open access

Vol 8, No 2 (2014)
Review paper
Published online: 2014-06-12
Get Citation

Epidemiologia bólu neuropatycznego u chorych na nowotwory

Wojciech Leppert
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014;8(2):59-60.

open access

Vol 8, No 2 (2014)
Review articles
Published online: 2014-06-12

Abstract

Ból neuropatyczny występuje u około 20–30% chorych na nowotwory. Odsetek chorych z bólem neuropatycznym wywołanym leczeniem przyczynowym i schorzeniami współistniejącymi istotnie wzrasta. Związane to jest z wydłużeniem czasu przeżycia chorych i wprowadzeniem do leczenia onkologicznego cytostatyków i terapii molekularnych, które powodują uszkodzenie układu nerwowego i ból neuropatyczny. W porównaniu do innych rodzajów bólu u pacjentów z chorobą nowotworową znacznie częściej przyczyną bólu neuropatycznego jest przebyte lub kontynuowane leczenie onkologiczne o charakterze miejscowym — chirurgia i radioterapia — bądź systemowym — chemioterapia, hormonoterapia, immunoterapia i terapie molekularne. Ból neuropatyczny jest również częściej rozpoznawany w kontekście nowego podejścia do bólu kostnego związanego z występowaniem komponentu neuropatycznego.

Abstract

Ból neuropatyczny występuje u około 20–30% chorych na nowotwory. Odsetek chorych z bólem neuropatycznym wywołanym leczeniem przyczynowym i schorzeniami współistniejącymi istotnie wzrasta. Związane to jest z wydłużeniem czasu przeżycia chorych i wprowadzeniem do leczenia onkologicznego cytostatyków i terapii molekularnych, które powodują uszkodzenie układu nerwowego i ból neuropatyczny. W porównaniu do innych rodzajów bólu u pacjentów z chorobą nowotworową znacznie częściej przyczyną bólu neuropatycznego jest przebyte lub kontynuowane leczenie onkologiczne o charakterze miejscowym — chirurgia i radioterapia — bądź systemowym — chemioterapia, hormonoterapia, immunoterapia i terapie molekularne. Ból neuropatyczny jest również częściej rozpoznawany w kontekście nowego podejścia do bólu kostnego związanego z występowaniem komponentu neuropatycznego.

Get Citation

Keywords

ból neuropatyczny, ból receptorowy, choroba nowotworowa, etiologia bólu

About this article
Title

Epidemiologia bólu neuropatycznego u chorych na nowotwory

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 8, No 2 (2014)

Article type

Review paper

Pages

59-60

Published online

2014-06-12

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014;8(2):59-60.

Keywords

ból neuropatyczny
ból receptorowy
choroba nowotworowa
etiologia bólu

Authors

Wojciech Leppert

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl