open access

Vol 1, No 1 (2007)
Review paper
Published online: 2007-09-07
Get Citation

Czy terapia obrazowa mogłaby być przydatna także w opiece paliatywnej?

Margot Zylicz
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2007;1(1):35-38.

open access

Vol 1, No 1 (2007)
Review articles
Published online: 2007-09-07

Abstract

Terapia obrazowa jest formą terapii sztuką, którą powinno się traktować jako technikę inną niż terapia zajęciowa. Terapia obrazowa pozwala chorym na inny sposób ekspresji niż tylko werbalny. Rysowanie, malowanie, lepienie z gliny czy inne sposoby wyrażania się nie są przez terapeutę w żaden sposób interpretowane w kategoriach "dobre-złe", "ładne-brzydkie" itp. Produkty terapii obrazowej nie stają się nigdy dziełami sztuki i zwykle są niszczone po zakończonej terapii. Obrazy przywołane przez chorego są punktem wyjściowym do dalszej rozmowy, do uświadomienia mu procesów, które wokół niego zachodzą. W tym ujęciu terapia obrazowa kwalifikuje się do zastosowania w opiece paliatywnej.

Abstract

Terapia obrazowa jest formą terapii sztuką, którą powinno się traktować jako technikę inną niż terapia zajęciowa. Terapia obrazowa pozwala chorym na inny sposób ekspresji niż tylko werbalny. Rysowanie, malowanie, lepienie z gliny czy inne sposoby wyrażania się nie są przez terapeutę w żaden sposób interpretowane w kategoriach "dobre-złe", "ładne-brzydkie" itp. Produkty terapii obrazowej nie stają się nigdy dziełami sztuki i zwykle są niszczone po zakończonej terapii. Obrazy przywołane przez chorego są punktem wyjściowym do dalszej rozmowy, do uświadomienia mu procesów, które wokół niego zachodzą. W tym ujęciu terapia obrazowa kwalifikuje się do zastosowania w opiece paliatywnej.
Get Citation

Keywords

psychoterapia; terapia sztuką; opieka paliatywna

About this article
Title

Czy terapia obrazowa mogłaby być przydatna także w opiece paliatywnej?

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 1, No 1 (2007)

Article type

Review paper

Pages

35-38

Published online

2007-09-07

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2007;1(1):35-38.

Keywords

psychoterapia
terapia sztuką
opieka paliatywna

Authors

Margot Zylicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl