open access

Vol 8, No 1 (2014)
Review paper
Published online: 2012-06-12
Get Citation

Infiltracje nerwów obwodowych w leczeniu bólu u chorych na nowotwory

Zbigniew Żylicz
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014;8(1):41-48.

open access

Vol 8, No 1 (2014)
Review articles
Published online: 2012-06-12

Abstract

Ból w przebiegu choroby nowotworowej, mimo postępów w onkologii i medycynie paliatywnej, jest nadal trudny do leczenia. W przeszłości uważano, że trudność ta polegała na niewystarczającym leczeniu bólu opioidami. Jednak mimo znacznego wzrostu konsumpcji opioidów, ból nadal jest ważnym i nierozwiązanym problemem w onkologii i medycynie paliatywnej. Jednym z mechanizmów powstawania bólu w przebiegu choroby nowotworowej jest ucisk na nerwy obwodowe. U chorych tracących na wadze dochodzi do uciśnięcia nerwów w cieśniach anatomicznych i miejscach gdzie nerwy przebiegają w pobliżu brzegów kostnych. W literaturze opisano szereg zespołów ucisku nerwów obwodowych. Ból ten najczęściej jest niewrażliwy na opioidy i wymaga specjalnego leczenia. Infiltracje tych nerwów środkami miejscowego znieczulenia a także kortykosterydami o przedłużonym działaniu mogą być rozwiązaniem w tej sytuacji. Chociaż zespoły ucisku nerwów znane są w literaturze od ponad 100 lat, w praktyce rozpoznaje się je rzadko. Być może leczenie zespołów ucisku nerwów poprawi w przyszłości wyniki leczenia bólu w przebiegu chorób nowotworowych.

Abstract

Ból w przebiegu choroby nowotworowej, mimo postępów w onkologii i medycynie paliatywnej, jest nadal trudny do leczenia. W przeszłości uważano, że trudność ta polegała na niewystarczającym leczeniu bólu opioidami. Jednak mimo znacznego wzrostu konsumpcji opioidów, ból nadal jest ważnym i nierozwiązanym problemem w onkologii i medycynie paliatywnej. Jednym z mechanizmów powstawania bólu w przebiegu choroby nowotworowej jest ucisk na nerwy obwodowe. U chorych tracących na wadze dochodzi do uciśnięcia nerwów w cieśniach anatomicznych i miejscach gdzie nerwy przebiegają w pobliżu brzegów kostnych. W literaturze opisano szereg zespołów ucisku nerwów obwodowych. Ból ten najczęściej jest niewrażliwy na opioidy i wymaga specjalnego leczenia. Infiltracje tych nerwów środkami miejscowego znieczulenia a także kortykosterydami o przedłużonym działaniu mogą być rozwiązaniem w tej sytuacji. Chociaż zespoły ucisku nerwów znane są w literaturze od ponad 100 lat, w praktyce rozpoznaje się je rzadko. Być może leczenie zespołów ucisku nerwów poprawi w przyszłości wyniki leczenia bólu w przebiegu chorób nowotworowych.

Get Citation

Keywords

ból nowotworowy, neuropatie uciskowe, ucisk na nerwy, opioidy, leczenie miejscowe

About this article
Title

Infiltracje nerwów obwodowych w leczeniu bólu u chorych na nowotwory

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 8, No 1 (2014)

Article type

Review paper

Pages

41-48

Published online

2012-06-12

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014;8(1):41-48.

Keywords

ból nowotworowy
neuropatie uciskowe
ucisk na nerwy
opioidy
leczenie miejscowe

Authors

Zbigniew Żylicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl