open access

Vol 8, No 3 (2014)
Research paper
Published online: 2014-12-30
Get Citation

Profilaktyka i leczenie odleżyn — ocena pacjentów przebywających na oddziale stacjonarnym Hospicjum im. bł. ks. J. Popiełuszki w Bydgoszczy w latach 2012–2013

Michał Graczyk, Ewa Bronszkiewicz, Bogumiła Zgorzelak
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014;8(3):91-102.

open access

Vol 8, No 3 (2014)
Original articles
Published online: 2014-12-30

Abstract

Wstęp. Celem badania była dwuletnia retrospektywna ocena pacjentów przyjmowanych na oddział stacjonarny hospicjum.

Materiały i metody. W badaniu poddano analizie 502 historie choroby pacjentów głównie pod względem odleżyn i kategoryzacji chorych przebywających na oddziale stacjonarnym w latach 2012–2013. Do kategoryzacji pacjentów stosowano trójstopniową skalę, do oceny odleżyn głównie skalę Torrance’a.

Wyniki. W latach 2012–2013 na 18 łóżek, którymi dysponuje hospicjum, pacjenci zakwalifikowani do III kategorii opieki (najcięższej — pacjent wymagający całodobowej opieki osób trzecich) stanowili ponad 16 w przeliczeniu na osobodzień. W obu analizowanych latach około 90 pacjentów rocznie wymagało leczenia odleżyn i były to głównie odleżyny III i IV stopnia. U blisko 30% pacjentów spośród tych z ranami odleżynowymi występowały więcej niż dwie udokumentowane odleżyny.

Wnioski. Zarówno ocena ryzyka odleżyny, profilaktyka pacjenta zagrożonego jej powstaniem, jak i ostatecznie leczenie to procesy trudne i złożone. Niestety, idealna skala do oceny odleżyn nie istnieje. Niezmiernie istotne jest zatem dokładne i staranne prowadzenie odpowiednio przygotowanej dokumentacji pielęgniarskiej. Tak samo ważne jest postępowanie profilaktyczne i lecznicze zmierzające do poprawy komfortu oraz jakości życia pacjentów.

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014; 8, 3: 91–102

Abstract

Wstęp. Celem badania była dwuletnia retrospektywna ocena pacjentów przyjmowanych na oddział stacjonarny hospicjum.

Materiały i metody. W badaniu poddano analizie 502 historie choroby pacjentów głównie pod względem odleżyn i kategoryzacji chorych przebywających na oddziale stacjonarnym w latach 2012–2013. Do kategoryzacji pacjentów stosowano trójstopniową skalę, do oceny odleżyn głównie skalę Torrance’a.

Wyniki. W latach 2012–2013 na 18 łóżek, którymi dysponuje hospicjum, pacjenci zakwalifikowani do III kategorii opieki (najcięższej — pacjent wymagający całodobowej opieki osób trzecich) stanowili ponad 16 w przeliczeniu na osobodzień. W obu analizowanych latach około 90 pacjentów rocznie wymagało leczenia odleżyn i były to głównie odleżyny III i IV stopnia. U blisko 30% pacjentów spośród tych z ranami odleżynowymi występowały więcej niż dwie udokumentowane odleżyny.

Wnioski. Zarówno ocena ryzyka odleżyny, profilaktyka pacjenta zagrożonego jej powstaniem, jak i ostatecznie leczenie to procesy trudne i złożone. Niestety, idealna skala do oceny odleżyn nie istnieje. Niezmiernie istotne jest zatem dokładne i staranne prowadzenie odpowiednio przygotowanej dokumentacji pielęgniarskiej. Tak samo ważne jest postępowanie profilaktyczne i lecznicze zmierzające do poprawy komfortu oraz jakości życia pacjentów.

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014; 8, 3: 91–102

Get Citation

Keywords

profilaktyka, odleżyna, zakażenie odleżyny, kategoryzacja pacjentów

About this article
Title

Profilaktyka i leczenie odleżyn — ocena pacjentów przebywających na oddziale stacjonarnym Hospicjum im. bł. ks. J. Popiełuszki w Bydgoszczy w latach 2012–2013

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 8, No 3 (2014)

Article type

Research paper

Pages

91-102

Published online

2014-12-30

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014;8(3):91-102.

Keywords

profilaktyka
odleżyna
zakażenie odleżyny
kategoryzacja pacjentów

Authors

Michał Graczyk
Ewa Bronszkiewicz
Bogumiła Zgorzelak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl