open access

Vol 8, No 2 (2014)
Review paper
Published online: 2014-06-12
Get Citation

Rola analgetyków opioidowych w leczeniu bólu neuropatycznego u chorych na nowotwory

Wojciech Leppert
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014;8(2):81-84.

open access

Vol 8, No 2 (2014)
Review articles
Published online: 2014-06-12

Abstract

Leczenie bólu neuropatycznego u chorych na nowotwory pozostaje istotnym wyzwaniem dla personelu opiekującego się pacjentami onkologicznymi, przy czym opioidy odgrywają tu podstawową rolę. Ze względu na fakt, iż zespoły bólu neuropatycznego u chorych na nowotwory powodują zwykle znaczne nasilenie bólu (NRS 6–10), najczęściej podaje się w tej sytuacji opioidy III stopnia drabiny analgetycznej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Rzadziej stosowane są natomiast opioidy II stopnia drabiny analgetycznej WHO — najczęściej u chorych z bólem neuropatycznym o umiarkowanym natężeniu (NRS 4–6) i u starszych pacjentów, u których istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych silnych opioidów. Do tej pory nie ustalono jednoznacznie, które opioidy zalecane są do leczenia bólu neuropatycznego. Złożone mechanizmy działania przeciwbólowego, przydatne w leczeniu bólu neuropatycznego, wykazują — z grupy silnych opioidów — buprenorfina, tapentadol i metadon, a z grupy słabych opioidów — tramadol. Najmniej przydatnym opioidem w leczeniu bólu neuropatycznego wydaje się być fentanyl, ze względu na znaczne ryzyko rozwoju hiperalgezji.

Abstract

Leczenie bólu neuropatycznego u chorych na nowotwory pozostaje istotnym wyzwaniem dla personelu opiekującego się pacjentami onkologicznymi, przy czym opioidy odgrywają tu podstawową rolę. Ze względu na fakt, iż zespoły bólu neuropatycznego u chorych na nowotwory powodują zwykle znaczne nasilenie bólu (NRS 6–10), najczęściej podaje się w tej sytuacji opioidy III stopnia drabiny analgetycznej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Rzadziej stosowane są natomiast opioidy II stopnia drabiny analgetycznej WHO — najczęściej u chorych z bólem neuropatycznym o umiarkowanym natężeniu (NRS 4–6) i u starszych pacjentów, u których istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych silnych opioidów. Do tej pory nie ustalono jednoznacznie, które opioidy zalecane są do leczenia bólu neuropatycznego. Złożone mechanizmy działania przeciwbólowego, przydatne w leczeniu bólu neuropatycznego, wykazują — z grupy silnych opioidów — buprenorfina, tapentadol i metadon, a z grupy słabych opioidów — tramadol. Najmniej przydatnym opioidem w leczeniu bólu neuropatycznego wydaje się być fentanyl, ze względu na znaczne ryzyko rozwoju hiperalgezji.

Get Citation

Keywords

ból neuropatyczny, działania niepożądane, efekt przeciwbólowy, opioidy

About this article
Title

Rola analgetyków opioidowych w leczeniu bólu neuropatycznego u chorych na nowotwory

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 8, No 2 (2014)

Article type

Review paper

Pages

81-84

Published online

2014-06-12

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014;8(2):81-84.

Keywords

ból neuropatyczny
działania niepożądane
efekt przeciwbólowy
opioidy

Authors

Wojciech Leppert

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl