open access

Vol 7, No 2 (2013)
Review paper
Published online: 2013-12-19
Get Citation

Założenia zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowaną przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)

Ewa Jassem, Iwona Damps-Konstańska, Piotr Janowiak
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2013;7(2):37-40.

open access

Vol 7, No 2 (2013)
Review articles
Published online: 2013-12-19

Abstract

Rozwój współpracy pomiędzy lekarzami onkologami, lekarzami medycyny paliatywnej i hospicjami pozwolił na wypracowanie dobrze funkcjonującego modelu opieki nad chorymi na zaawansowane nowotwory. Przy czym opieka ta obejmuje nie tylko postępowanie medyczne, ale i niemedyczne potrzeby chorych i ich rodzin związane z chorobą. Chorzy na zaawansowaną POChP mają podobne potrzeby. Propozycja modelu zintegrowanej opieki jest odpowiedzią na potrzeby chorych na zaawansowaną POChP. Projekt zakłada, że właściwa edukacja chorych w zakresie ogólnej wiedzy dotyczącej POChP, szkodliwości palenia i innych czynników ryzyka, zwłaszcza ryzyka zaostrzeń oraz właściwego stosowania inhalatorów, a także zintegrowana opieka obejmująca domowe wsparcie umożliwi zmniejszenie liczby zaostrzeń i poprawi jakość życia chorych. Wstępna analiza ekonomiczna wskazuje, że zmniejszenie zaostrzeń wymagających leczenia szpitalnego pozwoli na znaczące oszczędności w budżecie opieki zdrowotnej.

Abstract

Rozwój współpracy pomiędzy lekarzami onkologami, lekarzami medycyny paliatywnej i hospicjami pozwolił na wypracowanie dobrze funkcjonującego modelu opieki nad chorymi na zaawansowane nowotwory. Przy czym opieka ta obejmuje nie tylko postępowanie medyczne, ale i niemedyczne potrzeby chorych i ich rodzin związane z chorobą. Chorzy na zaawansowaną POChP mają podobne potrzeby. Propozycja modelu zintegrowanej opieki jest odpowiedzią na potrzeby chorych na zaawansowaną POChP. Projekt zakłada, że właściwa edukacja chorych w zakresie ogólnej wiedzy dotyczącej POChP, szkodliwości palenia i innych czynników ryzyka, zwłaszcza ryzyka zaostrzeń oraz właściwego stosowania inhalatorów, a także zintegrowana opieka obejmująca domowe wsparcie umożliwi zmniejszenie liczby zaostrzeń i poprawi jakość życia chorych. Wstępna analiza ekonomiczna wskazuje, że zmniejszenie zaostrzeń wymagających leczenia szpitalnego pozwoli na znaczące oszczędności w budżecie opieki zdrowotnej.

Get Citation

Keywords

przewlekła obturacyjna choroba płuc, zaostrzenie, zintegrowana opieka, koordynator, rokowanie

About this article
Title

Założenia zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowaną przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 7, No 2 (2013)

Article type

Review paper

Pages

37-40

Published online

2013-12-19

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2013;7(2):37-40.

Keywords

przewlekła obturacyjna choroba płuc
zaostrzenie
zintegrowana opieka
koordynator
rokowanie

Authors

Ewa Jassem
Iwona Damps-Konstańska
Piotr Janowiak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl