open access

Vol 8, No 2 (2014)
Review paper
Published online: 2014-06-12
Get Citation

Stosowanie koanalgetyków u pacjentów z bólem neuropatycznym w przebiegu choroby nowotworowej

Jarosław Woroń, Anna Adamczyk, Małgorzata Malec-Milewska, Joanna Jakowicka-Wordliczek
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014;8(2):85-90.

open access

Vol 8, No 2 (2014)
Review articles
Published online: 2014-06-12

Abstract

U wielu pacjentów chorych na nowotwór występuje ból neuropatyczny. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wymagają oni leczenia polegającego na podawaniu jako jednej ze składowych terapii koanalgetyków wykazujących wysoką skuteczność w terapii tego bólu. Wybór leku nie może być przypadkowy. Musi uwzględniać lokalizację bólu, jego nasilenie , a także powinien bazować na dostępnych danych klinicznych dotyczących zarówno skuteczności, jak i bezpieczeństwa stosowania w określonych populacjach pacjentów. W pracy podjęto próbę charakterystyki koanalgetyków głównie na podstawie kryteriów klinicznychz omówieniem zasad ich racjonalnego stosowania.

Abstract

U wielu pacjentów chorych na nowotwór występuje ból neuropatyczny. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wymagają oni leczenia polegającego na podawaniu jako jednej ze składowych terapii koanalgetyków wykazujących wysoką skuteczność w terapii tego bólu. Wybór leku nie może być przypadkowy. Musi uwzględniać lokalizację bólu, jego nasilenie , a także powinien bazować na dostępnych danych klinicznych dotyczących zarówno skuteczności, jak i bezpieczeństwa stosowania w określonych populacjach pacjentów. W pracy podjęto próbę charakterystyki koanalgetyków głównie na podstawie kryteriów klinicznychz omówieniem zasad ich racjonalnego stosowania.

Get Citation

Keywords

ból neuropatyczny, leczenie, koanalgetyki

About this article
Title

Stosowanie koanalgetyków u pacjentów z bólem neuropatycznym w przebiegu choroby nowotworowej

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 8, No 2 (2014)

Article type

Review paper

Pages

85-90

Published online

2014-06-12

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014;8(2):85-90.

Keywords

ból neuropatyczny
leczenie
koanalgetyki

Authors

Jarosław Woroń
Anna Adamczyk
Małgorzata Malec-Milewska
Joanna Jakowicka-Wordliczek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl