open access

Vol 8, No 1 (2014)
Research paper
Published online: 2014-06-12
Get Citation

Czy nasza wiedza na temat leczenia bólu i stosowania opioidów jest wystarczająca?

Michał Graczyk, Małgorzata Krajnik
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014;8(1):1-10.

open access

Vol 8, No 1 (2014)
Original articles
Published online: 2014-06-12

Abstract

Wstęp. Celem badania była ocena wiedzy na temat opioidów u lekarzy praktyków.

Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 101 lekarzy po ukończonym stażu podyplomowym, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu. Wypełniali oni ankietę poprzedzoną anonimowym kwestionariuszem osobowym.

Wyniki. Ankietowani lekarze posiadają dobrą wiedzę akademicką na temat opioidów zarówno w całej grupie (średni wynik prawidłowych odpowiedzi wyniósł ok. 73%), jak i w ocenie indywidualnej (średnio uzyskali 26 punktów na 35 możliwych). Jednak podczas samooceny połowa badanych lekarzy uznała swoją wiedzę na temat opioidów za małą. Porównywano wiedzę lekarzy poszczególnych specjalizacji — najlepiej wypadła grupa internistów. Lekarze medycyny paliatywnej uplasowali się dopiero na czwartym miejscu w zestawieniu.

Wnioski. Dane z badania wskazują na potrzebę zmiany sposobu edukowania lekarzy w dziedzinie opioidów. Wiedza czysto akademicka może okazać się niewystarczająca w codziennej pracy, a umiejętności praktyczne mogą wpłynąć na naszą samoocenę oraz poprawę kontroli bólu u pacjentów.

Abstract

Wstęp. Celem badania była ocena wiedzy na temat opioidów u lekarzy praktyków.

Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 101 lekarzy po ukończonym stażu podyplomowym, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu. Wypełniali oni ankietę poprzedzoną anonimowym kwestionariuszem osobowym.

Wyniki. Ankietowani lekarze posiadają dobrą wiedzę akademicką na temat opioidów zarówno w całej grupie (średni wynik prawidłowych odpowiedzi wyniósł ok. 73%), jak i w ocenie indywidualnej (średnio uzyskali 26 punktów na 35 możliwych). Jednak podczas samooceny połowa badanych lekarzy uznała swoją wiedzę na temat opioidów za małą. Porównywano wiedzę lekarzy poszczególnych specjalizacji — najlepiej wypadła grupa internistów. Lekarze medycyny paliatywnej uplasowali się dopiero na czwartym miejscu w zestawieniu.

Wnioski. Dane z badania wskazują na potrzebę zmiany sposobu edukowania lekarzy w dziedzinie opioidów. Wiedza czysto akademicka może okazać się niewystarczająca w codziennej pracy, a umiejętności praktyczne mogą wpłynąć na naszą samoocenę oraz poprawę kontroli bólu u pacjentów.

Get Citation

Keywords

wiedza lekarzy, wiedza akademicka, wiedza praktyczna, samoocena

About this article
Title

Czy nasza wiedza na temat leczenia bólu i stosowania opioidów jest wystarczająca?

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 8, No 1 (2014)

Article type

Research paper

Pages

1-10

Published online

2014-06-12

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014;8(1):1-10.

Keywords

wiedza lekarzy
wiedza akademicka
wiedza praktyczna
samoocena

Authors

Michał Graczyk
Małgorzata Krajnik

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl