open access

Vol 8, No 3 (2014)
Review paper
Published online: 2014-12-30
Get Citation

Czy opioidy stosowane w okresie okołooperacyjnym skracają życie chorych na nowotwory?

Marek Suchorzewski
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014;8(3):115-119.

open access

Vol 8, No 3 (2014)
Review articles
Published online: 2014-12-30

Abstract

Od ponad dekady w piśmiennictwie pojawia się coraz więcej danych, które są podstawą do wysunięcia hipotezy, że leki podawane w okresie okołooperacyjnym, w tym opioidy, mogą mieć wpływ na częstość nawrotów i powstawania przerzutów u chorych z chorobą nowotworową. Hipoteza zwiększenia częstości nawrotów u chorych operowanych z powodu nowotworów dotyczy również metody wybranego znieczulenia. I chociaż dane z badań podstawowych na modelu zwierzęcym nie są jednoznaczne, a nieliczne badania kliniczne są jedynie retrospektywne, to wysunięto przypuszczenie, że znieczulenie miejscowe i przewodowe mają przewagę nad znieczuleniem ogólnym, gdyż po tych znieczuleniach obserwowano mniejszą częstość nawrotów guza nowotworowego i powstawania przerzutów. Potwierdzenie tej hipotezy wymaga dalszych klinicznych badań prospektywnych i randomizowanych. W pracy omówiono wybrane dotychczasowe badania, wnioski z nich płynące, kierunki przyszłych badań i wpływ tych badań na obecną praktykę kliniczną.

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014; 8, 3: 115–119

Abstract

Od ponad dekady w piśmiennictwie pojawia się coraz więcej danych, które są podstawą do wysunięcia hipotezy, że leki podawane w okresie okołooperacyjnym, w tym opioidy, mogą mieć wpływ na częstość nawrotów i powstawania przerzutów u chorych z chorobą nowotworową. Hipoteza zwiększenia częstości nawrotów u chorych operowanych z powodu nowotworów dotyczy również metody wybranego znieczulenia. I chociaż dane z badań podstawowych na modelu zwierzęcym nie są jednoznaczne, a nieliczne badania kliniczne są jedynie retrospektywne, to wysunięto przypuszczenie, że znieczulenie miejscowe i przewodowe mają przewagę nad znieczuleniem ogólnym, gdyż po tych znieczuleniach obserwowano mniejszą częstość nawrotów guza nowotworowego i powstawania przerzutów. Potwierdzenie tej hipotezy wymaga dalszych klinicznych badań prospektywnych i randomizowanych. W pracy omówiono wybrane dotychczasowe badania, wnioski z nich płynące, kierunki przyszłych badań i wpływ tych badań na obecną praktykę kliniczną.

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014; 8, 3: 115–119

Get Citation

Keywords

opioidy, rodzaj znieczulenia, okres okołooperacyjny, wznowa choroby nowotworowej

About this article
Title

Czy opioidy stosowane w okresie okołooperacyjnym skracają życie chorych na nowotwory?

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 8, No 3 (2014)

Article type

Review paper

Pages

115-119

Published online

2014-12-30

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014;8(3):115-119.

Keywords

opioidy
rodzaj znieczulenia
okres okołooperacyjny
wznowa choroby nowotworowej

Authors

Marek Suchorzewski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl