open access

Vol 10, No 3 (2016)
Review paper
Published online: 2017-03-13
Get Citation

The questionnaires used in the assessment of selected symptoms in lung cancer

Jacek Polański, Anna Krystyna Chudiak, Joanna Rosińczuk
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2016;10(3):89-97.

open access

Vol 10, No 3 (2016)
Review articles
Published online: 2017-03-13

Abstract

The quality of life of patients with lung cancer is determined by severity of the most common symptoms like cough, hemoptisis, dyspnoea and chest pain. In addition metastatic patients often suffer from fatigue, weight loss, cachexia and tiredness. Symptoms persistence usually worsens physical functioning and along with diagnosis and complex treatment influences to a huge degree on psychological functioning as well. All symptoms may significantly influence quality of life and disturb the treatment effectiveness. In quality of life (QoL) assessment of patients with lung cancer standardized tools find to be helpful to show a coincidence between degree of the symptom and subjective QoL assessment. The aim of the study was to describe tools and questionnaires for lung cancer symptoms assessment and their association with quality of life.

Abstract

The quality of life of patients with lung cancer is determined by severity of the most common symptoms like cough, hemoptisis, dyspnoea and chest pain. In addition metastatic patients often suffer from fatigue, weight loss, cachexia and tiredness. Symptoms persistence usually worsens physical functioning and along with diagnosis and complex treatment influences to a huge degree on psychological functioning as well. All symptoms may significantly influence quality of life and disturb the treatment effectiveness. In quality of life (QoL) assessment of patients with lung cancer standardized tools find to be helpful to show a coincidence between degree of the symptom and subjective QoL assessment. The aim of the study was to describe tools and questionnaires for lung cancer symptoms assessment and their association with quality of life.

Get Citation

Keywords

lung cancer, symptoms, questionnaires

About this article
Title

The questionnaires used in the assessment of selected symptoms in lung cancer

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 10, No 3 (2016)

Article type

Review paper

Pages

89-97

Published online

2017-03-13

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2016;10(3):89-97.

Keywords

lung cancer
symptoms
questionnaires

Authors

Jacek Polański
Anna Krystyna Chudiak
Joanna Rosińczuk

References (63)
 1. Parkin DM, Bray F, Ferlay J, et al. Global cancer statistics, 2002. CA Cancer J Clin. 2005; 55(2): 74–108.
 2. Jemal A, Siegel R, Ward E, et al. Cancer Statistics, 2007. CA: A Cancer Journal for Clinicians. 2007; 57(1): 43–66.
 3. Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii — Instytut w Warszawie. Raporty na podstawie danych Centrum Onkologii. www.85.128.14.124/krn/ (28.12.2015).
 4. Stewart BW, Wild CP. World cancer report 2014. International Agency for Research on Cancer. WHO 2014.
 5. Krzakowski M, Jassem J, Dziadziuszko R. Nowotwory płuca i opłucnej oraz śródpiersiaZalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 rok. Tom 1: praca zbiorowa. In: Krzakowski M, Warzocha K. ed. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 rok. Tom 1: praca zbiorowa. Via Medica, Gdańsk 2013.
 6. Braun DP, Gupta D, Staren ED. Quality of life assessment as a predictor of survival in non-small cell lung cancer. BMC Cancer. 2011; 11: 353.
 7. Handy JR, Asaph JW, Skokan L, et al. What happens to patients undergoing lung cancer surgery? Outcomes and quality of life before and after surgery. Chest. 2002; 122(1): 21–30.
 8. Montazeri A, Milroy R, Hole D, et al. Anxiety and depression in patients with lung cancer before and after diagnosis: findings from a population in Glasgow, Scotland. J Epidemiol Community Health. 1998; 52(3): 203–204.
 9. Majkowicz M. Wielopoziomowa ocena stanu podmiotowego pacjentów z chorobą nowotworową. Ann Acad Med Gedan. 2005; 35(supl. 2).
 10. Babbie E. Badania społeczne w praktyce. PWN, Warszawa 2004.
 11. Jędrychowski W. Metoda zbierania wywiadów lekarskich i budowa kwestionariuszy zdrowotnych. PZWL, Warszawa 1982.
 12. Leppert W. Leczenie objawów ze strony układu oddechowego u chorych na nowotwory. Now Lek. 2011; 80: 32–46.
 13. Ahmedzai S. Palliation of respiratory symptoms. In: Doyle D, Hanks GWC, MacDonald N. ed. Oxford textbook of palliative medicine. Oxford University Press, Oxford 1997: 349–378.
 14. Jassem E, Damps-Konstańska I. Przewlekły kaszel — przyczyny, leczenie. Med Paliat Prakt. 2007; 1: 1–5.
 15. Calik-Kutukcu E, Savci S, Saglam M, et al. A comparison of muscle strength and endurance, exercise capacity, fatigue perception and quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease and healthy subjects: a cross-sectional study. BMC Pulm Med. 2014; 14: 6.
 16. www zjazdptchp.pl (11.07.2016).
 17. Spinou A, Birring SS. An update on measurement and monitoring of cough: what are the important study endpoints? J Thorac Dis. 2014; 6(Suppl 7): S728–S734.
 18. Baiardini I, Braido F, Fassio O, et al. A new tool to assess and monitor the burden of chronic cough on quality of life: Chronic Cough Impact Questionnaire. Allergy. 2005; 60(4): 482–488.
 19. Ripamonti C. Management of dyspnea in advanced cancer patients. Support Care Cancer. 1999; 7(4): 233–243.
 20. Jassem E, Jassem J. Duszność w przebiegu raka płuca. Pol Med Paliat. 2002; 1: 3–10.
 21. Ludwig H, Fritz E, Ludwig H, et al. Anemia in cancer patients. Semin Oncol. 1998; 25(3 Suppl 7): 2–6.
 22. Leppert W, Forycka M, de WaG, et al. Ocena jakości życia u chorych na nowotwory — zalecenia dla personelu oddziałów onkologicznych i medycyny paliatywnej. Psychoonkologia. 2014; 1: 17–29.
 23. Leppert W. Jakość życia chorych na zaawansowanego raka płuca objętych opieką paliatywną stacjonarną i domową. Med Paliat. 2010; 1: 25–34.
 24. Brunelli C, Zecca E, Martini C, et al. Comparison of numerical and verbal rating scales to measure pain exacerbations in patients with chronic cancer pain. Health Qual Life Outcomes. 2010; 8: 42.
 25. Larysz A, Czapla K, Copik I. Ból jako piąty parametr życiowy. Mag Piel Położn. 2013; 6: 40–41.
 26. Mahler DA, Witek TJ. The MCID of the transition dyspnea index is a total score of one unit. COPD. 2005; 2(1): 99–103.
 27. Szczeklik A. Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna, Kraków 2005: 523.
 28. Krajnik M. Duszność. . In: Szczeklik A. ed. Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2010. Medycyna Praktyczna, Kraków 2010: 2320–2324.
 29. Banzett RB, O'Donnell CR, Guilfoyle TE, et al. Multidimensional Dyspnea Profile: an instrument for clinical and laboratory research. Eur Respir J. 2015; 45(6): 1681–1691.
 30. Cooper J, Hewison A. Implementing audit in palliative care: an action research approach. J Adv Nurs. 2002; 39(4): 360–369.
 31. Hearn J, Higginson IJ. Development and validation of a core outcome measure for palliative care: the palliative care outcome scale. Palliative Care Core Audit Project Advisory Group. Qual Health Care. 1999; 8(4): 219–227.
 32. Yorke J, Moosavi SH, Shuldham C, et al. Quantification of dyspnoea using descriptors: development and initial testing of the Dyspnoea-12. Thorax. 2010; 65(1): 21–26.
 33. Guyatt GH, Berman LB, Townsend M, et al. A measure of quality of life for clinical trials in chronic lung disease. Thorax. 1987; 42(10): 773–778.
 34. Tanaka K, Akechi T, Okuyama T, et al. Development and validation of the Cancer Dyspnoea Scale: a multidimensional, brief, self-rating scale. Br J Cancer. 2000; 82(4): 800–805.
 35. Simmons CPL, Macleod N, Barry JA. Clinical management of pain in advanced lung cancer. Clin Med Insights Oncol. 2012; 6: 331–346.
 36. Watson PN, Evans RJ. Intractable pain with lung cancer. Pain. 1987; 29(2): 163–173.
 37. Wordliczek J, Dobrogowski J. Ból pooperacyjny i pourazowy. In: Wordliczek J, Dobrogowski J. ed. Leczenie bólu. PZWL, Warszawa 2011: 263–293.
 38. Kotlińska-Lemieszek A, Łuczak J. Podstawy rozpoznania i leczenie bólów nowotworowych. Now Lek. 2008; 77: 459–473.
 39. Krajnik M, Sobański P. Standardy leczenia bólu w chorobie nowotworowej: drabina analgetyczna, miareczkowanie opioidów i postępowanie w przypadku działań niepożądanych analgetyków opioidowych. In: Malec-Milewska M, Krajnik M, Wordliczek J. ed. Chory na nowotwór kompendium leczenia bólu. Medical Education, Warszawa 2014.
 40. Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001: 168–172.
 41. Basińska MA, Andruszkiewicz A. Lokalizacja kontroli bólu a strategie radzenia sobie z bólem przewlekłym u pacjentów leczonych z powodu raka płuc i raka jelita grubego. Psychoonkologia. 2014; 2: 43–50.
 42. von Baeyer CL, Spagrud LJ, McCormick JC, et al. Three new datasets supporting use of the Numerical Rating Scale (NRS-11) for children's self-reports of pain intensity. Pain. 2009; 143(3): 223–227.
 43. Saint-Maurice C, Muller A, Meynadier J. Ból, diagnostyka, leczenie, prewencja. Gebethner i S-ka, Warszawa 1998: 42–54.
 44. Szczudłowski B, Płaszewska-Żywko L. Lokalizacja i natężenie bólu u chorych po zabiegach kardiochirurgicznych. Pielęg Chir Angiol. 2012; 4: 161–166.
 45. Tomaszek L, Bochnak Z. Badanie zależności nasilenia bólu pooperacyjnego od warunków wykonywania pomiarów. Państwo i Społeczeństwo. 2014; 1: 35–46.
 46. Kołłątaj M, Wordliczek J, Dobrogowski J. Kwestionariusz do Oceny u McGill (McGill Pain Questionnaire, MPQ) i skrócona wersja Kwestionariusza do Oceny u McGill. Ból. 2013; 14: 10–14.
 47. Laitinen J. Acupuncture and transcutaneous electric stimulation in the treatment of chronic sacrolumbalgia and ischialgia. Am J Chin Med (Gard City N Y). 1976; 4(2): 169–175.
 48. Janecki M, Janecka J. Behawioralna ocena bólu u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową objętych stacjonarną opieką paliatywną. Med Paliat. 2009; 1: 27–32.
 49. Mock V, Atkinson A, Barsevick AM, et al. Cancer-related fatigue. Clinical Practice Guidelines in Oncology. J Natl Compr Canc Netw. 2007; 5(10): 1054–1078.
 50. Pyszora A. Efektywność fizjoterapii stosowanej u pacjentów cierpiących z powodu zmęczenia związanego z chorobą nowotworową. Med Paliat Prakt. 2008; 2: 164–168.
 51. Curt GA, Breitbart W, Cella D, et al. Impact of cancer-related fatigue on the lives of patients: new findings from the Fatigue Coalition. Oncologist. 2000; 5(5): 353–360.
 52. Stone P, Richardson A, Ream E, et al. Cancer-related fatigue: inevitable, unimportant and untreatable? Results of a multi-centre patient survey. Cancer Fatigue Forum. Ann Oncol. 2000; 11(8): 971–975.
 53. uss T. Problem zmęczenia u pacjentów pozostających pod opieką hospicyjną w aspekcie kliniczno-terapeutycznym. Rozprawa doktorska. Gdańsk, 2006.
 54. Curran S, Andrykowski M, Studts J. Short Form of the Profile of Mood States (POMS-SF): Psychometric information. Psychological Assessment. 1995; 7(1): 80–83.
 55. Yellen SB, Cella DF, Webster K, et al. Measuring fatigue and other anemia-related symptoms with the Functional Assessment of Cancer Therapy (FACT) measurement system. J Pain Symptom Manage. 1997; 13(2): 63–74.
 56. Holley SK. Evaluating patient distress from cancer-related fatigue: an instrument development study. Oncol Nurs Forum. 2000; 27(9): 1425–1431.
 57. Okuyama T, Wang XS, Akechi T, et al. Validation study of the Japanese version of the Brief Fatigue Inventory. J. Pain Symptom Manage. 2003; 25: 97–196.
 58. Smets EM, Garssen B, Bonke B, et al. The Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) psychometric qualities of an instrument to assess fatigue. J Psychosom Res. 1995; 39(3): 315–325.
 59. Buss T, Kruk A, Wiśniewski P, et al. Psychometric properties of the Polish version of the Multidimensional Fatigue Inventory-20 in cancer patients. J Pain Symptom Manage. 2014; 48(4): 730–737.
 60. Okuyama T, Akechi T, Kugaya A, et al. Development and validation of the cancer fatigue scale: a brief, three-dimensional, self-rating scale for assessment of fatigue in cancer patients. J Pain Symptom Manage. 2000; 19(1): 5–14.
 61. Zawisza K, Tobiasz-Adamczyk B, Nowak W. Trafność i rzetelność kwestionariusza oceny jakości życia EORTC QLQ C30 oraz jego modułu dotyczącego pacjentek z nowotworami piersi (EORTC QLQ BR23). Ginekol Pol. 2010; 81: 262–267.
 62. Krawczyk A. Zmęczenie i strategie zmagania się z chorobą nowotworową na różnych etapach leczenia. Sztuka Leczenia 2013; 1–2. : 21–30.
 63. Antczak-Domagała K, Magierski R, Wlazło A, et al. Stan odżywienia oraz sposoby jego oceny u osób w podeszłym wieku i u chorych otępiałych. Psychiatr Psychol Klin. 2013; 13: 271–277.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl