2017; 11(2): 61–73.
  5. De Walden–Gałuszko K. Możliwości poprawy jakości życia pacjentów u kresu życia. Medycyna Paliatywna w Praktyce. 2017; 11(2): 74–77.
  6. Damps–Konstańska I, Cynowska B, Kuziemski K, et al. Zintegrowany model opieki nad chorymi na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) w praktyce lekarza rodzinnego. Forum Medycyny Rodzinnej 2012; 6. ; 1: 14–23.
  7. Ciećko W, Bandurska E. Zarzeczna–Baran M, Siemińska A. Analiza jakości życia pacjentów w zaawansowanej fazie chorób przewlekłych. Medycyna Paliatywna w Praktyce. 2017; 11(2): 84–90.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl