open access

Vol 7, No 2 (2013)
Research paper
Published online: 2013-12-19
Get Citation

Współpraca z pomocą społeczną w opiece nad chorymi na zaawansowaną przewlekłą obturacyjną chorobę płuc

Iwona Damps-Konstańska, Ewa Jassem
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2013;7(2):46-49.

open access

Vol 7, No 2 (2013)
Original articles
Published online: 2013-12-19

Abstract

Zmiany demograficzne, wzrost liczby osób w wieku podeszłym, chorujących przewlekle sprawiają, że należy poszukiwać nowych systemów opieki nad chorymi. Potrzeby chorego na zaawansowaną POChP nie ograniczają się do leczenia, to jest farmakoterapii, tlenoterapii, rehabilitacji, lecz obejmują także niemedyczne potrzeby takie, jak odpowiednia dieta, kontakt z bliskimi, pomoc podczas transportu, zapewnienie minimum warunków społeczno-ekonomicznych. Odpowiedź na podstawowe potrzeby niemedyczne chorych na zaawansowaną POChP jest warunkiem spełnienia potrzeb medycznych. Zorganizowanie współpracy opieki medycznej z jednostkami pomocy społecznej w zakresie opieki nad chorymi na POChP na Pomorzu, z ośrodkiem w Klinice Alergologii i Pneumonologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, składało się z sześciu etapów: zapoznanie z zasadami udzielania pomocy społecznej, rozpoznanie struktury organizacyjnej jednostek pomocy społecznej w województwie pomorskim oraz lokalnych, poznanie lokalnych możliwości pomocy społecznej, kampania informacyjno-edukacyjna, szkolenie pracowników pomocy socjalnej, szkolenie opiekunów-asystentów chorego na zaawansowaną POChP. Kurs opiekunów, prowadzony przez zespół Kliniki Alergologii i Pneumonologii UCK Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, obejmował: obraz kliniczny POChP, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanej postaci, rozpoznawanie pierwszych objawów zaostrzeń choroby, a także warsztaty z zasad stosowania leków w postaci wziewnej, w tym w nebulizacji, rehabilitacji w domu chorego. „Pomorski model zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowaną POChP” zakłada wizyty asystenta w domu chorego co dwa tygodnie. Asystent sprawdza, czy chory we właściwy sposób stosuje leczenie zalecone przez lekarza podczas ostatniej wizyty, technikę inhalacji leków wziewnych, pomaga w realizacji recept, prowadzenie rehabilitacji. Celem wizyt asystentów jest nadzór nad wypełnianiem lekarskich zaleceń, wsparcie chorego. W niektórych przypadkach chorzy wymagają także innych form wsparcia, do którego kwalifikują pracownicy socjalni.

Abstract

Zmiany demograficzne, wzrost liczby osób w wieku podeszłym, chorujących przewlekle sprawiają, że należy poszukiwać nowych systemów opieki nad chorymi. Potrzeby chorego na zaawansowaną POChP nie ograniczają się do leczenia, to jest farmakoterapii, tlenoterapii, rehabilitacji, lecz obejmują także niemedyczne potrzeby takie, jak odpowiednia dieta, kontakt z bliskimi, pomoc podczas transportu, zapewnienie minimum warunków społeczno-ekonomicznych. Odpowiedź na podstawowe potrzeby niemedyczne chorych na zaawansowaną POChP jest warunkiem spełnienia potrzeb medycznych. Zorganizowanie współpracy opieki medycznej z jednostkami pomocy społecznej w zakresie opieki nad chorymi na POChP na Pomorzu, z ośrodkiem w Klinice Alergologii i Pneumonologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, składało się z sześciu etapów: zapoznanie z zasadami udzielania pomocy społecznej, rozpoznanie struktury organizacyjnej jednostek pomocy społecznej w województwie pomorskim oraz lokalnych, poznanie lokalnych możliwości pomocy społecznej, kampania informacyjno-edukacyjna, szkolenie pracowników pomocy socjalnej, szkolenie opiekunów-asystentów chorego na zaawansowaną POChP. Kurs opiekunów, prowadzony przez zespół Kliniki Alergologii i Pneumonologii UCK Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, obejmował: obraz kliniczny POChP, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanej postaci, rozpoznawanie pierwszych objawów zaostrzeń choroby, a także warsztaty z zasad stosowania leków w postaci wziewnej, w tym w nebulizacji, rehabilitacji w domu chorego. „Pomorski model zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowaną POChP” zakłada wizyty asystenta w domu chorego co dwa tygodnie. Asystent sprawdza, czy chory we właściwy sposób stosuje leczenie zalecone przez lekarza podczas ostatniej wizyty, technikę inhalacji leków wziewnych, pomaga w realizacji recept, prowadzenie rehabilitacji. Celem wizyt asystentów jest nadzór nad wypełnianiem lekarskich zaleceń, wsparcie chorego. W niektórych przypadkach chorzy wymagają także innych form wsparcia, do którego kwalifikują pracownicy socjalni.

Get Citation

Keywords

zaawansowana POChP, zintegrowana opieka, pomoc społeczna

About this article
Title

Współpraca z pomocą społeczną w opiece nad chorymi na zaawansowaną przewlekłą obturacyjną chorobę płuc

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 7, No 2 (2013)

Article type

Research paper

Pages

46-49

Published online

2013-12-19

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2013;7(2):46-49.

Keywords

zaawansowana POChP
zintegrowana opieka
pomoc społeczna

Authors

Iwona Damps-Konstańska
Ewa Jassem

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl