open access

Vol 7, No 1 (2013)
Review paper
Published online: 2013-03-15
Get Citation

Czy odstąpienie od ratowania życia jest etycznie usprawiedliwione?

Grzegorz Mazur OP
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2013;7(1):6-10.

open access

Vol 7, No 1 (2013)
Review articles
Published online: 2013-03-15

Abstract

Podejmując próbę odpowiedzi na pytanie postawione w tytule, wypada zacząć od istotnego rozróżnienia pomiędzy (1) ratowaniem życia osoby nieumierającej i niewyniszczonej skrajnie chorobą terminalną (znajdującej się na wczesnym etapie opieki paliatywnej) a (2) zaniechaniem technicznego odsuwania w czasie momentu śmierci pacjenta w schyłkowej fazie nieuleczalnej choroby. O ile odstąpienie od interwencji ratującej życie w pierwszej sytuacji z reguły nie będzie etycznie usprawiedliwione, o tyle w drugiej widzieć je należy nie tylko jako dopuszczalną opcję, ale wręcz jako moralną powinność. Rozumna (roztropna) aplikacja takich pojęć bioetycznych, jak daremność medyczna, uporczywość terapeutyczna, środki proporcjonalne i nieproporcjonalne, dobro pacjenta, wydaje się niezbędna przy podejmowaniu etycznie usprawiedliwionych decyzji o odstąpieniu od ratowania życia (zaprzestaniu interwencji przedłużających życie) pacjentów paliatywnych.

Abstract

Podejmując próbę odpowiedzi na pytanie postawione w tytule, wypada zacząć od istotnego rozróżnienia pomiędzy (1) ratowaniem życia osoby nieumierającej i niewyniszczonej skrajnie chorobą terminalną (znajdującej się na wczesnym etapie opieki paliatywnej) a (2) zaniechaniem technicznego odsuwania w czasie momentu śmierci pacjenta w schyłkowej fazie nieuleczalnej choroby. O ile odstąpienie od interwencji ratującej życie w pierwszej sytuacji z reguły nie będzie etycznie usprawiedliwione, o tyle w drugiej widzieć je należy nie tylko jako dopuszczalną opcję, ale wręcz jako moralną powinność. Rozumna (roztropna) aplikacja takich pojęć bioetycznych, jak daremność medyczna, uporczywość terapeutyczna, środki proporcjonalne i nieproporcjonalne, dobro pacjenta, wydaje się niezbędna przy podejmowaniu etycznie usprawiedliwionych decyzji o odstąpieniu od ratowania życia (zaprzestaniu interwencji przedłużających życie) pacjentów paliatywnych.
Get Citation

Keywords

daremność medyczna; dobro pacjenta; eutanazja; odstąpienie od ratowania życia; środki proporcjonalne i nieproporcjonalne; uporczywa terapia

About this article
Title

Czy odstąpienie od ratowania życia jest etycznie usprawiedliwione?

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 7, No 1 (2013)

Article type

Review paper

Pages

6-10

Published online

2013-03-15

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2013;7(1):6-10.

Keywords

daremność medyczna
dobro pacjenta
eutanazja
odstąpienie od ratowania życia
środki proporcjonalne i nieproporcjonalne
uporczywa terapia

Authors

Grzegorz Mazur OP

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl