open access

Vol 8, No 2 (2014)
Review paper
Published online: 2014-06-12
Get Citation

Przegląd narzędzi służących do oceny bólu neuropatycznego

Marcin Janecki
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014;8(2):74-77.

open access

Vol 8, No 2 (2014)
Review articles
Published online: 2014-06-12

Abstract

Diagnoza i ocena bólu neuropatycznego u chorych na nowotwory powinna się opierać na szczegółowo zebranym wywiadzie, badaniu przedmiotowym, rysunku bólu, słownym opisie charakteru dolegliwości, kwestionariuszach/skalach oceny bólu, przeglądzie funkcji somatosensorycznych. W celu określenia pewności rozpoznania bólu neuropatycznego zaleca się stosowanie specyficznego, czterostopniowego systemu klasyfikacyjnego, w którym ocenia się obecność i neuroanatomiczną dystrybucję bólu oraz wiarygodnie potwierdza patologię układu nerwowego. Ostatnio opracowano kilka prostych narzędzi do szybkiej przesiewowej diagnostyki bólu neuropatycznego, a część z tych krótkich testów może być bardzo przydatna w przypadku pacjentów objętych opieką paliatywną. Właściwe rozpoznawanie i leczenie bólu neuropatycznego u chorych z nowotworami ciągle pozostaje ogromnym wyzwaniem. Może się to wiązać z kompleksowością zjawiska bólu u tych chorych, a także ciągle zbyt rzadko stosowanymi lekami adjuwantowymi do leczenia bólu neuropatycznego.

Abstract

Diagnoza i ocena bólu neuropatycznego u chorych na nowotwory powinna się opierać na szczegółowo zebranym wywiadzie, badaniu przedmiotowym, rysunku bólu, słownym opisie charakteru dolegliwości, kwestionariuszach/skalach oceny bólu, przeglądzie funkcji somatosensorycznych. W celu określenia pewności rozpoznania bólu neuropatycznego zaleca się stosowanie specyficznego, czterostopniowego systemu klasyfikacyjnego, w którym ocenia się obecność i neuroanatomiczną dystrybucję bólu oraz wiarygodnie potwierdza patologię układu nerwowego. Ostatnio opracowano kilka prostych narzędzi do szybkiej przesiewowej diagnostyki bólu neuropatycznego, a część z tych krótkich testów może być bardzo przydatna w przypadku pacjentów objętych opieką paliatywną. Właściwe rozpoznawanie i leczenie bólu neuropatycznego u chorych z nowotworami ciągle pozostaje ogromnym wyzwaniem. Może się to wiązać z kompleksowością zjawiska bólu u tych chorych, a także ciągle zbyt rzadko stosowanymi lekami adjuwantowymi do leczenia bólu neuropatycznego.

Get Citation

Keywords

ból neuropatyczny, narzędzia diagnostyczne, ból nowotworowy

About this article
Title

Przegląd narzędzi służących do oceny bólu neuropatycznego

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 8, No 2 (2014)

Article type

Review paper

Pages

74-77

Published online

2014-06-12

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014;8(2):74-77.

Keywords

ból neuropatyczny
narzędzia diagnostyczne
ból nowotworowy

Authors

Marcin Janecki

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl