Vol 8, No 2 (2014)
Review paper
Published online: 2014-06-12

open access

Page views 1764
Article views/downloads 182587
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Mechanizmy i zespoły bólu neuropatycznego u chorych na nowotwór

Renata Zajączkowska, Jerzy Wordliczek, Wojciech Leppert
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014;8(2):66-73.

Abstract

U chorych na nowotwór pojawienie się bólu neuropatycznego jest zazwyczaj następstwem naciekania struktur ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego przez rozrastający się guz pierwotny lub zmianę przerzutową, śródoperacyjnego uszkodzenia struktur układu nerwowego (zespoły przetrwałego bólu pooperacyjnego), toksycznego działania stosowanych w terapii choroby nowotworowej radio- i chemioterapii lub też reakcji autoimmunologicznych (zespoły paranowotworowe). Chorzy na nowotwór z racji często współistniejącej w tej grupie chorych immunosupresji są grupą podwyższonego ryzyka rozwoju zakażeń, w tym infekcji wirusem Herpes zoster, które mogą prowadzić do rozwoju zespołu przewlekłego bólu neuropatycznego (neuralgii popółpaścowej). Ponadto u pacjenta z chorobą nowotworową mogą występować zespoły bólu neuropatycznego, na przykład bolesna neuropatia cukrzycowa, które były obecne u pacjenta jeszcze przed rozpoznaniem u niego choroby nowotworowej.
Palliative Medicine in Practice