open access

Vol 7, No 1 (2013)
Case report
Published online: 2013-03-15
Get Citation

Pacjent z opornym bólem, leczony dużymi dawkami opioidów. Czy możemy uniknąć zwiększania dawki opioidów?

Piotr Sobański, Małgorzata Krajnik, Lucas Ritz, Felix Schläfli, Jan Kobiałka, Zbigniew Zylicz
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2013;7(1):31-36.

open access

Vol 7, No 1 (2013)
Case report
Published online: 2013-03-15

Abstract

Długotrwałe leczenie opioidami powoduje takie problemy, jak tolerancja i hiperalgezja polekowa. Należy pamiętać, aby w każdym stadium choroby stosować takie metody postępowania, które pozwalają na ograniczanie dawki opioidów. Autorzy opisują przypadek pacjenta ze znacznie nasilonym złożonym bólem (neuropatycznym i nocyceptywnym), który mimo kompleksowego leczenia farmakologicznego, złożonego m.in. z dużych dawek morfiny, cierpiał z powodu uporczywych dolegliwości bólowych. Odpowiedź terapeutyczną uzyskano po zastosowaniu antagonisty recetorów opioidowych w połączeniu z sekwencyjną rotacją leków opioidowych oraz prostego, minimalnie inwazyjnego zabiegu.

Abstract

Długotrwałe leczenie opioidami powoduje takie problemy, jak tolerancja i hiperalgezja polekowa. Należy pamiętać, aby w każdym stadium choroby stosować takie metody postępowania, które pozwalają na ograniczanie dawki opioidów. Autorzy opisują przypadek pacjenta ze znacznie nasilonym złożonym bólem (neuropatycznym i nocyceptywnym), który mimo kompleksowego leczenia farmakologicznego, złożonego m.in. z dużych dawek morfiny, cierpiał z powodu uporczywych dolegliwości bólowych. Odpowiedź terapeutyczną uzyskano po zastosowaniu antagonisty recetorów opioidowych w połączeniu z sekwencyjną rotacją leków opioidowych oraz prostego, minimalnie inwazyjnego zabiegu.
Get Citation

Keywords

złożony zespół bólowy w chorobach nowotworowych; hiperalgezja wywołana opioidami; rotacja opioidów; antagonista receptorów opioidów

About this article
Title

Pacjent z opornym bólem, leczony dużymi dawkami opioidów. Czy możemy uniknąć zwiększania dawki opioidów?

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 7, No 1 (2013)

Article type

Case report

Pages

31-36

Published online

2013-03-15

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2013;7(1):31-36.

Keywords

złożony zespół bólowy w chorobach nowotworowych
hiperalgezja wywołana opioidami
rotacja opioidów
antagonista receptorów opioidów

Authors

Piotr Sobański
Małgorzata Krajnik
Lucas Ritz
Felix Schläfli
Jan Kobiałka
Zbigniew Zylicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl