open access

Vol 8, No 2 (2014)
Review paper
Published online: 2014-06-12
Get Citation

Ból neuropatyczny — patomechanizm

Jerzy Wordliczek, Renata Zajączkowska
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014;8(2):61-65.

open access

Vol 8, No 2 (2014)
Review articles
Published online: 2014-06-12

Abstract

Ból neuropatyczny jest zainicjowany lub spowodowany pierwotnym uszkodzeniem somatosensorycznej części układu nerwowego. Jest następstwem uszkodzenia struktur układu nerwowego między innymi przez rozwijający się nowotwór, leczenie przeciwnowotworowe (chemioterapia, radioterapia, zabiegi operacyjne), które wywołują procesy neuroplastyczności zarówno w zakresie funkcjonalnym (na poziomie molekularnym, komórkowym, sieci neuronalnej), jak i strukturalnym (na poziomie synaptycznym, sieci neuronalnej, liczebności komórek mikrogleju, astrocytów, interneuronów hamujących). Procesy te prowadzą między innymi do istotnego zaburzenia funkcji endogennych układów antynocyceptywnych, zaburzenia fizjologicznej równowagi pomiędzy procesami hamowania i pobudzenia w strukturach układu nerwowego, ekspresji genów kodujących białka związane z nocycepcją i uwalniania pronocyceptywnych neuroprzekaźników, co zmienia aktywność układu nerwowego, prowadząc do powstawania zespołów bólu neuropatycznego.

Abstract

Ból neuropatyczny jest zainicjowany lub spowodowany pierwotnym uszkodzeniem somatosensorycznej części układu nerwowego. Jest następstwem uszkodzenia struktur układu nerwowego między innymi przez rozwijający się nowotwór, leczenie przeciwnowotworowe (chemioterapia, radioterapia, zabiegi operacyjne), które wywołują procesy neuroplastyczności zarówno w zakresie funkcjonalnym (na poziomie molekularnym, komórkowym, sieci neuronalnej), jak i strukturalnym (na poziomie synaptycznym, sieci neuronalnej, liczebności komórek mikrogleju, astrocytów, interneuronów hamujących). Procesy te prowadzą między innymi do istotnego zaburzenia funkcji endogennych układów antynocyceptywnych, zaburzenia fizjologicznej równowagi pomiędzy procesami hamowania i pobudzenia w strukturach układu nerwowego, ekspresji genów kodujących białka związane z nocycepcją i uwalniania pronocyceptywnych neuroprzekaźników, co zmienia aktywność układu nerwowego, prowadząc do powstawania zespołów bólu neuropatycznego.

Get Citation

Keywords

ból neuropatyczny, funkcjonalna neuroplastyczność, czynnościowa neuroplastyczność, allodynia, ból zależny od układu współczulnego

About this article
Title

Ból neuropatyczny — patomechanizm

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 8, No 2 (2014)

Article type

Review paper

Pages

61-65

Published online

2014-06-12

Page views

1530

Article views/downloads

17888

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014;8(2):61-65.

Keywords

ból neuropatyczny
funkcjonalna neuroplastyczność
czynnościowa neuroplastyczność
allodynia
ból zależny od układu współczulnego

Authors

Jerzy Wordliczek
Renata Zajączkowska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl