open access

Vol 8, No 3 (2014)
Review paper
Published online: 2014-12-30
Get Citation

Kwalifikacja do opieki paliatywnej pacjentów leczonych przeszczepieniem komórek krwiotwórczych

Magdalena Woźniak, Jolanta Goździk, Krzysztof Kobylarz
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014;8(3):103-107.

open access

Vol 8, No 3 (2014)
Review articles
Published online: 2014-12-30

Abstract

Wszystkie działania podejmowane przez zespół prowadzący leczenie za pomocą przeszczepienia komórek krwiotwórczych (PKK) są nakierowane na prowadzenie agresywnej i bardzo dynamicznej terapii, której celem jest ratowanie życia i zdrowia. Zdarza się jednak, że w trakcie tej terapii, a nawet jeszcze przed jej wdrożeniem, mogą wystąpić wskazania do objęcia pacjenta opieką paliatywną (np. odrzucenie przeszczepu, ciężkie niepoddające się leczeniu powikłania przeszczepienia, nasilona oporna na terapię choroba przeszczep przeciwko biorcy). W prezentowanej pracy podjęto próbę zintegrowania dwóch całkowicie odrębnych działów medycyny i przedstawiono możliwe wskazania do opieki paliatywnej u pacjentów leczonych przeszczepieniem komórek krwiotwórczych.

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014; 8, 3: 103–107

Abstract

Wszystkie działania podejmowane przez zespół prowadzący leczenie za pomocą przeszczepienia komórek krwiotwórczych (PKK) są nakierowane na prowadzenie agresywnej i bardzo dynamicznej terapii, której celem jest ratowanie życia i zdrowia. Zdarza się jednak, że w trakcie tej terapii, a nawet jeszcze przed jej wdrożeniem, mogą wystąpić wskazania do objęcia pacjenta opieką paliatywną (np. odrzucenie przeszczepu, ciężkie niepoddające się leczeniu powikłania przeszczepienia, nasilona oporna na terapię choroba przeszczep przeciwko biorcy). W prezentowanej pracy podjęto próbę zintegrowania dwóch całkowicie odrębnych działów medycyny i przedstawiono możliwe wskazania do opieki paliatywnej u pacjentów leczonych przeszczepieniem komórek krwiotwórczych.

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014; 8, 3: 103–107

Get Citation

Keywords

przeszczepienie komórek krwiotwórczych, opieka paliatywna, jakość życia

About this article
Title

Kwalifikacja do opieki paliatywnej pacjentów leczonych przeszczepieniem komórek krwiotwórczych

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 8, No 3 (2014)

Article type

Review paper

Pages

103-107

Published online

2014-12-30

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014;8(3):103-107.

Keywords

przeszczepienie komórek krwiotwórczych
opieka paliatywna
jakość życia

Authors

Magdalena Woźniak
Jolanta Goździk
Krzysztof Kobylarz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl