open access

Vol 10, No 3 (2016)
Review paper
Published online: 2017-03-13
Get Citation

Availability of palliative and hospice care for patients staying in nursing homes and long-term care facilities — rationale, possibilities and barriers

Elżbieta Wesołek
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2016;10(3):112-118.

open access

Vol 10, No 3 (2016)
Review articles
Published online: 2017-03-13

Abstract

Due to population ageing, as well as an increased morbidity regarding chronic diseases which may cause numerous symptoms, increased demand for palliative and hospice care can be observed. In spite of a significant development of these branches in recent years, access to care is not equal for all who need it. In Poland, in efforts to guarantee wider access to palliative care, one of the most important elements is a possibility of palliative care delivery within nursing homes and long-term care facilities. According to the current recommendation of the World Health Organization palliative care is applicable early in the course of chronic illnesses, and there is a need for care provision of patients in their current place of residence. Currently, due to numerous organizational, legal and financial barriers as well as insufficient education of the staff regarding palliative care causes that its provision in nursing homes and long-term care facilities is limited. Counteracting the above mentioned barriers is one of the most difficult challenges associated with further development and access to palliative care in Poland.

Abstract

Due to population ageing, as well as an increased morbidity regarding chronic diseases which may cause numerous symptoms, increased demand for palliative and hospice care can be observed. In spite of a significant development of these branches in recent years, access to care is not equal for all who need it. In Poland, in efforts to guarantee wider access to palliative care, one of the most important elements is a possibility of palliative care delivery within nursing homes and long-term care facilities. According to the current recommendation of the World Health Organization palliative care is applicable early in the course of chronic illnesses, and there is a need for care provision of patients in their current place of residence. Currently, due to numerous organizational, legal and financial barriers as well as insufficient education of the staff regarding palliative care causes that its provision in nursing homes and long-term care facilities is limited. Counteracting the above mentioned barriers is one of the most difficult challenges associated with further development and access to palliative care in Poland.

Get Citation

Keywords

palliative care; hospice; nursing homes; long-term care facilities

About this article
Title

Availability of palliative and hospice care for patients staying in nursing homes and long-term care facilities — rationale, possibilities and barriers

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 10, No 3 (2016)

Article type

Review paper

Pages

112-118

Published online

2017-03-13

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2016;10(3):112-118.

Keywords

palliative care
hospice
nursing homes
long-term care facilities

Authors

Elżbieta Wesołek

References (29)
 1. Główny Urząd Statystyczny. Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata: 2014–2050. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-osob-starszych-i-konsekwencje-starzenia-sie-ludnosci-polski-w-swietle-prognozy-na-lata-2014-2050,18,1.html. (19.04.2016).
 2. World Health Organization. Global Atlas of palliative Care at the End of Life. London, 2014.
 3. Scholten N, Günther AL, Pfaff H, et al. The size of the population potentially in need of palliative care in Germany--an estimation based on death registration data. BMC Palliat Care. 2016; 15: 29.
 4. Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS. Ludność w wielu 60 lat i więcej (struktura według płci i wieku, trwania życia, umieralność, prognoz. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-w-wieku-60-strukturademograficzna-i-zdrowie,24,1.html (30.03.2016).
 5. Economist Intelligence Unit. The 2015 Quality of Death Index. Ranking palliative care across the world. Londyn, Nowy Jork, Hongkong, Genewa: The Economist Newspaper 2015. https:// //www.eiuperspectives.economist.com/healthcare/ /2015-quality-death-index (14.06.2016).
 6. Buss T, Lichodziejewska-Niemierko M. Opieka paliatywna w Polsce — od idei do praktyki (także lekarza rodzinnego). Forum Med Rodz. 2008; 2: 277S–285S.
 7. Sprawozdanie Konsultanta Krajowego z dziedziny medycyny paliatywnej za rok 2007. In: Buss T, Lichodziejewska-Niemierko M. ed. Opieka paliatywna w Polsce — od idei do praktyki (także lekarza rodzinnego). Forum Med Rodz 2008: 278S–279S.
 8. Forum Hospicjów Polskich. Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych, przygotowany na dzień 1.07 2013 z bieżącymi aktualizacjami. Warszawa: Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów. http://hospicjum-domowe.waw.pl/adresy (09.02.2016).
 9. Kurczewska U, Jasińska M, Orszulak-Michalak D. Opieka paliatywna w Polsce — wybrane zagadnienia. Część I. Założenia, organizacja i funkcjonowanie opieki paliatywnej. Opieka farmaceutyczna. 2010; 66: 93S–100S.
 10. World Health Organization. Genewa: World Health Organization. c2016. http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ (12.06.2016).
 11. Dahlin CM, Kelley JM, Jackson VA, et al. Early palliative care for lung cancer: improving quality of life and increasing survival. Int J Palliat Nurs. 2010; 16(9): 420–423.
 12. Temel JS, Greer JA, Muzikansky A, et al. Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2010; 363(8): 733–742.
 13. Gulland A. French parliament passes law to allow sedation at end of life. BMJ. 2016; 352: i576.
 14. Lichodziejewska-Niemierko M. Integracja opieki paliatywnej z innymi specjalnościami medycznymi – opinie nefrologów. Medycyna Paliatywna w Praktyce. 2008; 2: 131S–136S.
 15. Sobański P. Czy chory z zaawansowaną niewydolnością serca zasługuje na opiekę paliatywną? Med Pal Prakt. 2008; 2: 104S–107S.
 16. Monroe TB, Carter MA. Hospice care in US nursing homes: benefits and barriers. Eur. J. Palliative Care. 2010; 17: 144S–149S.
 17. Grabusińska Z. Domy pomocy społecznej w Polsce. Staręga-Piasek J. (red.). Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. https://irss.pl/wp-content/uploads/2013/12/domy_pomocy_spo%C5%82ecznej_w_polsce.pdf (06.04.2016).
 18. Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”. Opieka długoterminowa oraz paliatywna i hospicyjna. Informator św Łazarza, Kraków 2009.
 19. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa: GUS; c1995–2016. http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/ZdrowieOchronaZdrowia.aspx (19.04.2016).
 20. National Institute of Aging. Bethesda: U.S. Department of Health Service [pobrano 05.2016]. Finding Care at the End of Life. https://www.nia. nih.gov/health/publication/end-life-helping-comfort-andcare/finding-care-end-life. (05.2016).
 21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach świadczeń opieki długoterminowej, na podstawie art. 31d Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).
 22. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. (poz. 1347) 29.10.2013.
 23. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Uchwała Nr 136/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia katalogu czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego u osoby chorej i niesamodzielnej na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki. Środa Wielkopolska: Portal Pielęgniarek i Położnych. http:// //www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/4656 (16.03.2016).
 24. van Riesenbeck I, Boerner K, Barooah A, et al. Preparedness for Resident Death in Long-Term Care: The Experience of Front-Line Staff. J Pain Symptom Manage. 2015; 50(1): 9–16.
 25. Vandervoort An, Houttekier D, Van den Block L, et al. Advance care planning and physician orders in nursing home residents with dementia: a nationwide retrospective study among professional caregivers and relatives. J Pain Symptom Manage. 2014; 47(2): 245–256.
 26. Monsieurs K., Nolan J., Andres J. i wsp. Podsumowanie kluczowych zmian w Wytycznych resuscytacji 2015 ERC. Kraków: Polska Rada resuscytacji. http://www.prc.krakow.pl/wyt2015/Podsumowanie.pdf. (23.03.2016).
 27. Ashton S, McClelland B, Roe B, et al. An end-of-life care initiative for people with dementia. Eur. J. Palliative Care. 2009; 16: 240S–243S.
 28. O'Hara T. Nurses' views on using the Liverpool care pathway in an acute hospital setting. Int J Palliat Nurs. 2011; 17(5): 239–244.
 29. trona internetowa projektu PACE — wersja polska. Kraków: Projekt finansowany z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1 (umowa grantowa nr 603111). Praca naukowa finansowana ze środków finansowych na naukę w latach 2014–2019 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego. http://www.epi.cm-uj.krakow.pl/eupace_pl/ (04.06.2016).

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl